Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

Bryssel 6. joulukuuta 2010

Digitaalistrategia: komissio kysyy mielipiteitä yritysten EU:n laajuisen puhelinnumeron tarpeellisuudesta

Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen, jonka tarkoituksena on selvittää, pitäisivätkö yritykset, kuluttajat, teleoperaattorit ja viranomaiset hyödyllisenä järjestelmää, joka mahdollistaisi yrityksille saman puhelinnumeron kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Euroopan digitaalistrategian mukaan yleiseurooppalaiset puhelinnumerot hyödyttäisivät EU:n yhtenäismarkkinoita (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Jos yrityksillä olisi kaikissa EU-maissa sama puhelinnumero, niiden olisi helpompi harjoittaa myyntiä ja asiakaspalvelua ja vastata asiakkaiden kysymyksiin riippumatta siitä, missä jäsenvaltioissa asiakas on. Kuuleminen auttaa komissiota arvioimaan, onko eurooppalaisille yritysnumeroille kysyntää markkinoilla ja onko mahdollisesti tarpeen ryhtyä toimiin tällaisten numeroiden käyttöön ottamiseksi. Kuuleminen jatkuu 28. helmikuuta 2011 asti.

Yrityksillä on nykyisin oltava eri puhelinnumero jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa asiakkaiden on tarpeen ottaa niihin yhteyttä, sanoi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes ja jatkoi: Se vaikeuttaa koko EU:n kattavien palvelujen kehittämistä. Kehotan kaikkia, joita asia koskee, auttamaan meitä muotoilemaan politiikkaa, joka vastaisi yritysten tarpeisiin ja helpottaisi asiakkaiden yhteydenottoja.

Yrityksille, jotka haluavat olla tavoitettavissa eri valtioissa, ei nykyisin ole tarjolla yleiseurooppalaisia puhelinnumeroita. Sen sijaan niiden on käytettävä erilaisia kansallisia tai maantieteelliseen sijaintiin perustumattomia, esimerkiksi 0800-alkuisia yritysnumeroita jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa niillä on toimintaa. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia sekä yrittäjille että kuluttajille, ja se haittaa EU:n yhtenäismarkkinoiden kehittämistä. Yhden jäsenvaltion maantieteelliseen sijaintiin perustumattomiin numeroihin ei usein voi soittaa muista jäsenvaltioista.

Komission kuulemisessa kysytään näkemyksiä markkinoiden hajautuneisuudesta, mahdollisista tavoista yhdenmukaistaa puhelinnumeroita, tulevaisuuden markkinakysynnästä ja numeroiden hallinnasta. Vastaajia kehotetaan esittämään 28. helmikuuta 2011 mennessä mielipiteensä siitä, millainen puhelinnumeropolitiikka edistäisi parhaiten yhtenäismarkkinoiden kehitystä.

Komissio tutkii vastaukset ja päättää sen jälkeen, mikä olisi paras tapa käsitellä puhelinnumeropolitiikkaa yhtenäismarkkinoiden edistämiseksi.

Tausta

EU:ssa puhelinnumeroita hallinnoivat jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka myöntävät numerot oman maansa sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi EU:ssa ovat puhelinnumeroiden jakamisessa vallalla kansalliset järjestelyt.

EU:n televiestintäsääntöjen mukaan yritysnumeroiden yhdenmukaistamiseen on kaksi mahdollista tapaa. Yksi mahdollisuus olisi ottaa käyttöön koko EU:n laajuinen lyhytnumero (esim. 115-alkuinen), joka olisi varattu yrityksille. Tällaiset numerot ovat lyhyitä ja helppoja muistaa, ja ne tarjoaisivat yritykselle yhteisen tunnisteen kaikkialla Euroopassa. Toinen mahdollisuus olisi ryhtyä eurooppalaisen numerointiavaruuden (ETNS) puitteissa toimenpiteisiin Euroopan aluetunnuksen (+3883) käyttöönoton edistämiseksi. Yritysnumerot voisivat muodostua +3883-tunnuksesta ja puhelinnumerosta, joka olisi sama kaikissa jäsenvaltioissa.

Kansainvälinen teleliitto (ITU) yritti vuonna 2000 saada aikaan yhtenäisen eurooppalaisen numerointiavaruuden. Tässä suunnitelmassa Euroopan puhelinnumeroavaruutta (ETNS) yritettiin toteuttaa antamalla 24:lle Euroopan valtiolle yhteinen tunnus +3883. ETNS:n tavoitteena oli edistää yleiseurooppalaisia palveluja tuomalla saataville numeroita tilanteisiin, joissa kansalliset tai maailmanlaajuiset numerot eivät olisi sopivia tai niitä ei olisi saatavilla. Sillä haluttiin auttaa yleiseurooppalaisia yrityksiä, organisaatioita ja yksittäisiä henkilöitä lisäämään palvelujen Euroopan laajuista saatavuutta. Suunnitelman on kuitenkin määrä umpeutua 31. joulukuuta.

Kuulemisasiakirja on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar