Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Brüsszel, 2010. december 8.

Az uniós pénzügyi szolgáltatási szabályok megsértésére vonatkozó szankciók megerősítése: lehetőségek

Az Európai Bizottság ma elfogadott közleményében felvázolja az Unió pénzügyi szolgáltatási ágazatában a szankciórendszerek megerősítésének lehetséges megoldásait. Ma a szabályok tagállamonként igen eltérőek, és tagadhatatlan, hogy gyakran nem jelentenek hatékony visszatartó erőt. A legfontosabb uniós irányelvek némelyikét átültető nemzeti szabályok megsértésére vonatkozó nemzeti szankciórendszerek felülvizsgálata alapján a Bizottság bemutatja a javítandó területeket, és e rendszerek nagyobb konvergenciájának és hatékonyságának elérése érdekében javaslatot tesz lehetséges uniós fellépésekre. Az érdekelt felek észrevételeiket 2011. február 19-ig küldhetik el.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Ha a pénzügyi intézmények nem tartják be a pénzügyi szolgáltatások területének uniós szabályait, a kereskedőknek és a vezetőknek rá kell ébredniük, hogy ez nem marad büntetlenül, és a válasz kemény lesz, akárhol is forduljon elő Európában jogsértés. Jelenleg ez túl gyakran történik másképp. A mai közlemény felvázolja a lehetséges megoldásokat, amelyekkel biztosítható, hogy a szankcionálási hatáskörök erősebbek és Európa-szerte konvergensebbek legyenek, és ezáltal jobban védhessük a polgárok érdekeit."

A közlemény a tagállamokbeli szankcionálási hatáskörök koherenciájának, egyenértékűségének és tényleges használatának több ágazatot átfogó helyzetfelmérésére épül, amelyet a három felügyeleti bizottság (az európai bankfelügyeletek bizottsága – CEBS, az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága – CEIOPS, és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága – CESR)1 hajtott végre. A helyzetfelmérés a banki, biztosítási és értékpapír-ágazatot is magában foglaló pénzügyi szektorban alkalmazandó legfontosabb uniós irányelvekre terjedt ki.

A közlemény fő elemei

1. A szankcionálási szabályok tagállamonként nagymértékben eltérnek

A pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi piaci szabályokat nem mindig tartják be és alkalmazzák megfelelően szerte az Unióban. Az uniós szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása mindenekelőtt a nemzeti hatóságok feladata, az ő felelősségük az, hogy a pénzügyi intézményeket megakadályozzák az uniós szabályok megsértésében, és hogy joghatóságukon belül szankcionálják a jogsértéseket. De a nemzeti hatóságoknak koordinált és integrált módon kell fellépniük.

A közlemény megállapítja, hogy a tagállamok által előírt szankciók olyan alapvető szempontokban térnek el, mint a rendelkezésre álló szankciók típusa és a bírságok mértéke. Ez azért lényeges, mert ha a betartandó szabályok európai szintűek, akkor van értelme a megsértésük esetén alkalmazandó reakciókat is európai szinten egységesíteni. Fennállhat annak a kockázata, hogy a társaságok vagy az egyének ott végzik tevékenységüket, ahol a szankciók a leggyengébbek vagy a legkevésbé valószínűek. A jelenlegi rendszer a hatékonyság, arányosság és visszatartó erő szempontjából nem mindig tűnik optimálisnak.

2. A szankciórendszerek konvergenciájára és megerősítésére irányuló javaslatok

A közleményben megvilágított eltérések a belső piaci verseny torzulását is okozhatják. De ezek az eltérések kétségkívül a fogyasztóvédelem, a piaci integritás és a pénzügyi ágazat iránti bizalom aláásásának kockázatával is járhatnak. Ha valamely tagállamban nem hajtják végre az uniós szabályokat, annak jelentős hatása lehet egy másik tagállam pénzügyi rendszerének stabilitására és működésére.

A Bizottság ezért úgy véli,hogy a pénzügyi piacok nem megfelelő működéséhez vezető kockázat megelőzése érdekében szükség van a szankciórendszerek további konvergenciájára. Ez bizonyos témakörökre vonatkozó olyan közös minimumstandardok meghatározásával érhető el, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szankciórendszerek hatékonyak és arányosak legyenek, és visszatartó erővel rendelkezzenek. A standardok magukban foglalhatnák a rendelkezésre álló szankciók típusát – beleértve a büntetőjogi és polgári jogi szankciók lehetőségének mérlegelését is –; a szankciók szintjét; a jogsértésért felelős pénzügyi intézmények és egyének ellen egyaránt rendelkezésre álló szankciókat; és a szankciók közzétételét.

További lépések

A Bizottság örömmel fogadja a közleményben bemutatott szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos észrevételeket. A hozzászólásokat 2011. február 19-ig kell elküldeni a markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu címre. A Bizottság a kapott észrevételek alapján 2011-ben határoz a szankciórendszerek megerősítésének mikéntjére vonatkozó lehetséges javaslatokról.

Háttérinformációk:

A pénzügyi ágazatbeli reform egyik eleme a szankciórendszerek megerősítése. Ez kiegészíti a más területeken már elkezdett, vagy a „megelőzőbb” jellegű munkát, beleértve a hatékony felügyeletet és a vállalatirányítást.

A de Larosière-jelentés is elismerte: A felügyelet nem lehet hathatós gyenge, rendkívül eltérő szankcionálási rendszerekkel. Alapvető, hogy az unión belül és máshol is minden felügyelő olyan szankcionálási rendszereket alkalmazhasson, amelyek kellően konvergensek, szigorúak és visszatartó hatásúak”2.

A hatékony és kellően összehangolt szankciórendszerek az új európai felügyeleti hatóságok szükségszerű következményei (lásd MEMO/10/434), amelyeket 2011. január 1-jével állítanak fel és amelyek javítják a nemzeti hatóságok jogérvényesítő tevékenységének koordinálását.

A hatékonyabb szankciók kérdésében globálisan is fennáll az egyetértés. A 2008. november 15-én Washingtonban tartott csúcson a G20 vezetői megállapodtak a pénzügyi piacok reformjára irányuló cselekvési terv végrehajtásáról, amelynek intézkedései a piacok és befektetők jogszerűtlen magatartással szembeni védelmére és annak biztosítására irányulnak, hogy megfelelő szankciórendszerek létezzenek. Az egyesült államokbeli jelenlegi pénzügyi szabályozási reform egyik célkitűzése szintén a szabályozói végrehajtás és a jogorvoslatok fokozása.

További információk az alábbi címen találhatók:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

A három bizottság által készített jelentések a weboldalaikon érhetők el: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Az uniós pénzügyi felügyelettel foglalkozó, Jacques de Larosière által vezetett magas szintű munkacsoport jelentése, 2009. február 25., 201. bekezdés.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website