Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Bruxelles, 8 decembrie 2010

Agenda digitală: Comisia lansează o consultare privind revizuirea normelor în materie de roaming pentru telefonia mobilă în UE

Printr‑o consultare publică lansată astăzi, Comisia Europeană dorește să afle opiniile clienților, firmelor, operatorilor de telefonie mobilă și autorităților publice privind piața de roaming pentru telefonia mobilă în UE. Regulamentul UE privind serviciile de roaming a stabilit un plafon pentru prețurile de consum în cazul apelurilor de voce în roaming și în cazul mesajelor text în interiorul UE, dar încă nu există o piață unică competitivă a serviciilor de roaming. În general, în cazul serviciilor de roaming, operatorii au stabilit prețuri apropiate de plafoanele reglementate și mențin marje nejustificat de ridicate pentru serviciile de roaming. Obiectivul stabilit prin Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200) este ca diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale să se apropie de zero până în 2015. Comisia invită părțile interesate să evalueze normele actuale ale UE în materie de roaming și să‑i împărtășească ideile cu privire la cele mai bune metode de sporire a concurenței pe piața serviciilor de roaming, protejând în același timp interesele consumatorilor și firmelor din Europa. Consultarea este deschisă până la 11 februarie 2011 și va oferi o bază pentru revizuirea actualului regulament al UE privind serviciile de roaming pe care Comisia trebuie să o desfășoare în 2011, până la sfârșitul lunii iunie.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene, responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Diferențele enorme între tarifele naționale și cele de roaming nu‑și au locul pe o piață unică veritabilă. Trebuie să abordăm sursa problemelor actuale, și anume lipsa concurenței, și să găsim o soluție durabilă. Dar suntem deschiși în privința soluției exacte care ar da roade.”

Prin această consultare, Comisia dorește să afle în ce măsură au funcționat, în practică, actualele norme UE privind serviciile de roaming. În acest sens, prezintă un interes deosebit efectul normelor UE asupra utilizatorilor și furnizorilor de servicii de telefonie mobilă și măsurile care ar mai putea fi luate în vederea promovării concurenței și a satisfacției clienților. Se dorește, de asemenea, ca în cadrul consultării să fie exprimate opinii referitoare la opțiunile de reglementare sau de politică cele mai potrivite pe termen scurt, mediu și lung pentru sporirea concurenței pe piață, precum și la măsura în care evoluțiile tehnologice ar putea îmbunătăți funcționarea pieței serviciilor de voce, text (SMS) și date.

Comisia dorește, în special, feedback în legătură cu modalitățile prin care poate fi îndeplinit obiectivul Agendei digitale de a avea o piață unică a serviciilor de telecomunicații, în cadrul căreia diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale să se apropie de zero până în 2015. Comisia dorește ca toți utilizatorii de roaming să aibă acces rapid și ușor la tarife de roaming competitive pentru voce, SMS‑uri și date, iar prețurile de consum oferite de operatori să fie mai apropiate de costul real al furnizării eficiente de servicii de roaming.

Răspunsurile primite în cursul consultării vor fi luate în considerare de către Comisie în cadrul revizuirii normelor privind serviciile de roaming, în 2011, și vor ajuta Comisia să propună cele mai adecvate soluții pentru îmbunătățirea funcționării pieței.

Context

Regulamentul UE din 2007 privind serviciile de roaming (MEMO/07/251, IP/07/1202) a introdus plafoane pentru prețurile angro și de consum ale serviciilor de roaming, precum și măsuri pentru sporirea transparenței. În 2009, UE a modificat Regulamentul privind serviciile de roaming, cu scopul de a reduce și mai mult prețurile serviciilor de voce, mesaje text și date. Prin modificare a fost introdus un „eurotarif SMS” care limita prețul unui SMS la 0,11 EUR (fără TVA), iar în cazul datelor a fost introdus un plafon pentru prețul angro al unui megabyte încărcat sau descărcat (la nivelul de 0,80 EUR de la 1 iulie 2010).

Tot de la 1 iulie 2010, facturile pentru transferul de date în roaming ale călătorilor sunt limitate automat la 50 de EUR/lună fără TVA (cu excepția cazurilor în care clienții au ales o altă limită, mai ridicată sau mai scăzută). Operatorii trebuie să trimită o avertizare utilizatorilor atunci când valoarea facturii acestora atinge 80 % din limita pentru transferul de date în roaming. Operatorul trebuie să întrerupă conexiunea la internet a telefonului mobil odată ce a fost atinsă limita, cu excepția cazului în care clientul a indicat că dorește să continue transferul de date în roaming în luna respectivă.

Începând cu 1 iulie 2010, prețul apelurilor de voce în roaming este plafonat la 0,39 EUR/minut (fără TVA), iar primirea de apeluri în roaming costă maximum 0,15 EUR/minut (fără TVA). Regulamentul din 2009 privind serviciile de roaming este valabil până la 30 iunie 2012.

Într‑un raport intermediar din iunie 2010 (a se vedea IP/10/851), Comisia a precizat că, deși legislația a determinat reducerea prețurilor pentru serviciile de roaming, piața nu este încă îndeajuns de puternică pentru a oferi clienților cele mai bune opțiuni și prețuri. Prețurile de consum tind să se grupeze în jurul plafoanelor maxime impuse de reglementările UE, iar Comisia consideră că normele UE oferă operatorilor o marjă suficient de amplă încât aceștia să ofere tarife de roaming mai atractive sub limita reglementată. În al doilea trimestru al anului 2010, prețul maxim legal în UE pentru apelurile de voce în roaming a fost de 0,43 EUR/minut, iar clienții care au ales „eurotariful” au plătit, în medie, 0,38 EUR/minut pentru efectuarea unui apel în roaming. De asemenea, clienții care au ales „eurotariful” au plătit, în medie, 0,16 EUR/minut pentru apelurile primite în roaming, un preț aflat puțin sub plafonul de 0,19 EUR.

Comisia trebuie să încheie revizuirea normelor referitoare la serviciile de roaming în UE și să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie 2011.

Informații suplimentare:

Documentul referitor la consultare este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Informații suplimentare referitoare la roaming sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar