Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Brüsszel, 2010. december 6.

A méhek egészsége: bizottsági dokumentum hangsúlyozza a további uniós intézkedések szükségességét

Az egészséges méhek fontosak mind a méztermelés szempontjából, mind pedig az olyan növények beporzása miatt, mint például a gyümölcsfák. Az utóbbi években világszerte számos országban számoltak be megnövekedett méhelhullásról. Annak érdekében, hogy jobban megértsük a világszerte tapasztalható nagyarányú méhelhullás okait, az Európai Bizottság ma számos egyedi fellépéssel kapcsolatban kifejtette elképzeléseit. Mindeddig tudományos vizsgálatokkal még nem állapították meg sem a probléma pontos okait, sem pedig mértékét. A Bizottság a méhészeti ágazat aggodalmaira válaszul egy sor kezdeményezést már elindított, és további fellépéseket tervez. A méhészet széles körben elterjedt tevékenység az Unióban. Az Európai Unió körülbelül 700 000 méhészének legnagyobb része kedvtelésből űzi ezt a tevékenységet. A ma elfogadott dokumentum hozzájárul majd a probléma megoldása érdekében tett erőfeszítésekhez.

John Dalli egészség- és fogyasztóügyi biztos elmondta: A méhek egészségének védelme kiemelten fontos az Unióban. Az Európai Uniónak az állat-egészségügyi stratégia alapelvének szellemében – mely szerint „a megelőzés jobb, mint a gyógyítás,” – meg kell erősítenie a működő keretrendszert, valamint támogatnia kell a tagállamok és a méhészek hatékonyabb és fenntarthatóbb méhegészség iránti küzdelmét”. A biztos végül így zárta nyilatkozatát: „A ma elfogadott közlemény fokozni fogja a méhek egészségéről folytatott vitát az érdekelt felek között, és utat mutat a további uniós intézkedések felé”.

A méhelhullás kezelése

  A Bizottság közleménye tisztázza a méhek egészségével kapcsolatos kulcsfontosságú kérdéseket, és vázolja a Bizottság által az ügy megoldása érdekében indított fő kezdeményezéseket, továbbá a már meghozott intézkedéseket. A Bizottság az alábbi konkrét intézkedéseket kezdeményezte, egészítette ki vagy tervezte meg, amelyek lehetővé teszik a méhelhullás jobb megértését és ennek következtében az esetlegesen szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát:

 • Egy, a méhek egészségével foglalkozó európai uniós referencialaboratórium kijelölése (ANSES - Sophia Antipolis - Franciaország)

 • Kísérleti felügyeleti program a méhelhullás mértékének megbecslésére

 • Az uniós állat-egészségügyi szabályok méhekre vonatkozó részeinek felülvizsgálata, kiváltképpen az olyan alapvetően fontos elemeké, mint az általános fogalommeghatározások, valamint a járványvédelmi intézkedések és a szállítás alapelvei.

 • Iránymutatást tartalmazó dokumentumok gyakoribb használata az olyan problémák megoldása érdekében, amelyek esetében az uniós szintű jogszabályok nem lennének megfelelőek.

 • A tagállamok tisztviselőinek képzése a méhek egészségéről a „jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” kezdeményezés keretén belül

 • A méhek kezelésére szolgáló állatgyógyászati termékek korlátozott hozzáférhetőségének figyelembe vétele az uniós állatgyógyászati termékek szabályozásának felülvizsgálata során

 • A növényvédő szerek használatának kizárólag abban az esetben történő jóváhagyása európai uniós szinten, ha azok a méhek szempontjából biztonságosak

 • A méhek védelme a biológiai sokféleség csökkenésének kezelése révén

 • A nemzeti méhészeti programok finanszírozásához a 2011–2013 közötti időszakra nyújtott uniós hozzájárulás csaknem 25%-os növelése

 • Kutatási projektek, melyek a házi méhek egészségével, továbbá mind a vad, mind a házi beporzók Európában tapasztalt csökkenésével foglalkoznak, beleértve a háziméh-kolóniákat is.

 • A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés fokozása (pl. Nemzetközi Állat-egészségügyi Szervezet – OIE)

További teendők

A közleménynek az Európai Parlament, a Tanács, a tagállamok hatóságai és az érdekelt felek közötti további megbeszélések alapjául kell szolgálnia, ezáltal hozzájárulva a további lehetséges uniós szintű fellépések meghatározásához is.

Az arányosság és a szubszidiaritás elveinek figyelembe vételével az uniós intézkedések további összehangolása kulcsszerepet játszik majd e szempontok megvitatása során. Az intézkedések magukban foglalhatnak nem jogalkotási kezdeményezéseket is, hogy elősegítsék a méhészek méhbetegségekkel kapcsolatos nagyobb felelősségvállalását és az azokkal kapcsolatos nagyobb tudatosságot.

Kérdésfelvetés

A méhek egészségét számos különböző patogén tényező (bakteriális, virális, parazitikus stb.) károsíthatja. Keveset tudunk mind arról, hogy a méhbetegségek milyen szerepet játszanak a megnövekedett méhelhullásban, és arról is, hogy milyen kölcsönhatás áll fenn a patogének és az egyéb, a méhek egészségére ható tényezők között, továbbá hogy mindez hogyan járul hozzá a méhek egészségére gyakorolt káros hatásokhoz.

A méhek egészségét befolyásoló egyéb tényezők közé tartoznak az alábbiak: méhészeti gyakorlatok, a gyógyászati kezelések korlátozott hozzáférhetősége, valamint maga a környezet. Egyéb, a méhek egészségét befolyásoló negatív környezeti tényezők közé tartozik a növényvédő szerek használata a mezőgazdaságban, az éghajlatváltozás, a táplálék hiánya és az élőhelyvesztés.

Az ágazatban sok különféle méhészeti mód (szakmai vagy hobbi, mozgatható kaptárok tartása, vándorméhészet) figyelhető meg.

A méhek egészsége és az ehhez kapcsolódó technológia jelentősen különbözik az olyan állatok tartása során alkalmazott gyakorlatoktól és szempontoktól, mint például a szarvasmarhafélék vagy a szárnyasok, mivel a méhek úgynevezett kolóniákat alkotnak, és érzékenyebbek az őket körülvevő természeti környezet változásaira.

A különböző régiók (éghajlat, hagyományos/helyi termelés), valamint a betegségek terjesztése szintén olyan tényezők, amelyek szerepet játszanak a méhtartásban. Mindezen elemek összetett és sokrétű igényeket, megközelítéseket, nézőpontokat és gyakorlatokat eredményeznek.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar