Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Bruselj, 6. decembra 2010

Zdravje čebel: dokument Komisije o potrebi po več ukrepih v EU

Zdrave čebele so pomembne tako za pridelavo medu kot za opraševanje rastlin, kot so sadna drevesa. Zadnja leta so v več državah po svetu opazili povečan pogin čebel. Da bi bolje razumeli razloge za povečani pogin čebel po vsem svetu, je Evropska komisija danes predstavila svoje poglede na vrsto posebnih ukrepov. Znanstvene študije do zdaj niso natančno ugotovile ne pravih vzrokov ne pravega obsega tega vprašanja. Komisija je zaradi zaskrbljenosti v čebelarstvu že začela več pobud, načrtovane pa so še druge. Čebelarstvo je zelo razširjena in razvita dejavnost v EU. V Uniji je namreč približno 700 000 čebelarjev, večina pa se jih s čebelarstvom ukvarja ljubiteljsko. Z dokumentom, ki je bil sprejet danes, bo mogoče podpreti prizadevanja pri iskanju rešitev tega vprašanja.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Varovanje zdravja medonosnih čebel je v EU zelo pomembno. EU bi morala okrepiti obstoječi okvir v duhu načela naše strategije za zdravje živali, da je ‚bolje preprečiti kot zdraviti‘, ter pomagati državam članicam in čebelarjem pri iskanju rešitev za boljše in trajnostno zdravje čebel“. In sklenil: „Sporočilo, ki je bilo sprejeto danes, bo izboljšalo razpravo o zdravju čebel z vsemi zainteresiranimi stranmi in bi lahko utrlo pot za še več ukrepov EU.“

Ukrepi zoper pogin čebel

Sporočilo Komisije razjasnjuje ključna vprašanja o zdravju čebel in opisuje pobude, ki jih je Komisija oblikovala za reševanje tega vprašanja, pa tudi ukrepe, ki jih je že začela izvajati. Komisija je začela, izvedla ali načrtuje naslednje posebne ukrepe, ki bodo omogočili, da bolje razumemo razloge za povečani pogin čebel in s tem ugotovimo razne morebitne ukrepe, s katerimi bi ga lahko preprečili:

 • imenovanje referenčnega laboratorija EU za zdravje čebel (ANSES - Sophia Antipolis - France),

 • poskusni nadzorni program za oceno obsega pogina čebel,

 • pregled pravil EU o zdravju živali v zvezi s čebelami, zlasti glede ključnih elementov, kot so splošne opredelitve, načela za ukrepe za nadzor bolezni in premiki,

 • večja uporaba usmeritvenih dokumentov za vprašanja, za katera zakonodaja na ravni EU ne bi bila primerna,

 • usposabljanje o zdravju čebel za uradnike držav članic pri pobudi Boljše usposabljanje za varnejšo hrano,

 • upoštevanje omejene dostopnosti zdravil za čebele pri pregledu zakonodaje EU o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini,

 • odobritev pesticidov na ravni EU, samo če so varni za medonosne čebele,

 • zaščita čebel s preprečevanjem izginjanja biotske raznovrstnosti,

 • večji prispevek EU pri financiranju nacionalnih čebelarskih programov za obdobje 2011–2013 za skoraj 25 odstotkov,

 • raziskovalni projekti o medonosnih čebelah ter upadu divjih in domačih opraševalcev, vključno s kolonijami medonosnih čebel v Evropi,

 • večje sodelovanje z mednarodnimi organizacijami (npr. Svetovno organizacijo za zdravje živali, OIE).

Nadaljnja pot

To sporočilo mora biti podlaga za nadaljnje razprave z Evropskim parlamentom, Svetom in organi ter zainteresiranimi stranmi držav članic. Sporočilo naj bi pripomoglo k določitvi morebitnih dodatnih ukrepov na ravni EU.

Nadaljnje usklajevanje ukrepov EU ob upoštevanju sorazmernosti in subsidiarnosti bo imelo ključno vlogo pri teh premislekih. Ukrepi bi lahko vključevali tudi nezakonodajne pobude za spodbujanje večje odgovornosti in ozaveščenosti o bolezni med čebelarji.

Pereče vprašanje

Zdravje čebel prizadenejo razni patogeni organizmi (bakterije, virusi, zajedavci itn.). Zelo malo se ve o vlogi bolezni čebel pri njihovem povečanem poginu oziroma o součinkovanju med patogenimi organizmi in drugimi dejavniki ter o tem, kako to prispeva k škodljivim posledicam za zdravje čebel.

Drugi dejavniki, ki vplivajo na zdravje čebel, so čebelarske prakse, omejena dostopnost zdravil ter samo okolje. Negativni dejavniki okolja, ki jih je treba upoštevati, vključujejo uporabo pesticidov v kmetijstvu, podnebne spremembe, pomanjkanje hrane in izgubljanje življenjskega prostora.

Sektor vključuje zelo veliko različnih vrst čebelarjenja (profesionalno ali ljubiteljsko, stacionarni ali mobilni čebelnjaki, sezonska paša). Zdravje in tehnologija se pri čebelah precej razlikuje od drugih živali, kot sta govedo ali perutnina, ker čebele živijo v tako imenovanih kolonijah in nanje neposredno vpliva njihovo naravno okolje. Različne regije (podnebje, tradicionalna/lokalna proizvodnja) in razširjenost bolezni so tudi dejavniki, ki imajo vlogo v čebelarstvu.

Vsi ti elementi ustvarjajo številne večplastne potrebe, pristope, poglede in prakse.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar