Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bruxelles, den 9. december 2010

Forsker nr. 50 000 får EU-støtte fra Marie Curie-programmet

Den Europæiske Union yder gennem sit program for Marie Curie-aktioner støtte til nogle af verdens bedste unge forskere. I dag nåede man en særlig milepæl, da støttemodtager nr. 50 000 blev fejret på en konference i Bruxelles. Konferencen blev åbnet af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, og EU-kommissær Androulla Vassiliou, der har det overordnede ansvar for Marie Curie-programmet. Siden starten i 1996 er der gennem Marie Curie-programmet ydet støtte til uddannelse af forskere af 100 forskellige nationaliteter i 70 lande.

"Gennem programmet for Marie Curie-aktioner skabes der fremragende forskere, der befinder sig i hjertet af det videnbaserede samfund, som Europa stræber efter. Vore mest lovende forskere får mulighed for at få erfaringer i udlandet, i og uden for Europa, og vi har mulighed for at tiltrække de bedste unge forskere fra lande uden for EU, så Europa kan nyde godt af deres talent," udtalte Androulla Vassiliou.

40 % af de 50 000 forskere, der hidtil har modtaget et Marie Curie-stipendium, har været kvinder. Omkring 6 300 universiteter, forskningsorganisationer og virksomheder over hele verden (heraf 5 140 i EU) har deltaget i programmet siden 2007. Budgettet for Marie Curie-ordningen er på 4,7 mia. EUR for perioden 2007-2013, og 80 % af midlerne er øremærket til uddannelse af forskere under 35 år.

De lande, der har været værter for det største antal Marie Curie-forskere siden programmets start, er Det Forenede Kongerige, efterfulgt af Tyskland, Frankrig, Spanien, Nederlandene og Italien. Interessen for programmet er imidlertid stigende i hele Europa. Det samlede antal ansøgninger om stipendier er øget med 65 % i de sidste tre år, og antallet af Marie Curie-forskere forventes at være nået op på 90 000 ved udgangen af 2013.

En række nobelprismodtagere er aktivt med til at uddanne de EU-støttede forskere. Det har i de sidste fem år bl.a. været Françoise Barré-Sinoussi (Nobels medicinpris, 2008), Albert Fert og Peter Grünberg (fysik, 2007) og Jean-Marie Lehn (kemi, 1987). Flere forskere, der deltager i igangværende projekter eller har medvirket i tidligere Marie Curie-projekter, har modtaget anerkendelse for deres arbejde.

Konference: "Marie Curie-aktioner til fordel for et innovativt Europa"

25 forskere vil repræsentere Marie Curie-forskningsstipendiat nr. 50 000 på en konference i Bruxelles med titlen "Marie Curie-aktioner til fordel for et innovativt Europa" (9.-10. december på adressen Autoworld, Parc du Cinquantenaire). Sammen med 250 andre deltagere, bl.a. medlemmer af Europa-Parlamentet, politiske beslutningstagere, repræsentanter for universiteter, forskningsinstitutter, større virksomheder og små og mellemstore virksomheder, skal de drøfte den nyeste enestående forskning, der udføres af Marie Curie-stipendiater inden for kræft, kardiologi, fertilitet, klimaforandringer, vedvarende energi, kunstkonservering, transportinfrastrukturens sikkerhed m.m.

Deltagerne skal ikke blot fokusere på de nyeste resultater, men også drøfte, hvordan programmet kan gøres endnu bedre i fremtiden, navnlig med hensyn til mobilitet, uddannelse, kompetencer og karriereudvikling.

Hvordan udvælges støttemodtagerne?

For at skabe et innovativt EU er der brug for forskere i verdensklasse, der er i stand til at takle aktuelle og kommende udfordringer. EU er opsat på at inspirere, motivere, uddanne og beholde sine højt kvalificerede forskere.

Ansøgningerne om Marie Curie-stipendier vurderes af et uafhængigt panel af anerkendte europæiske og internationale videnskabsfolk. Denne vurdering tager ikke blot udgangspunkt i projektets videnskabelige kvalitet og sandsynlige virkninger for EU's konkurrenceevne, men baseres også på, hvor gode uddannelsesprogrammet, værtsinstitutionen og forskeren er. Der ydes kun støtte til de bedste projekter.

Marie Curie-stipendiater får en ansættelseskontrakt på op til tre år, fuld social sikring og en pension.

7 000 nye job ifølge en prognose

Marie Curie-aktionerne indgår i programmet "Mennesker", der er en del af EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. I 2011 er der afsat et budget på 772 mio. EUR til Marie Curie-aktioner, der forventes at skabe 7 000 nye arbejdspladser.

Ud over de individuelle stipendier ydes der gennem Marie Curie-aktionerne også støtte til ph.d.-kandidater, partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, kortvarige udvekslinger og reintegration af forskere, der vender hjem fra udlandet.

Yderligere oplysninger:


Side Bar