Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Bruxelles, den 8. december 2010

Den digitale dagsorden: Kommissionen lancerer en høring om gennemgangen af EU's mobilroamingregler

Europa-Kommissionen ønsker at få forbrugernes, erhvervslivets, teleoperatørernes og de offentlige myndigheders synspunkter om EU's mobilroamingmarked gennem en høring, der lanceres i dag. EU's roamingforordning satte et loft over detailpriserne for roamingopkald og tekstbeskeder i EU, men der findes stadig ikke noget konkurrencebaseret enhedsmarked for roamingtjenester. Operatørerne fastsætter generelt roamingtaksterne i nærheden af de regulerede prislofter og opretholder ubegrundet høje fortjenstmargener på roamingtjenester. Målet for den digitale dagsorden for Europa (jf. IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) er, at forskellen mellem roamingtakster og nationale takster skulle nærme sig nul inden 2015. Kommissionen opfordrer parterne til at vurdere EU's gældende roamingregler og dele deres idéer om de bedste måder, hvorpå man kan øge konkurrencen inden for roamingtjenester og samtidig beskytte de europæiske forbrugeres og erhvervslivets interesser. Høringen kører til den 11. februar 2011 og vil skabe grundlaget for en revision af EU's nugældende roamingforordning, som Kommissionen skal foretage inden udgangen af juni 2011.

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde i den forbindelse: "På et ægte EU-enhedsmarked er der ikke plads til kæmpeforskelle mellem indenrigstakster og roamingtakster. Vi bliver nødt til at gribe fat om de nuværende problemers egentlige rod, nemlig manglen på konkurrence, og finde en varig løsning. Vi er imidlertid åbne over for, hvilken løsning der måtte fungere."

Kommissionen ønsker med høringen at fastlægge, i hvilket omfang de gældende EU-regler for roamingtjenester har virket i praksis. Særlig interessante aspekter er virkningen af EU-reglerne for mobilbrugere og tjenesteleverandører, og hvilke yderligere foranstaltninger der kunne træffes for at øge konkurrencen og forbrugernes tilfredshed. Med den offentlige høring ønskes der også meninger om de bedst egnede regulerende eller sektorpolitiske muligheder på kort, mellemlang og lang sigt for at øge konkurrencen på markedet og om, i hvilket omfang den teknologiske udvikling kunne forbedre markedets funktion, hvad angår tale-, sms- og datatjenester.

Kommissionen ønsker navnlig feedback om, hvordan man kan opfylde den digitale dagsordens mål med et indre marked for teletjenester, hvor forskellen mellem nationale takster og roamingtakster nærmer sig nul i 2015. Kommissionen ønsker, at alle roamingkunder har hurtig og let adgang til konkurrencebaserede roamingtakster for tale-, sms- og datatjenester, hvor operatørernes priser for forbrugerne ville være tættere på de faktiske omkostninger ved effektive roamingtjenester.

Reaktionerne på den offentlige høring vil tages i betragtning i Kommissionens gennemgang i 2011 af roamingreglerne og vil hjælpe Kommissionen med at foreslå de bedst egnede løsninger til at forbedre markedets funktion.

Baggrund

EU's roamingforordning fra 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) indførte lofter over engros- og detailtaksterne for roaming og indeholdt foranstaltninger til at forbedre prisgennemsigtigheden. I 2009 ændrede EU roamingforordningen for at sænke priserne yderligere på tale-, sms- og datatjenester. Ændringen indførte en "sms-eurotakst" begrænset til 0,11 EUR (uden moms) pr. sms og et loft over engrosprisen på dataroaming pr. megabyte upload eller download (0,80 EUR pr. 1. juli 2010).

Ligeledes fra den 1. juli 2010 begrænsedes rejsendes dataroamingregning automatisk til 50 EUR pr. måned uden moms (medmindre de har valgt en anden – højere eller lavere – takst). Operatørerne er forpligtet til at sende kunden en meddelelse, når 80 % af beløbet til dataroaming er opbrugt. Operatøren skal afbryde den mobile internetforbindelse, når udgiftsloftet nås, medmindre kunden har meddelt, at dataroamingen ønskes fortsat i den pågældende måned.

Siden den 1. juli 2010 er loftet på et roamingopkald 0,39 EUR pr. minut (uden moms), medens modtagelse af roamingopkald maksimalt må koste 0,15 EUR pr. minut (uden moms). Roamingforordningen fra 2009 gælder indtil den 30. juni 2012.

I juni 2010 bemærkede Kommissionen i en midtvejsrapport (jf. IP/10/851), at selv om lovgivningen har medført lavere roamingtakster, er markedet endnu ikke stærkt nok til at give forbrugerne det bedste valg og endnu bedre priser. Detailpriserne har tendens til at klumpe sammen omkring det EU-regulerede loft, og det er Kommissionens indtryk, at EU-reglerne giver operatørerne rigelige margener til at tilbyde bedre roamingtakster under det lovbestemte loft. I anden kvartal af 2010 lå EU's legale loft på roamingopkald på 0,43 EUR pr. minut, og de forbrugere, der valgte "eurotaksten", betalte i gennemsnit 0,38 EUR pr. minut for at foretage et roamingopkald. Eurotakst-forbrugere betalte også gennemsnitligt 0,16 EUR pr. minut for at modtage roamingopkald, hvilket ligger en smule under det fastsatte loft på 0,19 EUR pr. minut.

Kommissionen skal færdiggøre gennemgangen af EU-roamingreglerne og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet inden den 30. juni 2011.

Yderligere oplysninger:

Høringen findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Mere om roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar