Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Briuselis, 2010 m. gruodžio 6 d.

Bičių sveikata. Komisija nurodo, kad visoje ES būtina imtis aktyvesnių veiksmų

Bičių sveikata svarbi ne tik dėl to, kad jos neša medų, bet ir dėl to, kad jos apdulkina augalų, pvz., vaismedžių, žiedus. Pastaraisiais metais iš keleto pasaulio šalių gauta pranešimų apie padidėjusį bičių mirtingumą. Norėdama geriau suprasti bičių mirtingumo visame pasaulyje priežastis Europos Komisija šiandien paskelbė apie planuojamas specialias priemones. Kol kas moksliniais tyrimais nepavyko tiksliai nustatyti nei šios problemos priežasčių, nei masto. Komisija jau pradėjo keletą iniciatyvų bitininkystės sektoriaus problemoms spręsti ir yra suplanavusi kitų. ES bitininkystė yra plačiai paplitusi: čia yra apie 700 000 bitininkų, kurių dauguma bitininkyste užsiima laisvalaikiu. Šiandieniniu dokumentu siekiama padėti spręsti bičių mirtingumo problemą.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: Naminių bičių sveikatos apsauga ES yra labai svarbi. ES turėtų stiprinti esamą sistemą vadovaudamasi gyvūnų sveikatos apsaugos strategijos principu „prevencija geriau už gydymą“ ir padėti valstybėms narėms bei bitininkams užtikrinti, kad bičių sveikata būtų geresnė ir tvaresnė.“ Apibendrindamas jis pabrėžė: Šiandieninis komunikatas paskatins aktyviau diskutuoti apie bičių sveikatą su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir leis ES imtis aktyvesnių veiksmų.

Kova su bičių mirtingumu

Komisijos komunikate aprašomos pagrindinės su bičių sveikata susijusios problemos ir iniciatyvos, kurias Komisija yra pradėjusi, siekdama padėti tas problemas išspręsti, taip pat priemonės, kurių imtasi. Toliau nurodomos konkrečios priemonės, kurias Komisija yra pradėjusi, baigusi ar planuoja tam, kad būtų geriau suprastos bičių mirtingumo priežastys, ir įvairūs taisomieji veiksmai, kurių gali prireikti:

 • ES etaloninės bičių sveikatos laboratorijos patvirtinimas (ANSES - Sophia Antipolis - France);

 • bandomoji stebėjimo programa, kuria siekiama nustatyti bičių mirtingumo mastą;

 • bitėms skirtų ES gyvūnų sveikatos taisyklių, visų pirma tokių esminių aspektų, kaip bendrosios apibrėžtys, ligų kontrolės priemonių ir judėjimo principai, peržiūra;

 • dažnesnis naudojimasis rekomendaciniais dokumentais sprendžiant klausimus, kurių nereikėtų reglamentuoti ES teisės aktais;

 • valstybių narių pareigūnų mokymai apie bičių sveikatą pagal iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“;

 • atsižvelgti į veterinarinių vaistų bitėms stygių peržiūrint ES veterinarinių vaistų teisės aktus;

 • ES lygiu pesticidus tvirtinti tik jei jie nekenkia naminėms bitėms;

 • saugoti bites kovojant su biologinės įvairovės nykimu;

 • beveik 25 proc. padidinti ES indėlį į 2011–2013 m. nacionalinių bitininkystės programų finansavimą;

 • moksliniai tyrimai bičių sveikatos, laukinių ir naminių apdulkintojų, taip pat ir naminių bičių šeimų Europoje, skaičiaus mažėjimo klausimams spręsti;

 • glaudesnis bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis (pvz., Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija).

Tolesni veiksmai

Komunikatas turėtų tapti tolesnių diskusijų su Europos Parlamentu, Taryba ir valstybių narių valdžios institucijomis bei suinteresuotosiomis šalimis pagrindu. Jis turėtų padėti nustatyti, kokių tolesnių ES lygmens priemonių gali prireikti.

Šiomis aplinkybėmis itin svarbu toliau derinti ES priemones atsižvelgiant į proporcingumo ir subsidiarumo principus. Prie tokių priemonių taip pat galima priskirti su įstatymų leidyba nesusijusias iniciatyvas, kuriomis skatinama augintojų atsakomybė ir geresnis jų informavimas apie bičių ligas.

Problema

Bičių sveikatai poveikį daro daug įvairių veiksnių: bakterijos, virusai, parazitai ir kt. Apie bičių ligų ryšį su padidėjusiu bičių mirtingumu arba apie ligų sukėlėjų ir kitų veiksnių tarpusavio sąveiką ir šių veiksnių padarinius bičių sveikatai žinoma labai nedaug.

Kiti bičių sveikatai poveikį darantys veiksniai: bitininkavimo metodai, gydymo priemonių stygius ir pati aplinka. Susirūpinimą kelia tokie nepalankūs aplinkos veiksniai, kaip pesticidų naudojimas žemės ūkyje, klimato kaita, bičių maisto trūkumas ir buveinių nykimas.

Bitininkystės sektorius yra labai įvairus: bitininkyste užsiimama profesionaliai ar laisvalaikiu, bitynai būna stacionarūs arba kilnojamieji, neretai aviliai sezoniškai perkeliami į naujas vietas. Bičių sveikatos klausimus ir su šiuo sektoriumi susijusias technologijas sunku palyginti su kitų gyvūnų, pvz., galvijų ar naminių paukščių, nes bitės gyvena šeimomis ir natūrali gamtinė aplinka joms daro didesnį poveikį. Svarbus vaidmuo bitininkystės sektoriuje taip pat tenka tokiems veiksniams, kaip skirtingi regionai (klimatas, tradicinė arba vietos gamyba) ir ligų paplitimas.

Dėl visų minėtų aspektų poreikiai, metodai, nuomonės ir praktika yra labai skirtingi.

Išsamesnė informacija

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar