Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Bruselj, 3. decembra 2010

Evropska komisija pripravljena na pogajanja z ZDA o sporazumu o varstvu osebnih podatkov v okviru boja proti terorizmu ali kriminalu

Pravosodni ministri EU so danes odobrili začetek pogajanj med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike glede sporazuma o varstvu osebnih podatkov pri sodelovanju v boju proti terorizmu ali kriminalu. Evropska komisija je 26. maja 2010 sprejela osnutek mandata za pogajanja o takem sporazumu (glej IP/10/609), s katerim želi zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov, kot so podatki o potnikih ali finančne informacije, ki se izmenjujejo v okviru čezatlantskega sodelovanja v kazenskih zadevah. Ko bo sporazum sprejet, bo okrepil pravico državljanov, da do podatkov, ki se obdelujejo z namenom preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, dostopajo, jih popravljajo ali izbrišejo.

Varstvo osebnih podatkov je ena temeljnih pravic državljanov EU. Če želimo zagotavljati to pravico, moramo biti ambiciozni v našem pristopu do varstva osebnih podatkov – tako na tej kot na drugi strani Atlantika,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Današnji sklep nam daje zeleno luč, da se dogovorimo o trdnem in koherentnem sporazumu z Združenimi državami, ki bi uskladil pravno zaščitene pravice posameznikov s tesnim sodelovanjem, ki je potrebno za preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Veselim se srečanja s svojimi ameriškimi kolegi v Washingtonu, s katerim bomo naslednji teden začeli ta pomembna pogajanja.“

Od 11. septembra 2001 in terorističnih napadov, ki so sledili v Evropi, sta EU in ZDA okrepili policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Izmenjava pomembnih informacij je bistvenega pomena za učinkovito sodelovanje v boju proti kriminalu – znotraj Evropske unije in tudi v sodelovanju z ZDA. Pomemben element sta prenos in obdelava osebnih podatkov za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, vključno s terorizmom.

EU in ZDA si obe prizadevata za varstvo osebnih podatkov in zasebnost. Vendar pa k varstvu podatkov še vedno pristopata različno, kar je v preteklosti pri pogajanjih o sporazumih za izmenjavo informacij (kot so program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti ali evidence imen potnikov) povzročilo nekatera nesoglasja. Namen danes odobrenih pogajanj je obravnavati in odpraviti te razlike.

Današnja odločitev pravosodnih ministrov daje Komisiji mandat za pogajanje glede krovnega sporazuma o varstvu osebnih podatkov, ki jih prejemajo in obdelujejo pristojni organi v Evropski uniji in ZDA. Cilj mandata je doseči sporazum, ki:

  • zagotavlja koherenten in usklajen sklop standardov o varstvu podatkov, ki vključuje bistvena načela, kot so sorazmernost, minimalna količina podatkov, minimalni čas hranjenja podatkov in omejitev namena,

  • vključuje vse potrebne standarde o varstvu podatkov v skladu z obstoječimi pravili EU o varstvu podatkov, kot so pravno zaščitene pravice posameznikov, upravna in pravna sredstva in načelo nediskriminacije,

  • zagotavlja učinkovito uporabo standardov o varstvu podatkov in nadzor teh standardov s strani neodvisnih javnih organov.

Sporazum naj ne bi ponujal pravne podlage za noben poseben prenos osebnih podatkov med EU in ZDA. Za take prenose podatkov bi bila vedno potrebna posebna pravna podlaga. Novi sporazum o varstvu podatkov med EU in ZDA bi se tako uporabljal za navedene prenose podatkov.

Komisija bo izčrpno obveščala Evropski parlament o vseh fazah pogajanj.

Ozadje

Varstvo osebnih podatkov je določeno v členu 8 Listine EU o temeljnih pravicah. Listina je vključena v Lizbonsko pogodbo in je pravno obvezujoča za EU in njene države članice, ko izvajajo evropsko zakonodajo. V Lizbonski pogodbi (člen 16, Pogodba o delovanju EU) piše, da EU lahko določa pravila o varstvu osebnih podatkov, ki jih obdelujejo institucije EU, organi, uradi in agencije ter države članice v okviru dejavnosti s področja uporabe evropske zakonodaje.

Evropski parlament je v resoluciji z dne 26. marca 2009 pozval k sporazumu med EU in ZDA, ki zagotavlja ustrezno varstvo državljanskih svoboščin in osebnih podatkov. Evropski svet je decembra 2009 pozval Komisijo, da predlaga priporočilo za „pogajanja glede sporazuma o varstvu podatkov in, kadar je ustrezno, izmenjavi podatkov za namene kazenskega pregona z ZDA“.

Komisija je 26. maja 2010 predlagala osnutek mandata za pogajanja glede sporazuma o varstvu osebnih podatkov med EU in ZDA (IP/10/609 in MEMO/10/216).

Komisija je 4. novembra 2010 pripravila strategijo za posodobitev okvira EU za pravila o varstvu podatkov (glej IP/10/1462).

Evropski parlament je pozdravil in podprl predlog Komisije v

resoluciji z dne 11. novembra 2010.

Dodatne informacije

Novinarsko središče generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domača spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar