Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

Brüsszel, 2010. december 3

Az Európai Bizottság kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelem érdekében a személyes adatok védelméről kötendő megállapodásról

Az uniós igazságügyi miniszterek ma jóváhagyták, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkezdődjenek a tárgyalások a terrorizmus és a bűnözés ellen küzdelem érdekében történő együttműködésre vonatkozóan a személyes adatok védelméről szóló megállapodásról. Az Európai Bizottság 2010. május 26-án elfogadta a megállapodásról folytatandó tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazás tervezetét (lásd: IP/10/609). A Bizottság célja, hogy magas szintű védelmet biztosítson egyes olyan személyes információk – például utasok adatai vagy pénzügyi információk – számára, amelyeket a bűnügyekben folytatott transzatlanti együttműködés során továbbítanak. A megállapodás életbe lépésével javulna a polgárok hozzáférési, helyesbítési és törlési jogai érvényesítésének lehetősége azon adatok tekintetében, amelyek feldolgozására a bűncselekmények – így például a terrorizmus – megelőzése, nyomozása, felderítése, illetve a büntetőeljárások céljából kerül sor.

„A személyes adatok védelme az uniós polgárok alapvető jogai közé tartozik. Hogy biztosíthassuk ezt a jogot, magasra kell helyeznünk a mércét a személyes adatok védelmére irányuló megközelítésünk kialakításakor, akár az Unión belül, akár azon kívül kívánjuk azt érvényesíteni” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „A mai határozatnak köszönhetően megkezdhetjük a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, hogy szilárd és következetes megállapodást köthessünk, amely egyensúlyt hoz létre az egyének jogi értelemben érvényesíthető jogai, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzéséhez szükséges szoros együttműködés között. Örömmel várom, hogy a jövő héten Washingtonban sorra kerülő találkozón amerikai politikustársaimmal megnyissuk e fontos tárgyalásokat.”

2001. szeptember 11-e és az azt követően Európában elkövetett terrortámadások óta az Unió és az Egyesült Államok fokozta a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködést. A bűnözés elleni küzdelem érdekében folytatott hatékony együttműködéshez elengedhetetlen, hogy megosszuk az e szempontból lényeges információkat az uniós országok között és az Egyesült Államokkal egyaránt. Ennek egyik fontos eleme a személyes adatok továbbítása és feldolgozása, a bűncselekmények – ideértve a terrorizmust is – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából.

Az EU és az USA egyaránt elkötelezett a személyes adatok és a magánélet védelme iránt. Az adatok védelmével kapcsolatban azonban jelenleg eltérő megközelítést alkalmaznak, ami a múltban némi vitához vezetett az információcseréről szóló megállapodásokra (például a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programra vagy az utasnyilvántartásra) irányuló tárgyalások során. A ma jóváhagyott tárgyalások ezen különbségek kezelését és áthidalását is célozzák.

Az igazságügyi miniszterek mai döntését követően a Bizottság felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az Unió és az Egyesült Államok illetékes hatóságaihoz továbbított és általuk feldolgozott személyes adatokra vonatkozó átfogó megállapodásról tárgyaljon. A felhatalmazás olyan megállapodás érdekében való tárgyalásokra irányul, amely:

  • következetes és összehangolt adatvédelmi normákról rendelkezik, amelyek magukba foglalják az olyan alapelveket, mint az arányosság, az adatminimalizálás, az adatmegőrzés időtartamának minimalizálása és a célhoz kötöttség;

  • az Unió hatályos adatvédelmi előírásainak megfelelő valamennyi szükséges adatvédelmi normára kiterjed, köztük az egyének jogi értelemben érvényesíthető jogaira, a közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatra, illetve a megkülönböztetésmentességi záradékra;

  • biztosítja az adatvédelmi normák hatékony alkalmazását és ezek független hatóságok által végzett ellenőrzését.

A megállapodás nem biztosítana jogalapot az EU és az USA közötti egyedi adattovábbításra. Az ilyen adattovábbításhoz minden esetben külön jogalap lenne szükséges. Az új EU–USA adatvédelmi megállapodás ezeket az adattovábbításokat szabályozná majd.

A Bizottság a tárgyalások valamennyi szakaszában teljes körűen tájékoztatja majd az Európai Parlamentet.

Előzmények

A személyes adatok védelméről az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke rendelkezik. A Charta a Lisszaboni Szerződés részét képezi és jogilag kötelező érvényű az Európai Unió és tagállamai számára az uniós jog végrehajtása során. A Lisszaboni Szerződés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke) kimondja, hogy az Unió szabályokat állapíthat meg a személyes adatoknak az uniós intézmények, szervek és hivatalok által, illetve az uniós jog alkalmazási körébe tartozó tevékenységeik során a tagállamok által végzett feldolgozása tekintetében történő védelmére.

Az Európai Parlament 2009. március 26-i állásfoglalásában olyan EU–Egyesült Államok megállapodást sürgetett, amely biztosítja a polgári szabadságjogok és a személyes adatok megfelelő védelmét. 2009. decemberében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be ajánlást „az Amerikai Egyesült Államokkal kötendő, bűnüldözési célokat szolgáló adatvédelmi, illetve adott esetben adatcsere-megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozóan”.

2010. május 26-án a Bizottság felhatalmazástervezetet javasolt a személyes adatok védelméről az Európai Unió és az Egyesült Államok által kötendő megállapodásról folytatandó tárgyalásokra vonatkozóan (IP/10/609 és MEMO/10/216)

2010. november 4-én a Bizottság előterjesztette az EU adatvédelmi szabályainak erősítésére vonatkozó stratégiáját (lásd: IP/10/1462).

Az Európai Parlament 2010. november 10-i állásfoglalásában üdvözölte és támogatta a Bizottság javaslatát.

További információk

Igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök és a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar