Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Brussel, 6 december 2010

Digitale Agenda: de Commissie start raadpleging over een Europawijd telefoonnummer voor EU-bedrijven

In een vandaag gestarte openbare raadpleging vraagt de Europese Commissie bedrijven, consumenten, telecommunicatie-exploitanten en overheidsdiensten of zij voordelen zien in een systeem dat bedrijven in staat stelt hetzelfde telefoonnummer te gebruiken in alle EU-lidstaten. Zoals beschreven in de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200), kunnen EU-wijde telefoonnummers de interne markt van de EU versterken. Een EU-wijd telefoonnummer kan Europese bedrijven helpen gemakkelijker in het buitenland te verkopen en de toegang tot klantendiensten te vergemakkelijken, ongeacht de lidstaat waar de klant is gevestigd. Met behulp van de raadpleging kan de Commissie de marktvraag naar Europese zakelijke telefoonnummers beoordelen en zo nodig initiatieven formuleren voor de invoering van dergelijke nummers. De raadpleging loopt tot en met 28 februari 2011.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei: "Momenteel hebben bedrijven een afzonderlijk telefoonnummer nodig in elke lidstaat waarin klanten contact met hen opnemen. Dat maakt het voor bedrijven erg lastig om voor hun klanten EU-wijde diensten te ontwikkelen. Ik spoor alle belanghebbende partijen aan ons te helpen een beleid te formuleren dat aan de behoeften van bedrijven voldoet en dat klanten gemakkelijker toegang biedt tot hun diensten."

Er is op dit moment nog geen EU-wijd nummer beschikbaar voor bedrijven die ook buiten de grenzen bereikbaar willen zijn. In plaats daarvan zijn bedrijven genoodzaakt hun toevlucht te zoeken tot verschillende nationale of niet-geografische "zakelijke" nummers, zoals 0800-nummers, in elke lidstaat waarin ze actief zijn. Dit leidt tot extra kosten voor bedrijven en consumenten en belemmert de ontwikkeling van de interne markt van de EU. Vaak zijn niet-geografische nummers in een bepaalde lidstaat niet bereikbaar vanuit andere lidstaten.

Bij de raadpleging door de Commissie worden vragen gesteld over de versnippering van de markt, mogelijke manieren om telefoonnummers te harmoniseren, de toekomstige marktvraag en het beheer van de nummers. De respondenten worden verzocht uiterlijk 28 februari 2011 hun mening te geven over het nummeringsbeleid dat het best bijdraagt aan de ontwikkeling van de interne markt.

De Commissie analyseert de reacties op de raadpleging en neemt dan een besluit over de meest geschikte benaderingen voor het nummeringsbeleid ter verbetering van de interne markt.

Achtergrond

Telefoonnummers in de EU worden op nationaal niveau beheerd door de nationale regelgevende instanties, die nummers toewijzen in overeenstemming met hun nationale nummeringsplannen. Bijgevolg hebben nationale nummertoewijzingsregelingen de overhand in de EU.

Uit hoofde van de EU-telecommunicatievoorschriften zijn er twee mogelijke benaderingen om de geharmoniseerde nummering voor bedrijven te verbeteren. Eén mogelijkheid is het invoeren van een EU-wijd kort nummer (bijvoorbeeld beginnend met 115) dat voor bedrijven kan worden gereserveerd. Deze nummers zijn kort en gemakkelijk te onthouden. Ook bieden ze bedrijven één identificatienummer voor heel Europa. Een andere mogelijkheid is het treffen van maatregelen om de invoering van een toegangscode voor Europees telefoonverkeer (+3883) op grond van de Europese telefoonnummeringsruimte te bevorderen. Zakelijke telefoonnummers kunnen bestaan uit de code +3883 plus een telefoonnummer dat in alle lidstaten hetzelfde blijft.

In 2000 deed de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) een poging om één Europese nummeringsruimte in te voeren. Bij deze regeling werd een code (+3883) toegekend aan 24 Europese landen ter ontwikkeling van een Europese telefoonnummeringsruimte. Doel van de Europese telefoonnummeringsruimte was pan-Europese diensten te bevorderen door nummers beschikbaar te maken in omstandigheden waarin noch nationale, noch wereldwijde nummers geschikt of beschikbaar waren. Hierdoor moest het voor pan-Europese bedrijven, organisaties en personen mogelijk worden klanten vanuit de hele EU gemakkelijker toegang te verlenen tot hun diensten. Deze regeling loopt echter op 31 december af.

Het document van de raadpleging is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar