Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Bruxelles, 6 decembrie 2010

Sănătatea albinelor: un document al Comisiei subliniază necesitatea intensificării acțiunilor în UE

Albinele sănătoase sunt importante pentru producția de miere și în calitate de polenizatori ai plantelor, cum ar fi pomii fructiferi. În ultimii ani, în mai multe țări din întreaga lume s-a semnalat o creștere a mortalității în rândul albinelor. Pentru a permite o mai bună înțelegere a cauzelor care determină mortalitatea ridicată în rândul albinelor la nivel mondial, Comisia Europeană și-a prezentat astăzi ideile cu privire la o serie de acțiuni specifice. Studiile științifice efectuate până în prezent nu au putut determina nici cauzele exacte și nici amploarea exactă a problemei. Comisia a lansat un număr de inițiative pentru a răspunde preocupărilor sectorului apicol, alte acțiuni fiind deja planificate. Apicultura este o activitate larg răspândită în UE. Există aproximativ 700 000 apicultori în Uniune, majoritatea acestora nefiind profesioniști. Comunicarea adoptată astăzi va sprijini eforturile care vizează găsirea unor soluții pentru această problemă.

Comisarul pentru sănătate și consumatori, John Dalli, a declarat: «Protecția sănătății albinelor are o importanță foarte mare în UE. UE ar trebui să consolideze cadrul în vigoare, în spiritul principiului strategiei noastre în domeniul sănătății animale, „Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea”, și să sprijine statele membre și apicultorii în eforturile lor de ameliorare durabilă a sănătății albinelor.» În concluzie: „Comunicarea adoptată astăzi va contribui la discuțiile cu toate părțile interesate privind sănătatea albinelor și ar putea deschide drumul intensificării acțiunilor din partea UE.”

Abordarea problemei mortalității în rândul albinelor

Comunicarea Comisiei clarifică aspectele fundamentale legate de sănătatea albinelor și prezintă inițiativele pe care Comisia le-a lansat în acest domeniu, precum și acțiunile pe care le-a întreprins deja. Comisia a lansat, finalizat sau planificat următoarele acțiuni specifice care vor permite o mai bună înțelegere a mortalității în rândul albinelor, și, prin urmare, a diverselor măsuri eventual necesare:

 • desemnarea unui laborator de referință al UE pentru sănătatea albinelor (ANSES - Sophia Antipolis - France),

 • instituirea unui program pilot de supraveghere pentru a estima amploarea mortalității albinelor,

 • reexaminarea normelor de sănătate animală ale UE referitoare la albine, în special pentru elemente esențiale cum ar fi definițiile generale, principiile privind măsurile de combatere a bolilor și circulația,

 • utilizarea mai frecventă a documentelor de orientare pentru a rezolva probleme pentru care legislația la nivelul UE nu ar fi adecvată,

 • formare în domeniul sănătății albinelor pentru funcționarii din statele membre în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”,

 • luarea în considerare a disponibilității limitate a medicamentelor de uz veterinar pentru albine în cursul reexaminării legislației UE în domeniul medicamentelor de uz veterinar,

 • autorizarea pesticidelor la nivelul UE doar dacă sunt sigure pentru albine,

 • protejarea albinelor prin lupta împotriva reducerii biodiversității,

 • creșterea cu aproape 25 % a contribuției UE la finanțarea programelor naționale de apicultură pentru perioada 2011-2013,

 • realizarea de proiecte de cercetare pentru a analiza problema sănătății albinelor și a declinului atât al polenizatorilor sălbatici, cât și al celor domestici, inclusiv coloniile de albine din Europa,

 • intensificarea cooperării cu organizațiile internaționale (de exemplu, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor – OIE).

Următoarele etape

Comunicarea ar trebui să servească ca bază pentru discuții ulterioare cu Parlamentul European, Consiliul, precum și cu autoritățile din statele membre și părțile interesate. Aceasta ar trebui, de asemenea, să contribuie la identificarea posibilelor acțiuni ulterioare necesare la nivelul UE.

O mai mare armonizare a măsurilor UE luând în considerare principiul proporționalității și al subsidiarității va avea un rol fundamental în acest sens. Măsurile ar putea include, de asemenea, inițiative nelegislative vizând promovarea unui nivel mai ridicat de responsabilitate pentru bolile albinelor și o mai bună cunoaștere a acestora în rândul apicultorilor.

Problema

Sănătatea albinelor este afectată de numeroși agenți patogeni de natură diferită (bacteriană, virală, parazitară etc.). Se cunosc puține informații cu privire la rolul pe care îl au bolile albinelor în ceea ce privește creșterea mortalității în rândul acestora sau cu privire la interacțiunea dintre agenții patogeni și alți factori și modul în care aceasta contribuie la efectele adverse pentru sănătatea albinelor.

Alți factori care influențează sănătatea albinelor sunt următorii: practicile de apicultură; disponibilitatea limitată a tratamentelor medicale și mediul în sine. Printre factorii de mediu negativi care trebuie luați în considerare se numără utilizarea pesticidelor în agricultură, schimbările climatice, lipsa hranei pentru animale și pierderea habitatului.

Sectorul cuprinde numeroase tipuri diferite de apicultură (profesionistă sau ca hobby, stupine staționare sau mobile, transhumanța). Există diferențe semnificative între sănătatea albinelor și tehnologia utilizată, în comparație cu alte animale cum sunt vitele și păsările de curte, deoarece albinele trăiesc în așa-numite colonii și depind într-o măsură mai mare de mediul lor natural. Diferitele regiuni (climat, producție tradițională/locală) și distribuția bolilor sunt, de asemenea, factori care joacă un rol în domeniul apiculturii.

Toate aceste elemente generează necesități, abordări, perspective și practici complexe și multiple.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar