Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2010

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Marie Curie» χρηματοδοτεί τον 50 000ό ερευνητή

Το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Marie Curie», το οποίο παρέχει υποτροφίες σε κάποιους από τους καλύτερους νεαρούς ερευνητές στον κόσμο, διοργανώνει σήμερα συνέδριο στις Βρυξέλλες προς τιμή του 50 000ού υπότροφου για να εορτάσει αυτό το ειδικό ορόσημο. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. José Manuel Barroso, κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης, στην οποία παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek, και η επίτροπος, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα για το πρόγραμμα «Marie Curie». Από την έναρξη του το 1996 και μετά, το πρόγραμμα «Marie Curie» υποστήριξε την κατάρτιση των ερευνητών από 100 διαφορετικές εθνικότητες που εργάζονται σε 70 χώρες.

«Tο πρόγραμμα δράσης "Marie Curie" υποστηρίζει εξαιρετικούς ερευνητές, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας της γνώσης την οποία επιδιώκει η Ευρώπη. Παρέχει τη δυνατότητα στους πολλά υποσχόμενους ερευνητές να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και μας επιτρέπει να προσελκύσουμε τους καλύτερους νεαρούς ερευνητές εκτός της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορεί η Ευρώπη να επωφεληθεί από το ταλέντο τους,» δήλωσε η επίτροπος Βασιλείου.

Από τους 50 000 ερευνητές που έλαβαν υποτροφίες «Marie Curie» μέχρι σήμερα, το 40 % ήταν γυναίκες. Περίπου 6 300 πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και εταιρείες παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων 5 140 στην ΕΕ) συμμετείχαν στο πρόγραμμα από το 2007. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα "Marie Curie" ανέρχεται σε 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και 80 % της χρηματοδότησης αφιερώνεται στην κατάρτιση ερευνητών ηλικίας κάτω των 35 ετών.

Από την έναρξη του προγράμματος, οι χώρες που φιλοξενούν τον υψηλότερο αριθμό ερευνητών «Marie Curie» είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και έπονται η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και η Ιταλία. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη· ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων υποτροφιών έχει αυξηθεί κατά 65% τα προηγούμενα τρία έτη ενώ ο αριθμός των ερευνητών «Marie Curie» αναμένεται να ανέλθει στις 90 000 μέχρι το τέλος του 2013.

Ορισμένοι βραβευμένοι με το Βραβείο Νóμπελ επιστήμονες συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση των ερευνητών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Κατά τα τελευταία πέντε έτη συμμετείχαν οι Françoise Barré-Sinoussi (2008 Βραβείο Νόμπελ ιατρικής), Albert Fert και Peter Grünberg (Φυσική, 2007) και Jean Marie Lehn (Χημεία, 1987). Ορισμένοι ερευνητές που συμμετείχαν σε τρέχοντα ή πρόσφατα σχέδια «Marie Curie» έλαβαν αναγνώριση για το έργο τους.

Συνέδριο: «Δράσεις Marie Curie για μια καινοτόμο Ευρώπη»

25 ερευνητές θα εκπροσωπήσουν τον 50 000ό υπότροφο «Marie Curie» στο συνέδριο των Βρυξελλών, με τον τίτλο «Δράσεις Marie Curie για μια καινοτόμο Ευρώπη» (9 και 10 Δεκεμβρίου, χώρος: Autoworld, Parc du Cinquantenaire). Μαζί με άλλους 250 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των υπεύθυνων για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, των εκπροσώπων των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των μεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, θα συζητήσουν σχετικά με ορισμένες από τις σημαντικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από υποτρόφους Marie Curie στους τομείς του καρκίνου, της καρδιολογίας, της γονιμότητας, της κλιματικής αλλαγής, της ανανεώσιμης ενέργειας, της συντήρησης έργων τέχνης, της ασφάλειας της υποδομής μεταφορών και άλλους.

Εκτός από την επικέντρωση στα πρόσφατα επιτεύγματα, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο το πρόγραμμα στο μέλλον, ιδίως σε σχέση με την κινητικότητα, την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

Πώς επιλέγονται οι υπότροφοι

Προκειμένου να επιτευχθεί μια καινοτόμος Ένωση, η Ευρώπη χρειάζεται ερευνητές παγκόσμιας κλάσης, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να εμπνέει και να παρέχει κίνητρα, κατάρτιση και επιμόρφωση στους ερευνητές υψηλής ειδίκευσης.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες «Marie Curie» αξιολογούνται από ανεξάρτητη ομάδα διάσημων ευρωπαίων και διεθνών επιστημόνων. Η αξιολόγησή τους βασίζεται στην επιστημονική ποιότητα του σχεδίου και στον πιθανό του αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς και στην αριστεία του προγράμματος κατάρτισης, στο ίδρυμα υποδοχής και στον ερευνητή. Χρηματοδότηση χορηγείται μόνον στα άριστα σχέδια.

Στους υποτρόφους «Marie Curie» παρέχονται συμβάσεις απασχόλησης διαρκείας έως τριών ετών, καθώς και πλήρης κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και σύνταξης.

Προβλέπονται 7000 νέες θέσεις εργασίας

Οι δράσεις «Marie Curie» είναι μέρος του προγράμματος «Άνθρωποι» στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ. Το 2011, οι δράσεις «Marie Curie» θα έχουν έναν προϋπολογισμό 772 εκατομμυρίων και αναμένεται να δημιουργήσουν 7 000 νέες θέσεις εργασίας.

Πέραν των ατομικών υποτροφιών, οι δράσεις «Marie Curie» υποστηρίζουν επίσης υποψήφιους διδάκτορες, συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές, καθώς και την επανένταξη ερευνητών που επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:


Side Bar