Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

V Bruselu dne 9. prosince 2010

Program Marie Curie financuje svého 50 000 výzkumníka

Program Evropské Unie akcí Marie Curie, které poskytují financování mladým vědcům, kteří patří k nejlepším na světě, dosáhl významného milníku. Program financuje svého 50 000 příjemce a při této příležitosti se dnes v Bruselu koná konference. Konferenci zahájili prezident Evropské komise José Manuel Barroso, prezident Evropského parlamentu Jerzy Buzek a komisařka Androulla Vassilliou, která je za program Marie Curie odpovědná. Od svého zahájení v roce 1996 podpořil program Marie Curie odbornou přípravu vědců 100 různých národností, kteří pracují v 70. zemích.

„Program akcí Marie Curie umožňuje rozvoj vynikajícím vědcům, kteří představují úhelný kámen ekonomiky založené na znalostech, ke které Evropa směřuje. Program umožňuje nejperspektivnějším vědcům získat zahraniční zkušenosti, v Evropě a mimo ni, a dává nám možnost přilákat nejlepší mladé vědce ze zemí mimo EU, aby Evropa mohla mít prospěch z jejich talentu, “ uvedla komisařka Vasilliou.

Z 50 000 vědců, kteří dosud obdrželi stipendia z programu Marie Curie, bylo 40 % žen. Programu se od roku 2007 zúčastnilo téměř 6 300 universit, výzkumných organizací a vědeckých společností z celého světa (z toho 5 140 z EU). Rozpočet programu Marie Curie pro období 2007 – 2013 činí 4,7 miliard EUR a 80 % financí je věnováno na odbornou přípravu vědců do 35 let věku.

Spojené království, dále Německo, Francie, Španělsko, Nizozemsko a Itálie patří mezi země, které v rámci programu Marie Curie přijaly největší počet vědců. Zájem o tento program však roste v celé Evropě; celkový počet žádostí o stipendia se v posledních třech letech zvýšil o 65 % a očekává se, že počet vědců účastnících se programu dosáhne ke konci roku 2013 devadesáti tisíc.

Na odborné přípravě vědců financované z EU se aktivně podílí několik nositelů Nobelovy ceny. V posledních pěti letech to byli Françoise Barré-Sinoussi (Nobelova cena za medicínu v roce 2008), Albert Fert a Peter Grünberg (Nobelova cena za fyziku v roce 2007) a Jean Marie Lehn (Nobelova cena za chemii, 1987). Řada vědců, kteří se účastní stávajících projektů programu Marie Curie nebo se jich v minulosti účastnili, se již dočkala uznání své práce.

Konference: „Akce Marie Curie pro inovativní Evropu“

Na konferenci v Bruselu nazvané „Akce Marie Curie pro inovativní Evropu“ bude padesátitisícího stipendistu programu Marie Curie reprezentovat 25 vědců. Konference se bude konat 9 a 10. prosince v Autoworldu a v parku Cinquantenaire. Pozvaní vědci budou společně s dalšími 250 účastníky, mezi nimiž jsou poslanci Evropského parlamentu, tvůrci politik, představitelé universit, výzkumných institutů, důležitých podniků a malých a středních podniků debatovat o významných výzkumných projektech, které realizovali účastníci programu Marie Curie v oblasti výzkumu rakoviny, kardiologie, fertility, změny klimatu, obnovitelných zdrojů energie, péče o umělecká díla, bezpečnosti dopravní infrastruktury a v dalších oblastech.

Účastníci se zaměří nejen na nedávné úspěchy, ale rovněž budou diskutovat o tom, jak program v budoucnosti vylepšit, zejména pokud jde o mobilitu, odbornou přípravu, rozvoj dovedností a dalšího odborného růstu.

Jak probíhá výběr příjemců programu

Aby mohla být Unie inovativní, potřebuje Evropa vědce světového formátu, kteří budou schopni řešit současné i budoucí výzvy. Evropská Unie je pevně rozhodnuta inspirovat, motivovat, školit a udržet si své vysoce kvalifikované vědce.

Žádosti o stipendia z programu Marie Curie jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z uznávaných evropských a mezinárodních vědců. Hodnocení je založeno na vědecké kvalitě projektu a jeho pravděpodobném dopadu na evropskou konkurenceschopnost, jakož i na reputaci programu odborné přípravy hostitelské instituce i výzkumného pracovníka. Financovány jsou jen ty nejlepší projekty.

Stipendisté programu Marie Curie získají až tříleté pracovní smlouvy, jakož i plné sociální zabezpečení a důchodové pojištění.

Předpokládá se 7000 nových pracovních míst

Akce Marie Curie jsou součástí programu „Lidé“ ze sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technický rozvoj. V roce 2011 budou mít akce Marie Curie rozpočet ve výši 772 miliónů EUR a předpokládá se, že díky nim vznikne 7 000 nových pracovních míst.

Kromě individuálních stipendií podporují akce Marie Curie také doktorandy, partnerství mezi vysokými školami a průmyslovými podniky, krátkodobé výměny a reintegraci vědeckých pracovníků po jejich návratu ze zahraničí.

Další informace:


Side Bar