Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1658

Brüssel, 3. detsember 2010

EL sõlmib Gruusiaga lennunduslepingu, et lõimida Gruusia Euroopa ühise lennundusturuga

Euroopa Liit ja Gruusia sõlmisid eilse transpordinõukogu kohtumise raames üldise lennunduslepingu, tänu millele avatakse ja lõimitakse asjassepuutuvad turud, tugevdatakse koostööd ning avanevad uued võimalused tarbijate ja lennuettevõtjate jaoks. Lepinguga luuakse Gruusia ja ELi vahel ühine lennunduspiirkond, mille aluseks on ühised eeskirjad sellistes olulistes valdkondades nagu lennuohutus ja turvalisus.

Asepresident Siim Kallas, kes vastutab transpordivaldkonna eest, teatas järgmist: „Brüsselis täna allkirjastatud üldine lennundusleping on Gruusia ja ELi vaheliste üldiste majandus-, kaubandus- ja turismisuhete edasise tugevdamise seisukohast väga oluline. Tänu sellele lepingule saab Gruusiast ELi täieõiguslik lennunduspartner, kes lõimitakse järk-järgult laiema üleeuroopalise lennundusturuga. Tegemist on väga tähtsa sammuga ELi ja tema naabrite vahelise tihedama lõimimise strateegias.”

Lepinguga avatakse asjakohased turud ja lõimitakse Gruusia laiemasse Euroopa ühisesse lennunduspiirkonda. Lepingust tulenevalt ühtlustab Gruusia oma õigusaktid Euroopa õigusnormidega ja rakendab ELi lennunduseeskirju näiteks lennuohutuse, turvalisuse, keskkonna- ja tarbijakaitse, lennuliikluse korraldamise, majandusliku reguleerimise, konkurentsi ning sotsiaalküsimuste vallas.

Tänu lepingule on ELi lennuettevõtjatel võimalik korraldada mis tahes kohast ELis otselende Gruusiasse, samuti on Gruusia lennuettevõtjatel võimalik korraldada Gruusiast otselende ELi. Lepinguga kõrvaldatakse kõik Gruusia ja ELi vaheliste iganädalaste lendude hindade ja arvu suhtes kehtivad piirangud.

EL on juba sõlminud samalaadse lepingu Lääne-Balkani riikidega ja Marokoga. Mõlemad lepingud on andnud väga positiivseid tulemusi. Jordaaniaga sõlmitakse leping pisut hiljem sel kuul. Praegu on ELil käsil läbirääkimised Ukraina, Iisraeli ja Liibanoniga samalaadse lepingu sõlmimise küsimuses. Euroopa Komisjon on volitatud pidama läbirääkimisi sellise lepingu sõlmimise üle ka Tuneesia ja Alžeeriaga. Ning selle aasta algul avaldas ka Moldova huvi pidada ELiga läbirääkimisi sellise lennunduslepingu sõlmimise üle.

Uus üldine lennundusleping annab märkimisväärse tõuke ELi ja Gruusia vaheliste üldiste lennundussuhete tugevdamiseks. Viimase viie aasta jooksul on reisijatevedu ELi ja Gruusia vahel suurenenud keskmiselt 10% aastas, samal ajal kui kaubavedu on selle aja jooksul suurenenud keskmiselt vähemalt 26% aastas. Praegu puudub otselennuühendus Gruusiaga üheksal ELi liikmesriigil (Austria, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Läti, Leedu, Madalmaad ja Poola).

Täpsem teave ELi rahvusvaheliste lennundussuhete kohta on saadaval veebisaidil:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/international/index_en.htm


Side Bar