Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Bruxelles, 3 decembrie 2010

Comisia Europeană este gata să înceapă discuțiile cu SUA referitor la încheierea acordului privind datele cu caracter personal în vederea combaterii terorismului sau a criminalității

Miniștrii de justiție ai UE au aprobat astăzi începerea discuțiilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii referitor la un acord privind protecția datelor cu caracter personal în contextul cooperării în combaterea terorismului sau a criminalității. Comisia Europeană a adoptat proiectul de mandat de negociere a unui astfel de acord la 26 mai 2010 (a se vedea IP/10/609). Obiectivul acestui mandat este de a asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor cu caracter personal, precum datele pasagerilor sau informațiile financiare care sunt transferate în cadrul cooperării transatlantice în materie penală. Odată intrat în vigoare, acordul ar consolida dreptul cetățenilor de a accesa, de a rectifica sau de a șterge date atunci când acestea sunt prelucrate în vederea prevenirii, anchetării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv a actelor de terorism.

„Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un drept fundamental al cetățenilor UE. Pentru a garanta acest drept, trebuie să dăm dovadă de ambiție în abordarea noastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal – atât pe plan intern, cât și pe plan internațional”, a afirmat vicepreședintele Comisiei, dna Viviane Reding, comisar al UE pentru justiție. „Decizia de azi ne dă undă verde să negociem un acord solid și coerent cu Statele Unite, în care să existe un echilibru între drepturile garantate ale persoanelor și cooperarea strânsă de care avem nevoie pentru a preveni terorismul și criminalitatea organizată. Aștept cu interes să îmi întâlnesc omologii americani la Washington, săptămâna viitoare, pentru a demara aceste negocieri importante.”

De la 11 septembrie 2001 și în urma atacurilor teroriste care au avut loc ulterior în Europa, UE și SUA și-au intensificat cooperarea polițienească și judiciară în materie penală. Schimbul de informații relevante este un element esențial al unei cooperări eficace în combaterea criminalității - atât în interiorul UE, cât și cu SUA. Un element important în acest sens este transferul și prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea prevenirii, anchetării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv a actelor de terorism.

Atât UE, cât și SUA sunt hotărâte să asigure protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Cele două părți au însă în continuare abordări diferite cu privire la protecția datelor cu caracter personal, ceea ce a suscitat unele controverse în trecut, când s-au negociat acordurile de schimb de informații (cum ar fi Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste sau registrul cu numele pasagerilor. Scopul negocierilor aprobate astăzi este, de asemenea, de a aborda și de a elimina aceste diferențe.

Ca urmare a deciziei de astăzi a miniștrilor de justiție, Comisia are acum mandat să negocieze un acord-cadru privind datele cu caracter personal care sunt transferate și prelucrate de către autoritățile competente din UE și din SUA. Mandatul vizează ajungerea la un acord care:

  • să prevadă un set coerent și armonizat de standarde în domeniul protecției datelor, inclusiv principii esențiale, cum ar fi proporționalitatea, minimizarea datelor, perioadele minime de păstrare și limitarea scopului;

  • să conțină toate standardele necesare în domeniul protecției datelor, în conformitate cu normele existente ale UE în domeniul protecției datelor, cum ar fi drepturi garantate ale persoanelor, căi de atac administrative și judiciare sau o clauză privind nediscriminarea;

  • să asigure aplicarea eficace a standardelor în domeniul protecției datelor și controlul acestora de către autorități publice independente.

Acordul nu ar reprezenta temeiul juridic pentru niciun transfer specific de date cu caracter personal între UE și SUA. Pentru astfel de transferuri de date va fi întotdeauna necesar un temei juridic specific . Noul acord UE-SUA privind protecția datelor se va aplica apoi acestor transferuri de date.

Comisia va informa pe deplin Parlamentul European cu privire la negocieri, în toate etapele acestora.

Context

Protecția datelor cu caracter personal este prevăzută la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Carta este inclusă în Tratatul de la Lisabona și are forță juridică obligatorie pentru UE și pentru statele sale membre atunci când pun în aplicare dreptul UE. Conform Tratatului de la Lisabona (articolul 16 din Tratatul privind funcționarea UE), UE poate stabili norme privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE, precum și de către statele membre atunci când desfășoară activități care fac obiectul dreptului UE.

Parlamentul European a solicitat, într-o rezoluție din 26 martie 2009, încheierea unui acord UE-SUA care să asigure protecția corespunzătoare a libertăților civile și a datelor cu caracter personal. În decembrie 2009, Consiliul European a invitat Comisia să propună o recomandare „de negociere a unui acord cu SUA privind protecția datelor și, după caz, a unui acord privind schimbul de date în scopul aplicării legii”.

La 26 mai 2010, Comisia a propus un proiect de mandat pentru negocierea unui acord privind protecția datelor cu caracter personal între UE și SUA (IP/10/609 și MEMO/10/216).

La 4 noiembrie 2010, Comisia și-a definit strategia de modernizare a cadrului UE privind normele în domeniul protecției datelor (a se vedea IP/10/1462).

Parlamentul European a salutat și a sprijinit propunerea Comisiei într-o rezoluție din 11 noiembrie 2010.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă pe teme de justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de internet principală a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar