Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Bruksela, 6 grudnia 2010 r.

Agenda cyfrowa: Komisja bada grunt pod inicjatywę ogólnoeuropejskiego numeru telefonu dla firm działających na rynku UE

Komisja Europejska rozpoczyna dziś szeroką konsultację publiczną, zasięgając opinii przedsiębiorców, konsumentów, operatorów telefonii komórkowych oraz władz państwowych na temat ewentualnego zainteresowania korzyściami, jakie przyniosłaby możliwość używania przez firmy jednego numeru telefonu na terytorium wszystkich państw należących do UE. Oferta ogólnoeuropejskiego numeru telefonu mogłaby się przyczynić do dalszego umocnienia wspólnego, jednolitego rynku UE w myśl europejskiej agendy cyfrowej (zob. artykuły: IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Jeden, dostępny w całej Europie numer telefonu ułatwiłby europejskim firmom oferowanie usług i sprzedaż towarów ponad granicami, usprawniając zarazem korzystanie z obsługi po dokonaniu zakupów i obsługę klienta niezależnie od państwa, w którym się znajduje. Konsultacja Komisji ma służyć rozpoznaniu zapotrzebowania na specjalne, komercyjne numery telefonów na rynku unijnym, aby następnie można było sformułować zarys projektu służącego wprowadzeniu takich usług. Konsultacja trwa do końca lutego 2011 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, nie pozostawia nawet cienia wątpliwości: „Dzisiaj europejskie firmy muszą korzystać z odrębnych numerów telefonu w każdym z państw członkowskich, w których muszą być dostępne dla klientów. Sprawia to trudności w rozwinięciu ogólnounijnych usług dostępnych w równym stopniu dla każdego Europejczyka. Apeluję do wszystkich zainteresowanych o udział w wypracowaniu takiej koncepcji, która zadowoliłaby wszystkie firmy, ułatwiając jednocześnie życie konsumentom.”

Jak na razie żadna z firm, które byłyby zainteresowane usprawnieniem dostępności ponad granicami krajów, nie może pochwalić się jednym numerem telefonu dla dzwoniących z całego terytorium UE. Muszą one zadowolić się rozmaitymi krajowymi lub niezależnymi od położenia geograficznego usługami komercyjnych linii telefonicznych w rodzaju numerów 0-800 w każdym kolejnym kraju, w którym zechcą prowadzić swoją działalność. Powoduje to dodatkowe obciążenie firm i konsumentów kosztami, hamując rozwój jednolitego rynku UE. Nierzadko ogólnodostępne zielone lub błękitne linie telefoniczne oferowane w danym kraju są po prostu niedostępne dla klientów dzwoniących z zagranicy.

W ramach konsultacji Komisja pragnie poznać stopień rozdrobnienia rynków, wybadać możliwości harmonizacji na poziomie numerów telefonicznych, zapotrzebowanie klientów i perspektywy zarządzania numerami telefonicznymi na przyszłość. Uczestnicy konsultacji mają czas do 28 lutego przyszłego roku, by przekazać swoje uwagi i opinie na temat systemu udostępniania numerów telefonu, jaki przyczyniałby się najskuteczniej do rozwoju jednolitego rynku.

Następnie Komisja zajmie się analizą zebranych głosów, aby na tej podstawie podjąć decyzję, zarysowując najwłaściwsze rozwiązania w sferze administrowania numerami telefonicznymi w dążeniu do umocnienia jednolitego rynku.

Szersze tło

Numery telefoniczne w całej UE pozostają w gestii krajowych administratorów, którzy obsługują je na poziomie danego państwa, przydzielając numery zgodnie z własnym, krajowym planem numeracji. W efekcie dominującym modelem w całej UE jest stosowanie krajowych systemów nadawania numerów.

Według obowiązujących w Unii przepisów w sektorze telekomunikacji istnieją dwie drogi udoskonalenia harmonizacji systemów komercyjnej numeracji telefonów. Możliwe byłoby wprowadzenie ogólnoeuropejskiego numeru skróconego (choćby zaczynającego się od liczby 115), który byłby zarezerwowany dla firm. Korzyścią byłoby stosowanie krótkiego numeru, łatwego do zapamiętania i służącego firmie jako wygodny znak rozpoznawczy w całej Europie. Inną metodą byłoby wprowadzenie środków pozwalających na dalsze upowszechnianie europejskiego kodu dostępu telefonicznego (+3883) w ramach przestrzeni numerowej telefonii europejskiej (ETNS). Komercyjne numery telefoniczne mogłyby wówczas składać się z kodu kierunkowego +3883 i ze stałego numeru, funkcjonującego niezależnie od kraju w całej UE.

Już w 2000 r. z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego podejmowano starania na rzecz wprowadzenia wspólnej przestrzeni numerowej dla telefonii paneuropejskiej. W ramach tego programu, w dążeniu do rozwinięcia ETNS, tj. przestrzeni numerowej telefonii ogólnoeuropejskiej, już dwudziestu czterem krajom przypisano jeden kod kierunkowy: +3883. Celem ETNS miało być propagowanie paneuropejskich usług dzięki udostępnieniu numerów telefonicznych przydatnych w przypadkach, w których ani krajowe, ani globalne numery telefoniczne nie zdawałyby egzaminu. Miało to doprowadzić do sytuacji, w której ogólnoeuropejskie firmy, organizacje i przedsiębiorcy mogliby ułatwiać dostęp do swoich usług w całej Europie. System ten ma jednak zostać zamknięty z dniem 31 grudnia br.

Dokument konsultacyjny jest dostępny na (anglojęzycznej) stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar