Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Bruxelles, 8 decembrie 2010

Înăsprirea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației UE în domeniul serviciilor financiare: perspective

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare în care prezintă modalități de consolidare a regimurilor de sancțiuni aplicabile în sectorul serviciilor financiare din UE. În momentul de față, regulile variază considerabil de la un stat membru la altul și de multe ori nu au efectul disuasiv dorit. Pornind de la o analiză a regimurilor naționale de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea normelor care transpun cele mai importante directive ale UE din domeniul serviciilor financiare, comunicarea prezintă aspecte care pot fi îmbunătățite și propune acțiuni realizabile la nivelul UE cu scopul de a îmbunătăți convergența și de a spori eficiența acestor regimuri. Părțile interesate își pot trimite contribuțiile până la 19 februarie 2011.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a precizat în legătură cu acest subiect: „Dacă o instituție financiară nu respectă normele UE în domeniul serviciilor financiare, traderii și conducerea acesteia trebuie să înțeleagă că nu există cale de scăpare și că reacția noastră va fi dură, indiferent de locul din Europa unde se produce încălcarea regulilor. În prezent, sunt prea numeroase cazurile în care acest lucru nu se întâmplă. Comunicarea de astăzi prezintă o serie de acțiuni care pot fi întreprinse în viitor pentru a asigura consolidarea și convergența competențelor de sancționare în Europa, astfel încât să se asigure o mai bună protecție a intereselor cetățenilor.”

Comunicarea are la bază un exercițiu transsectorial de evaluare a coerenței, echivalenței și gradului de utilizare a competențelor de sancționare în statele membre, realizat de cele trei comitete de supraveghere [Comitetul european al inspectorilor bancari (CEBS), Comitetul european al inspectorilor de asigurări și pensii ocupaționale (CEIOPS) și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR)]1. Exercițiul s-a raportat la câteva dintre cele mai importante directive aplicabile în sectorul financiar, mai exact în domeniul valorilor mobiliare, în domeniul bancar și al legislației privind asigurările.

Principalele elemente ale comunicării:

1. Regulile în materie de sancționare diferă semnificativ de la un stat membru la altul

Criza financiară a demonstrat că regulile pieței financiare nu sunt întotdeauna respectate și aplicate așa cum ar trebui în întreaga Uniune Europeană. Asigurarea aplicării adecvate a regulilor UE intră în primul rând în sarcina autorităților naționale, care au responsabilitatea de a preveni încălcarea regulilor UE de către instituțiile financiare și de a sancționa abaterile care au loc în jurisdicțiile lor. Însă autoritățile naționale trebuie să acționeze într-o manieră coordonată și integrată.

În comunicare se constată că sancțiunile prevăzute de statele membre diferă în puncte esențiale cum ar fi tipurile de sancțiuni aplicabile și valoarea amenzilor. Acest lucru prezintă o importanță deosebită deoarece normele care trebuie respectate se aplică în întreaga Uniune Europeană și, ca atare, este firesc ca și reacțiile la încălcarea acestora să fie coordonate la nivel european. În caz contrar există riscul ca anumite societăți sau persoane fizice să-și concentreze activitatea în locurile unde sancțiunile sunt mai puțin dure sau practic inexistente. Actualul sistem dă deseori dovadă de lacune în ceea ce privește eficacitatea, proporționalitatea și capacitatea de descurajare a abaterilor.

2. Sugestii privind convergența și consolidarea regimurilor de sancționare

Diferențele semnalate în comunicare pot genera perturbări ale concurenței pe piața internă. În același timp, ele prezintă riscul subminării protecției consumatorului, a integrității pieței și a încrederii în sectorul financiar. Dacă într-un stat membru nu se aplică regulile UE, acest lucru poate avea consecințe semnificative asupra stabilității și funcționării sistemului financiar din alt stat membru.

În aceste condiții, Comisia este de părere că, pentru a evita riscul funcționării necorespunzătoare a piețelor financiare, este necesar ca, pe viitor, să se asigure convergența regimurilor de sancționare. Acest lucru s-ar putea realiza prin stabilirea unor standarde minime comune pentru anumite aspecte esențiale pentru existența unor regimuri de sancționare eficace, proporționale și capabile să descurajeze abaterile. Printre aceste aspecte se pot număra tipurile de sancțiuni aplicabile, luându-se în discuție și posibilitatea introducerii de sancțiuni penale sau civile, nivelul acestor sancțiuni, disponibilitatea sancțiunilor atât împotriva instituțiilor financiare, cât și a persoanelor fizice care se fac vinovate de nerespectarea legislației, precum și publicarea sancțiunilor.

Etapele următoare

Comisia așteaptă cu interes comentarii cu privire la propunerile de politici prezentate în comunicare. Contribuțiile se pot trimite la adresa de email markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu până la 19 februarie 2011. Pe baza comentariilor primite, Comisia va lua în 2011 decizii cu privire la propunerile legate de consolidarea regimurilor de sancționare.

Informații generale:

Consolidarea regimurilor de sancțiuni constituie unul dintre elementele reformei sectorului financiar. Este un aspect care vine în completarea altor demersuri deja lansate sau al căror obiectiv este orientat mai degrabă către prevenție, cum ar fi supravegherea eficientă și guvernanța corporativă.

Așa cum se menționează în raportul de Larosière, „supravegherea nu poate fi eficientă atâta timp cât regimurile de sancționare sunt lipsite de vigoare și foarte variate. Este esențial ca atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în exterior, toate organismele de supraveghere să aibă capacitatea de a aplica regimuri de sancționare stricte și suficient de convergente, cu efect disuasiv.” 2

Regimurile de sancțiuni eficiente, cu un grad suficient de mare de convergență reprezintă corolarul necesar al noilor Autorități europene de supraveghere (a se vedea MEMO/10/434) care vor fi înființate la 1 ianuarie 2011 și vor aduce îmbunătățiri în coordonarea activităților autorităților naționale vizând asigurarea respectării legislației.

Și la nivel internațional există un consens cu privire la necesitatea unor sancțiuni mai eficiente. La summitul de la Washington din 15 noiembrie 2008, liderii G20 au convenit să implementeze un plan de acțiune pentru reformarea piețelor financiare, care conține măsuri ce vizează protecția piețelor și a investitorilor împotriva activităților ilicite și garantarea introducerii unor regimuri de sancțiuni adecvate. Printre obiectivele recentei reforme legislative financiare din SUA se numără și consolidarea controlului aplicării legislației și a sancțiunilor în caz de nerespectare a acesteia.

Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Rapoartele întocmite de cele trei comitete pot fi consultate pe site-urile acestora: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Raportul Grupului de experți la nivel înalt privind supravegherea financiară în UE, prezidat de Jacques de Larosière, 25.2.2009, par.201.


Side Bar