Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Bruselj, 6. decembra 2010

Digitalna agenda: Komisija začenja posvetovanje o enotni vseevropski telefonski številki za podjetja EU

V danes začetem javnem posvetovanju Evropska komisija vprašuje podjetja, potrošnike, operatorje telekomov in javne organe, ali vidijo prednosti v sistemu, ki bi omogočal podjetjem uporabljati eno samo telefonsko številko v vseh državah članicah EU. Telefonske številke, uporabne po vsej EU, bi lahko okrepile enotni trg EU, kot je opisano v Digitalni agendi za Evropo (gl. IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Telefonska številka, uporabna po vsej EU, bi lahko olajšala evropskim podjetjem čezmejno prodajo in poenostavila dostop do poprodajnih storitev in storitev obveščanja potrošnikov, ne glede na državo članico, v kateri je potrošnik. Posvetovanje bo pomagalo Komisiji oceniti tržno povpraševanje po evropskih poslovnih telefonskih številkah in, če bo treba, pripraviti pobude za uvedbo takih številk. Posvetovanje bo trajalo do 28. februarja 2011.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Danes morajo imeti podjetja v vsaki državi članici drugo telefonsko številko, da so lahko tam po telefonu dostopna svojim strankam. To jim otežuje razvijanje storitev, dostopnih po vsej EU, za svoje stranke. Pozivam vse zainteresirane strani, da nam pomagajo oblikovati politiko, ki bo prilagojena potrebam podjetij, potrošnikom pa bo omogočala enostavnejši dostop.“

Trenutno podjetjem, ki želijo biti dostopna tudi prek meja, niso na voljo telefonske številke, uporabne po vsej EU. Namesto tega morajo podjetja uporabljati različne nacionalne ali negeografske „poslovne“ številke, na primer številke „0800“, v vsaki državi članici, v kateri delujejo. To podjetjem in potrošnikom povzroča dodatne stroške in ovira razvoj enotnega trga EU. Pogosto negeografske številke v eni državi članici niso dostopne iz drugih držav članic.

Posvetovanje Komisije vključuje vprašanja o razdrobljenosti trga, možnih načinih usklajevanja telefonskih številk, zahtevah trga glede prihodnosti in upravljanju številk. Vprašanci se pozivajo, da svoja mnenja o politiki oštevilčenja, ki bi najbolj prispevala k razvoju enotnega trga, pošljejo do 28. februarja 2011.

Komisija bo analizirala odgovore iz posvetovanja in potem sprejela odločitev, v kateri bo opisala najprimernejše pristope k politiki oštevilčenja, ki bi okrepili notranji trg.

Ozadje

Telefonske številke v EU se upravljajo na nacionalni ravni; upravljajo jih nacionalni regulativni organi, ki dodeljujejo številke v skladu s svojimi nacionalnimi načrti oštevilčenja. Posledica je, da v EU prevladujejo nacionalne sheme dodeljevanja številk.

V skladu s predpisi na področju telekomunikacij obstaja dva možna pristopa za izboljšanje usklajenosti oštevilčenja za podjetja. Ena možnost bi lahko bila uvedba kratke številke za vso EU (na primer take, ki bi se začela s 115), ki bi bila rezervirana za podjetja. Te številke so kratke in si jih je lahko zapomniti, po vsej Evropi pa bi posamezna številka na enoten način označevala zadevno podjetje. Druga možnost bi bila uvedba ukrepov za spodbujanje uvedbe evropske telefonske vstopne kode (+3883) v okviru evropskega prostora telefonskega oštevilčenja (ETNS). Telefonske številke za podjetja bi lahko bile sestavljene iz vstopne kode „+3883“ in telefonske številke, ki bi ostala enaka v vseh državah članicah.

Leta 2000 je Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU – International Telecommunications Union) poskusila uvesti enotni evropski prostor oštevilčenja. V okviru te sheme je bila vstopna koda „+3883“ dodeljena 24 evropskim državam, da bi razvili evropski prostor telefonskega oštevilčenja (ETNS – European telephony numbering space). Cilj ETNS je bil spodbuditi vseevropske storitve tako, da bi bile številke na voljo v razmerah, v katerih niti nacionalne niti globalne številke niso bile primerne ali na voljo. Vendar bo ETNS, čigar namen je bil omogočiti vseevropskim družbam, organizacijam in posameznikom, da po vsej Evropi olajšajo dostop do svojih storitev, prenehal delovati 31. decembra.

Posvetovalni dokument je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar