Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

2010 m. gruodžio 6 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pradeda konsultacijas dėl vieno ES įmonių Europos telefono numerio

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas ir klausia vartotojų, įmonių, telekomunikacijų operatorių ir valdžios institucijų atstovų nuomonės, ar būtų naudinga sistema, pagal kurią įmonė galėtų naudoti tą patį telefono numerį visose ES valstybėse narėse. Įvedus vieną ES telefono numerį, pagerėtų ES bendrosios rinkos veikimas, kaip nurodyta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Turėdama visoje ES tą patį telefono numerį Europos įmonė galėtų lengviau parduoti paslaugas ar prekes tarpvalstybinėje rinkoje, o vartotojams, kad ir kurioje valstybėje narėje jie yra, būtų lengviau naudotis garantinio aptarnavimo ir vartotojų informavimo paslaugomis. Konsultacijos padės Komisijai įvertinti europinių verslo telefono numerių paklausą rinkoje ir prireikus parengti tokių numerių įvedimo iniciatyvas. Konsultacijos vyks iki 2011 m. vasario 28 d.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Šiandien įmonės turi naudoti skirtingus telefono numerius kiekvienoje valstybėje narėje, kad klientai galėtų su jomis susisiekti. Dėl to įmonėms sunku plėtoti ES masto paslaugas klientams. Raginu visas suinteresuotąsias šalis padėti mums parengti politiką, kuria būtų patenkinti įmonių poreikiai ir sukurtos geresnės sąlygos vartotojams naudotis paslaugomis.“

Šiuo metu įmonės, norinčios, kad joms būtų galima skambinti iš kitų valstybių, neturi galimybės naudoti vieno ES numerio. Jos turi naudotis įvairiais nacionaliniais ar negeografiniais įmonių numeriais, pvz., prasidedančiais 0800 kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje teikia paslaugas. Dėl to įmonės ir vartotojas patiria papildomų išlaidų, ES bendrosios rinkos vystymasis stabdomas. Dažnai negeografiniu numeriu negalima paskambinti iš vienos valstybės narės į kitą.

Komisija nori pasikonsultuoti dėl rinkos suskaidymo, galimų būdų suderinti telefono numerius, būsimos paklausos rinkoje ir numerių administravimo. Respondentai raginami iki 2011 m. vasario 28 d. pateikti savo nuomones dėl numeracijos politikos, kuria būtų geriausiai prisidedama vystant bendrąją rinką.

Komisija išnagrinės per konsultacijas gautus atsakymus ir priims sprendimą, kuriame išdėstys numeracijos politikos metodus, tinkamiausius bendrosios rinkos veikimui pagerinti.

Pagrindiniai faktai

Telefono numerius Europos Sąjungoje tvarko kiekvienos valstybės nacionalinės reguliavimo institucijos, kurios suteikia numerius pagal nacionalinius numeracijos planus. Todėl ES vyrauja nacionalinės numeracijos suteikimo schemos.

Pagal ES telekomunikacijų taisykles yra du galimi būdai patobulinti suderintą numeraciją įmonėms. Vienas būdas galėtų būti ES trumpojo numerio (pvz., prasidedančio 115), skirto tik įmonėms, įvedimas. Šie numeriai trumpi, juos lengva atsiminti ir tai būtų vienas įmonės atpažinimo kodas visoje Europoje. Kitas būdas – taikyti priemones, kuriomis būtų skatinama naudoti Europos telefonijos numeracijos erdvės (ETNS) Europos telefono kodą (+3883). Įmonių telefono numerius galėtų sudaryti kodas +3883 ir telefono numeris, kuris būtų toks pat visose ES valstybėse narėse.

2000 m. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) mėgino sukurti bendrą Europos numeracijos erdvę. Pagal šią schemą, siekiant sukurti Europos telefonijos numeracijos erdvę (ETNS), 24 Europos šalims buvo suteiktas kodas +3883. ETNS tikslas buvo skatinti rinktis Europos paslaugas, suteikiant galimybę paskambinti tokiomis aplinkybėmis, kai negalima paskambinti nei nacionaliniais, nei bendraisiais numeriais. Norėta sudaryti sąlygas Europos įmonėms, organizacijoms ir asmenims lengviau teikti paslaugas visoje Europoje, tačiau ši iniciatyva baigsis gruodžio 31 d.

Konsultacijų dokumentas pateiktas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm.


Side Bar