Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Brüsszel, 2010. december 8.

Az uniós pénzügyi szolgáltatási szabályok megsértésére vonatkozó szankciók megerősítése: lehetőségek

Az Európai Bizottság ma elfogadott közleményében felvázolja az Unió pénzügyi szolgáltatási ágazatában a szankciórendszerek megerősítésének lehetséges megoldásait. Ma a szabályok tagállamonként igen eltérőek, és tagadhatatlan, hogy gyakran nem jelentenek hatékony visszatartó erőt. A legfontosabb uniós irányelvek némelyikét átültető nemzeti szabályok megsértésére vonatkozó nemzeti szankciórendszerek felülvizsgálata alapján a Bizottság bemutatja a javítandó területeket, és e rendszerek nagyobb konvergenciájának és hatékonyságának elérése érdekében javaslatot tesz lehetséges uniós fellépésekre. Az érdekelt felek észrevételeiket 2011. február 19-ig küldhetik el.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Ha a pénzügyi intézmények nem tartják be a pénzügyi szolgáltatások területének uniós szabályait, a kereskedőknek és a vezetőknek rá kell ébredniük, hogy ez nem marad büntetlenül, és a válasz kemény lesz, akárhol is forduljon elő Európában jogsértés. Jelenleg ez túl gyakran történik másképp. A mai közlemény felvázolja a lehetséges megoldásokat, amelyekkel biztosítható, hogy a szankcionálási hatáskörök erősebbek és Európa-szerte konvergensebbek legyenek, és ezáltal jobban védhessük a polgárok érdekeit."

A közlemény a tagállamokbeli szankcionálási hatáskörök koherenciájának, egyenértékűségének és tényleges használatának több ágazatot átfogó helyzetfelmérésére épül, amelyet a három felügyeleti bizottság (az európai bankfelügyeletek bizottsága – CEBS, az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága – CEIOPS, és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága – CESR)1 hajtott végre. A helyzetfelmérés a banki, biztosítási és értékpapír-ágazatot is magában foglaló pénzügyi szektorban alkalmazandó legfontosabb uniós irányelvekre terjedt ki.

A közlemény fő elemei

1. A szankcionálási szabályok tagállamonként nagymértékben eltérnek

A pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi piaci szabályokat nem mindig tartják be és alkalmazzák megfelelően szerte az Unióban. Az uniós szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása mindenekelőtt a nemzeti hatóságok feladata, az ő felelősségük az, hogy a pénzügyi intézményeket megakadályozzák az uniós szabályok megsértésében, és hogy joghatóságukon belül szankcionálják a jogsértéseket. De a nemzeti hatóságoknak koordinált és integrált módon kell fellépniük.

A közlemény megállapítja, hogy a tagállamok által előírt szankciók olyan alapvető szempontokban térnek el, mint a rendelkezésre álló szankciók típusa és a bírságok mértéke. Ez azért lényeges, mert ha a betartandó szabályok európai szintűek, akkor van értelme a megsértésük esetén alkalmazandó reakciókat is európai szinten egységesíteni. Fennállhat annak a kockázata, hogy a társaságok vagy az egyének ott végzik tevékenységüket, ahol a szankciók a leggyengébbek vagy a legkevésbé valószínűek. A jelenlegi rendszer a hatékonyság, arányosság és visszatartó erő szempontjából nem mindig tűnik optimálisnak.

2. A szankciórendszerek konvergenciájára és megerősítésére irányuló javaslatok

A közleményben megvilágított eltérések a belső piaci verseny torzulását is okozhatják. De ezek az eltérések kétségkívül a fogyasztóvédelem, a piaci integritás és a pénzügyi ágazat iránti bizalom aláásásának kockázatával is járhatnak. Ha valamely tagállamban nem hajtják végre az uniós szabályokat, annak jelentős hatása lehet egy másik tagállam pénzügyi rendszerének stabilitására és működésére.

A Bizottság ezért úgy véli,hogy a pénzügyi piacok nem megfelelő működéséhez vezető kockázat megelőzése érdekében szükség van a szankciórendszerek további konvergenciájára. Ez bizonyos témakörökre vonatkozó olyan közös minimumstandardok meghatározásával érhető el, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szankciórendszerek hatékonyak és arányosak legyenek, és visszatartó erővel rendelkezzenek. A standardok magukban foglalhatnák a rendelkezésre álló szankciók típusát – beleértve a büntetőjogi és polgári jogi szankciók lehetőségének mérlegelését is –; a szankciók szintjét; a jogsértésért felelős pénzügyi intézmények és egyének ellen egyaránt rendelkezésre álló szankciókat; és a szankciók közzétételét.

További lépések

A Bizottság örömmel fogadja a közleményben bemutatott szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos észrevételeket. A hozzászólásokat 2011. február 19-ig kell elküldeni a markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu címre. A Bizottság a kapott észrevételek alapján 2011-ben határoz a szankciórendszerek megerősítésének mikéntjére vonatkozó lehetséges javaslatokról.

Háttérinformációk:

A pénzügyi ágazatbeli reform egyik eleme a szankciórendszerek megerősítése. Ez kiegészíti a más területeken már elkezdett, vagy a „megelőzőbb” jellegű munkát, beleértve a hatékony felügyeletet és a vállalatirányítást.

A de Larosière-jelentés is elismerte: A felügyelet nem lehet hathatós gyenge, rendkívül eltérő szankcionálási rendszerekkel. Alapvető, hogy az unión belül és máshol is minden felügyelő olyan szankcionálási rendszereket alkalmazhasson, amelyek kellően konvergensek, szigorúak és visszatartó hatásúak”2.

A hatékony és kellően összehangolt szankciórendszerek az új európai felügyeleti hatóságok szükségszerű következményei (lásd MEMO/10/434), amelyeket 2011. január 1-jével állítanak fel és amelyek javítják a nemzeti hatóságok jogérvényesítő tevékenységének koordinálását.

A hatékonyabb szankciók kérdésében globálisan is fennáll az egyetértés. A 2008. november 15-én Washingtonban tartott csúcson a G20 vezetői megállapodtak a pénzügyi piacok reformjára irányuló cselekvési terv végrehajtásáról, amelynek intézkedései a piacok és befektetők jogszerűtlen magatartással szembeni védelmére és annak biztosítására irányulnak, hogy megfelelő szankciórendszerek létezzenek. Az egyesült államokbeli jelenlegi pénzügyi szabályozási reform egyik célkitűzése szintén a szabályozói végrehajtás és a jogorvoslatok fokozása.

További információk az alábbi címen találhatók:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

A három bizottság által készített jelentések a weboldalaikon érhetők el: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Az uniós pénzügyi felügyelettel foglalkozó, Jacques de Larosière által vezetett magas szintű munkacsoport jelentése, 2009. február 25., 201. bekezdés.


Side Bar