Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Brussel, 8 december 2010

Digitale Agenda: Commissie start raadpleging over de herziening van de EU-roamingregels voor mobiele telefonie

In een openbare raadpleging die vandaag van start gaat, vraagt de Europese Commissie consumenten, bedrijven, telecomaanbieders en overheden om hun mening over de EU-roamingmarkt voor mobiele telefonie. Met de EU-roamingverordening zijn de retailprijzen voor mobiel bellen in het buitenland en voor het versturen van sms-berichten binnen de EU aan een maximum gebonden, maar is er nog steeds geen concurrerende eengemaakte markt voor roamingdiensten. De prijsstelling door exploitanten ligt doorgaans dichtbij de in de regelgeving vastgestelde maxima, waardoor de winstmarges op roamingdiensten nog steeds onaanvaardbaar hoog zijn. De Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) stelt als doel dat het verschil tussen roaming en nationale tarieven tegen 2015 vrijwel nihil moet zijn. De Commissie nodigt de partijen uit de bestaande regels op het gebied van roaming van de EU te evalueren en tot een uitwisseling van ideeën te komen over de beste manieren om de concurrentie op het gebied van roaming te versterken en de belangen van de Europese consumenten en bedrijven te beschermen. De raadpleging loopt tot 11 februari 2011 en de resultaten zullen het uitgangspunt vormen voor de herziening van de huidige EU-roamingverordening, die de Europese Commissie vóór eind juni 2011 moet uitvoeren.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda zei hierover het volgende: “Enorm grote verschillen tussen binnenlands bellen en roaming kúnnen gewoon niet in een EU met een echte eengemaakte markt. We moeten de huidige problemen bij de bron aanpakken: we moeten een duurzame oplossing zoeken voor het gebrek aan concurrentie. Wel onderzoeken we onbevooroordeeld welke oplossingen echt zullen gaan werken.”

Met de openbare raadpleging door de Commissie wordt onderzocht in hoeverre de huidige EU-regels inzake roamingdiensten in de praktijk hebben gewerkt. Daarbij wordt speciaal gekeken naar het effect van de EU-regels op de mobiele gebruiker en naar de vraag welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om de concurrentie en de consumententevredenheid te bevorderen. Ook zullen meningen worden ingewonnen over de beste regelgevings- en beleidsopties op de korte, middellange en lange termijn om de concurrentie te vergroten en om technologische ontwikkelingen in te zetten om het functioneren van de markt voor spraaktelefonie, sms’en en datadiensten te verbeteren.

Met name wil de Commissie horen hoe het best een eengemaakte markt voor telecomdiensten tot stand kan worden gebracht, waarbij het verschil tussen nationale en roamingtarieven tegen 2015 rond nul moeten uitkomen, want dat is waarnaar volgens de digitale agenda moet worden gestreefd. De Commissie wil dat alle roamingklanten voor spraaktelefonie, sms’en en dataverkeer snel en gemakkelijk van concurrerende tarieven kunnen profiteren die dichter bij de werkelijke kosten van doeltreffende dienstverlening liggen.

Onder meer aan de hand van de met de openbare raadpleging verzamelde antwoorden zal de Commissie de beste oplossingen voor de verbetering van de marktwerking voorstellen, en wordt de herziening van de roamingregels door de Commissie in 2011 opgesteld.

Achtergrond

Bij de EU-roamingverordening van 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) zijn op zowel wholesale- als retailniveau tariefplafonds ingesteld voor roaming, en zijn maatregelen afgekondigd om de transparantie te vergroten. In 2009 heeft de EU de roamingverordening gewijzigd om de tarieven voor spraaktelefonie, sms'jes en datadiensten nog verder te verlagen. Bij die wijziging is een "Euro-sms-tarief" ingevoerd, waarbij de prijs van een sms'je tot 11 cent is beperkt (exclusief btw) en een wholesaleplafond per geüp- of gedownloade megabyte is ingesteld (van 80 cent per 1 juli 2010).

Tevens is de rekening voor dataroaming van reizigers per 1 juli 2010 automatisch beperkt tot 50 euro per maand, exclusief btw (tenzij zij zelf voor een hogere of een lagere limiet hebben gekozen). Exploitanten moeten de gebruiker een waarschuwing sturen zodra hij 80% van zijn factuurlimiet voor dataroaming heeft bereikt. De exploitant moet de mobiele internetverbinding verbreken zodra de limiet is bereikt, tenzij de klant heeft aangegeven dat hij die maand wil blijven dataroamen.

Sinds 1 juli 2010 is de maximumprijs voor roaming bij spraaktelefonie beperkt tot 0,39 cent per minuut (exclusief btw), terwijl een roamingtelefoniegesprek aannemen maximaal 15 cent per minuut kost (exclusief btw). De roamingverordening van 2009 is geldig tot en met 30 juni 2012.

In een tussentijds verslag van juni 2010 (zie IP/10/851), heeft de Commissie opgemerkt dat, hoewel de wetgeving tot lagere prijzen voor roaming heeft geleid, de concurrentie op deze markt nog niet sterk genoeg is om de consument de beste keuze en nog betere prijzen te bieden. Retailprijzen hebben de neiging zich rond de in de EU-regels vastgestelde maximumprijzen op te houden. De Commissie is van mening dat de EU-regels exploitanten ruim voldoende marge geven om aantrekkelijker roamingtarieven onder de wettelijke limiet aan te bieden. Eind 2010 bedroeg het wettelijke maximumtarief in de EU voor uitgaande telefoongesprekken in het buitenland 43 cent per minuut, en voor consumenten die voor het "Eurotarief" kozen 38 cent per minuut. Voor inkomende gesprekken in het buitenland werd consumenten die het Euro-tarief betalen, gemiddeld ook 16 cent per minuut aangerekend, slechts iets minder dan het wettelijke tariefplafond van 19 cent.

De Commissie moet de herziening van de EU-roamingregels afronden en tegen 30 juni 2011 aan het Europees Parlement en de Raad rapporteren.

Voor meer informatie:

Het document over de raadpleging is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Meer informatie over roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar