Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1664

V Bruselu dne 6. prosince 2010

Digitální agenda: Komise zahajuje konzultaci o jednotném celoevropském telefonním čísle pro podniky z EU

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci, v níž se podniků, spotřebitelů, telekomunikačních operátorů a veřejných orgánů ptá, zda by považovali za výhodné, kdyby podniky mohly ve všech členských státech EU používat stejné číslo. Tato celoevropská čísla by mohla posílit jednotný trh v EU, jak se uvádí v Digitální agendě pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200). Díky nim by podniky z EU mohly své produkty a služby snáze nabízet v přeshraničním měřítku. Spotřebitelům by zase bez ohledu na to, v jakém členském státě se nachází, usnadnila přístup k poprodejním a zákaznickým službám. Konzultace pomůže Komisi posoudit poptávku trhu po celoevropských telefonních číslech pro podniky a případně navrhnout iniciativy na jejich zavedení. Konzultace potrvá do 28. února 2011.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Podniky dnes musí mít jiné telefonní číslo v každém členském státě, v němž mají zákazníky. To brzdí rozvoj celoevropských zákaznických služeb. Apeluji na všechny zainteresované strany, aby nám pomohly vytvořit politiku, která vychází vstříc potřebám podniků a spotřebitelům usnadňuje volání.“

Podniky, které chtějí být dostupné i přes hranice států, nemají v současnosti k dispozici celoevropské číslo. Místo toho musí v každém členském státě, v němž působí, využívat různá národní nebo speciální „podnikatelská“ čísla, například začínající kódem 0800. To se podnikům i spotřebitelům prodražuje a brání rozvoji jednotného trhu v EU. Na speciální čísla platná v jednom členském státě se totiž z jiných členských států často nelze dovolat.

V konzultaci se Komise ptá na roztříštěnost trhu, možné cesty k harmonizaci telefonních čísel, budoucí potřeby trhu a správu čísel. Své názory na číslovací politiku, která by nejlépe přispěla k rozvoji jednotného trhu, mohou zájemci vyjádřit do 28. února 2011.

Komise došlé odpovědi vyhodnotí a poté rozhodne, jakými směry by se měla číslovací politika ubírat, aby posílila jednotný trh.

Souvislosti

Telefonní čísla spravuje v EU každý členský stát sám prostřednictvím svého regulačního úřadu. Ten čísla přiděluje podle národního číslovacího plánu. Každý stát EU má tedy vlastní pravidla pro přidělování telefonních čísel.

Podle telekomunikačních předpisů EU lze většího sladění čísel pro podniky docílit dvěma způsoby. Prvním je zavedení celoevropského krátkého čísla (například začínajícího kódem 115), které by bylo vyhrazeno pro podniky. Tato krátká a snadno zapamatovatelná čísla by sloužila jako jednotný identifikátor podniku po celé Evropě. Druhou cestou by bylo podpořit využívání evropského telefonního přístupového kódu (+3883) v rámci evropského telefonního číslovacího prostoru. Telefonní čísla podnikatelských subjektů by se mohla skládat z kódu +3883, za nimž by následovalo číslo, které by bylo stejné ve všech členských státech.

V roce 2000 se Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) pokusila o zavedení jednotného evropského číslovacího prostoru. K vytvoření tohoto evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS) byl 24 evropským zemím přidělen kód +3883. Cílem ETNS bylo zpřístupnit čísla v situacích, v nichž nebylo k dispozici žádné vhodné národní ani mezinárodní číslo, a podpořit tak celoevropské služby. ETNS měl volajícím po celé Evropě umožnit snazší přístup ke službám společností, organizací a podnikatelů, kteří působí celoevropsky. Ovšem 31. prosince kód zanikne.

Příslušný dokument k veřejné konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar