Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1661

V Bruselu dne 3. prosince 2010

Evropská komise je připravena zahájit s USA projednávání dohody o ochraně osobních údajů při potírání terorismu a trestné činnosti

Evropští ministři spravedlnosti dnes schválili zahájení rozhovorů mezi Evropskou unií a Spojenými státy o dohodě týkající se ochrany osobních údajů při potírání terorismu a trestné činnosti. Návrh mandátu ke sjednání této dohody přijala Evropská komise dne 26. května 2010 (viz IP/10/609). Cílem je zajistit vysoký stupeň ochrany osobních údajů, např. údajů o cestujících nebo finančních informací, jejichž předávání tvoří součást transatlantické spolupráce v trestních věcech. Po uzavření by dohoda měla občanům lépe zajišťovat právo na přístup k údajům, které jsou zpracovávány v zájmu prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů včetně terorismu, či na jejich opravu nebo výmaz.

„Ochrana osobních údajů patří mezi základní práva občanů EU. Abychom jim toto právo zaručili, musíme k ochraně osobních údajů zaujmout ambiciózní přístup, a to jak doma, tak v zahraničí,“ uvedla v této věci místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Dnešní rozhodnutí rozsvítilo zelenou pro vyjednání pevné a ucelené dohody se Spojenými státy, která nastolí rovnováhu mezi vymahatelnými právy jednotlivců a úzkou spoluprací, jíž je zapotřebí k prevenci terorismu a organizovaného zločinu. Těším se na příští týden do Washingtonu, kde proběhne setkání s mými americkými protějšky a kde budou tato důležitá jednání zahájena.“

Po 11. září 2001 a pozdějších teroristických útocích v Evropě zintenzívnily EU a USA policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. Zásadním prvkem účinné spolupráce v boji proti trestné činnosti je sdílení relevantních informací, a to jak v rámci EU, tak se Spojenými státy. Důležitým prvkem spolupráce je také předávání a zpracovávání osobních údajů pro účely prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu.

Evropská unie i Spojené státy jsou odhodlány chránit osobní údaje a soukromí. V jejich přístupu k ochraně osobních údajů však stále existují rozdíly, což v minulosti komplikovalo projednávání dohod o výměně informací (např. programu pro sledování financování terorismu nebo dohody o využívání údajů jmenné evidence cestujících). Účelem jednání, která byla dnes schválena, je tyto rozdílné pohledy řešit a překonat.

Díky dnešnímu rozhodnutí ministrů spravedlnosti má Komise nyní mandát sjednat zastřešující dohodu, jež se bude týkat osobních údajů předávaných ke zpracování příslušným orgánům v EU a USA. Cílem je přitom dosáhnout dohody, která:

  • tanoví ucelený a harmonizovaný soubor norem pro ochranu údajů včetně zásadních principů, jako jsou přiměřenost, minimalizace údajů, omezení účelu nebo minimální lhůty pro uchovávání,

  • zaručí, že všechny potřebné normy pro ochranu údajů budou v souladu se stávajícími unijními pravidly na ochranu údajů (např. pokud jde o vymahatelná práva jednotlivců, správní či soudní nápravu nebo ustanovení o nediskriminaci),

  • zajistí účinné uplatňování norem pro ochranu údajů a jejich kontrolu ze strany nezávislých veřejných orgánů.

Právní základ pro konkrétní předávání osobních údajů mezi EU a USA by dohoda nepředstavovala – pro takové předávání dat by bylo vždy zapotřebí zvláštního právního základu. Na uvedené předávání údajů by se použila nová dohoda mezi EU a USA o ochraně osobních údajů.

Ve všech fázích vyjednávání bude Komise plně informovat Evropský parlament o jeho vývoji.

Souvislosti

Ochrana osobních údajů je stanovena v článku 8 Listiny základních práv EU. Listina je integrována do Lisabonské smlouvy a při provádění práva EU je pro Evropskou unii a její členské státy právně závazná. Podle Lisabonské smlouvy (článku 16 Smlouvy o fungování EU) může EU přijmout pravidla o ochraně osobních údajů zpracovávaných orgány, institucemi a jinými subjekty EU a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do působnosti práva EU.

Ke sjednání dohody mezi EU a USA, jež zajistí odpovídající ochranu občanských svobod a osobních údajů, vyzval v usnesení ze dne 26. března 2009 Evropský parlament. V prosinci 2009 pak Evropská rada vyzvala Komisi, aby navrhla doporučení „pro jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o ochraně údajů a v případě potřeby i o sdílení údajů pro potřeby vymáhání práva.“

Dne 26. května 2010 přijala Komise návrh mandátu ke sjednání dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o ochraně osobních údajů (IP/10/609MEMO/10/216).

Dne 4. listopadu 2010 Komise předložila strategii pro modernizaci unijního rámce pro pravidla na ochranu údajů (viz IP/10/1462)

Evropský parlament návrh Komise uvítal a podpořil jej ve svém usnesení ze dne 11. listopadu 2010.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a evropské komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar