Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Bryssel den 6 december 2010

Digitala agendan: Kommissionen inleder samråd om ett gemensamt EU-täckande telefonnummer för företag inom EU

I ett offentligt samråd som inleddes i dag frågar EU-kommissionen företag, konsumenter, teleoperatörer och offentliga myndigheter om de ser fördelar med ett system som skulle göra det möjligt för företag att använda samma telefonnummer i alla EU:s medlemsländer. Ett EU-täckande telefonnummer skulle stärka EU:s gemensamma marknad, vilket beskrivs i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Ett EU-täckande nummer skulle göra det lättare för företag att erbjuda gränsöverskridande försäljning och underlätta tillgången till garantiservice och kundtjänst oavsett i vilket medlemsland kunden befinner sig. Samrådet ska hjälpa kommissionen att bedöma efterfrågan av europeiska företagstelefonnummer och, om det behövs, att utarbeta initiativ till införande av sådana nummer. Samrådet kommer att pågå till den 28 februari 2011.

– I dag måste företag ha ett separat telefonnummer i varje medlemsland där deras kunder behöver kontakta dem. Detta försvårar utvecklandet av EU-täckande tjänster för kunderna. Jag uppmanar alla berörda parter att hjälpa oss utarbeta en policy som bemöter företagens behov och tillgodoser lättillgänglighet för kunderna, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

För närvarande finns inget EU-täckande nummer för företag som vill vara nåbara över gränserna. I stället är företagen hänvisade till olika nationella och icke-geografiska ”företagsnummer”, så som 0800-nummer i varje medlemsland där de är verksamma, vilket leder till extra kostnader för företag och konsumenter och hämmar utvecklingen av EU:s gemensamma marknad. Det är ofta omöjligt att nå icke-geografiska nummer i ett medlemsland från ett annat medlemsland.

Kommissionens samråd ställer frågor om marknadsindelning, sätt att harmonisera telefonnummer, marknadens framtida krav och hantering av numren. De svarande uppmanas att lämna synpunkter på vilken nummerpolicy som skulle bidra mest till utvecklingen av den gemensamma marknaden senast den 28 februari 2011.

Kommissionen kommer att analysera svaren från samrådet och sedan ta ett beslut om de mest lämpliga tillvägagångssätten för nummerpolicy för att förbättra den gemensamma marknaden.

Bakgrund

Telefonnummer inom EU sköts av nationella regleringsmyndigheter som fördelar numren i enlighet med sina nationella nummerplaner. Följaktligen domineras EU av nationella system för nummerfördelning.

Enligt EU:s telekomregler finns det två möjliga metoder att förbättra harmoniserade nummer för företag. Ett förslag skulle vara att introducera ett EU-täckande kortnummer (till exempel inlett med 115) som kunde reserveras för företag. Dessa nummer är korta och lätta att komma ihåg och skulle skapa en ett enhetligt identifikationssätt inom Europa för ett företag. Ett annat sätt skulle vara att introducera åtgärder för att främja användningen av ett europeiskt prefix (+3883) enligt det europeiska nummerområdet (ETNS). Företagstelefonnummer skulle kunna bestå av koden +3883 tillsammans med ett telefonnummer som skulle vara samma inom alla medlemsländer.

Ett försök att introducera ett gemensamt europeiskt nummerområde gjordes 2000 av Internationella teleunionen (ITU). I enlighet med systemet tillskrevs koden +3883 till 24 europeiska länder för att utveckla det europeiska nummerområdet (ETNS). Syftet för ETNS var att främja alleuropeiska tjänster genom att göra nummer tillgängliga under omständigheter då varken nationella eller globala nummer passade eller var tillgängliga. Det var avsett för att låta alleuropeiska företag, organisationer och personer underlätta EU-täckande tillgång till sina tjänster, men det kommer att upphöra den 31 december.

Samrådsdokumentet finns tillgängligt på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar