Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Briuselis, 2010 m. gruodžio 8 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pradeda konsultacijas dėl ES tarptinklinio judriojo ryšio taisyklių

Europos Komisija šiandien pradeda konsultacijas, kad sužinotų vartotojų, verslo atstovų, ryšio operatorių ir valdžios institucijų nuomonę dėl ES tarptinklinio judriojo ryšio rinkos. ES tarptinklinio ryšio reglamentu Europos Sąjungoje nustatyta tarptinklinio ryšio pokalbių ir teksto žinučių mažmeninių kainų viršutinė riba, tačiau konkurencingos bendrosios tarptinklinio ryšio paslaugų rinkos vis dar nėra. Operatoriai paprastai nustato reguliuojamai viršutinei kainos ribai artimas tarptinklinio ryšio kainas ir už tarptinklinio ryšio paslaugas gauna nepagrįstai didelį pelną. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytas tikslas (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) – iki 2015 m. beveik suvienodinti tarptinklinio ir nacionalinio ryšio tarifus. Komisija ragina suinteresuotas šalis įvertinti galiojančias ES tarptinklinio ryšio taisykles ir pasidalyti mintimis, kaip būtų galima sustiprinti tarptinklinio ryšio paslaugų konkurenciją kartu ginant Europos vartotojų ir verslo interesus. Konsultacijos vyks iki 2011 m. vasario 11 d., o jų rezultatais bus remiamasi persvarstant dabartinį ES tarptinklinio ryšio reglamentą – Europos Komisija turėtų tai padaryti iki 2011 m. birželio pabaigos.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Tikroje ES bendrojoje rinkoje negali būti didžiulio skirtumo tarp tarptinklinio ryšio ir ryšio šalies viduje tarifų. Turime pašalinti svarbiausią dabartinių problemų priežastį – konkurencijos stoką – ir rasti tinkamą ilgalaikį sprendimą. Tačiau neturime išankstinio nusistatymo, koks sprendimas būtų tinkamiausias.“

Konsultuodamasi Komisija siekia sužinoti, koks yra dabartinių ES tarptinklinio ryšio paslaugų taisyklių praktinis poveikis. Visų pirma domimasi, kokį poveikį ES taisyklės turėjo judriojo ryšio vartotojams ir paslaugų teikėjams ir kokių dar priemonių būtų galima imtis siekiant skatinti konkurenciją ir geriau patenkinti vartotojų lūkesčius. Viešomis konsultacijomis taip pat siekiama sužinoti, kokios būtų tinkamiausios trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio reguliavimo ar politinės priemonės siekiant sustiprinti konkurenciją rinkoje ir kiek pokalbių, teksto žinučių (SMS) ir duomenų perdavimo paslaugų rinkos veikimas galėtų pagerėti dėl technologijos pokyčių.

Visų pirma Komisija nori sužinoti, kaip pasiekti Skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytą tikslą sukurti bendrąją ryšio paslaugų rinką, kurioje skirtumo tarp tarptinklinio ryšio ir ryšio šalies viduje tarifų iki 2015 m. beveik neliktų. Komisija nori, kad visi tarptinklinio ryšio vartotojai galėtų greitai ir lengvai naudotis konkurencingais pokalbių, SMS ir duomenų perdavimo tarifais, kurie labiau atitiktų tikrąją veiksmingai teikiamų tarptinklinio ryšio paslaugų savikainą.

Į viešų konsultacijų atsakymus Komisija atsižvelgs 2011 m. persvarstydama tarptinklinio ryšio taisykles ir siūlydama tinkamiausius sprendimus, kaip pagerinti rinkos veikimą.

Pagrindiniai faktai

2007 m. ES tarptinklinio ryšio reglamentu (MEMO/07/251, IP/07/1202) nustatytos tarptinklinio ryšio didmeninių ir mažmeninių kainų viršutinės ribos ir numatyta priemonių didesniam skaidrumui užtikrinti. 2009 m. ES tarptinklinio ryšio reglamentas pataisytas siekiant dar labiau sumažinti pokalbių, trumpųjų žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų kainas. Iš dalies pakeistame reglamente nustatytas Europos SMS tarifas, kuriuo žinutės kaina apribota iki 0,11 EUR (be PVM), ir didmeninis duomenų siuntimo ir atsisiuntimo tarifas (nuo 2010 m. liepos 1 d. – 0,80 EUR už megabaitą).

Be to, nuo 2010 m. liepos 1 d. keliautojų sąskaita už tarptinkliniu ryšiu perduotus duomenis automatiškai ribojama iki 50 EUR per mėnesį be PVM (nebent vartotojas pasirinktų kitą – didesnę arba mažesnę – ribą). Vartotojams išnaudojus 80 % numatytos sumos už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu operatoriai privalo jiems išsiųsti įspėjimą. Vartotojui išnaudojus nustatytą sumą, operatorius turi nutraukti judrųjį interneto ryšį, nebent vartotojas būtų nurodęs, kad tam tikrą mėnesį jis pageidauja toliau naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. viršutinė tarptinklinio ryšio pokalbių kainos riba yra 0,39 EUR už minutę (be PVM), kai vartotojas skambina pats, ir 0,15 EUR už minutę (be PVM), kai vartotojas atsiliepia į tarptinklinio ryšio skambutį. 2009 m. Tarptinklinio ryšio reglamentas galioja iki 2012 m. birželio 30 d.

2010 m. birželio tarpinėje ataskaitoje (žr. IP/10/851) Komisija pabrėžė, kad nors tarptinklinio ryšio kainos taikant teisės aktus sumažėjo, ši rinka nepakankamai tvirta, kad užtikrintų vartotojams geriausią pasirinkimą ir dar geresnes kainas. Mažmeninės kainos paprastai yra artimos ES reguliuojamai viršutinei kainos ribai ir Komisija mano, kad ES taisyklėmis operatoriams užtikrinama pakankama atsarga, kad jie galėtų siūlyti dar patrauklesnius tarptinklinio ryšio tarifus, mažesnius už reguliuojamą viršutinę kainos ribą. Antrąjį 2010 m. ketvirtį ES teisės aktais nustatyta viršutinė tarptinklinio ryšio pokalbių kainos riba buvo 0,43 EUR už minutę, o eurotarifą pasirinkę vartotojai skambindami tarptinkliniu ryšiu už minutę pokalbio mokėjo vidutiniškai 0,38 EUR. Europos tarifo vartotojai, atsiliepdami į tarptinklinio ryšio skambutį už pokalbio minutę mokėjo vidutiniškai 0,16 EUR (tik truputį mažiau nei teisės aktais nustatyta 0,19 EUR viršutinė kainos riba).

Komisija turi persvarstyti ES tarptinklinio ryšio taisykles ir iki 2011 m. birželio 30 d. pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Daugiau informacijos

Konsultacijų dokumentas pateiktas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Daugiau informacijos apie tarptinklinį ryš

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar