Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Bruselj, 3 decembra 2010

Okolje: nova pravila o nezakonitem lesu v EU

V EU so začela veljati nova pravila za preprečevanje prodaje nezakonitega lesa na evropskem trgu. Zakonodaja bo okrepila prizadevanja za ustavitev nezakonite sečnje, ki resno škoduje okolju in povzroča izgubo biotske raznovrstnosti ter izničuje prizadevanja tistih, ki skrbijo za odgovorno upravljanje gozdnih površin. Uredbo, za katero je Komisija prvi predlog podala leta 2008, je EU sprejela prejšnji mesec in se bo v vseh državah članicah uporabljala od marca 2013 dalje.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: S to uredbo Unija pomembno prispeva k boju proti nezakoniti sečnji, ki predstavlja krajo naravnih virov in hkrati prizadene tiste, ki so od gozdov življenjsko odvisni. Gre za konkreten prispevek Unije k boju proti izgubi biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. Poleg tega bo dala uredba evropskim potrošnikom večje zaupanje v proizvode, ki jih kupujejo.“

Dobro upravljane gozdne površine so pomemben vir obnovljivih materialov ter opravljajo mnoge okoljske naloge. Nasprotno pa nezakonita sečnja, ki jo do določene mere spodbuja evropsko povpraševanje po lesu, negativno vpliva na dolgoročno trajnost. Z novo uredbo bo na trgu EU prepovedana prodaja nezakonitega lesa ali proizvodov iz nezakonito pridobljenega lesa.

Evropski gospodarski subjekti, ki na trgu Unije prvič prodajajo les ali lesne proizvode, pa naj ti prihajajo iz Unije ali so uvoženi, bodo morali poznati izvor omenjenega lesa. Prav tako bodo morali zagotoviti, da je sečnja potekala v skladu z ustreznimi zakoni države, v kateri je bil les pridobljen. Trgovci bodo morali v celotni dobavni verigi znotraj Unije voditi evidenco o tem, od koga so kupili les in lesne proizvode ter komu so jih prodali.

Države članice bodo odgovorne za sankcioniranje gospodarskih subjektov, ki ne bodo spoštovali pravil. Zakonitost je določena glede na zakonodajo države, v kateri je bil les pridobljen. Lesni proizvodi iz držav, ki so z Unijo sklenile prostovoljne partnerske sporazume o uveljavitvi zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (FLEGT), bodo veljali za skladne z uredbo.

Uredba se bo uporabljala za raznolike vrste lesa in lesnih proizvodov, vključno s proizvodi iz masivnega lesa, vezanega lesa in plošč, pohištvom, celulozo in papirjem.

Čeprav je uredba že začela veljati, se bo v vseh državah članicah začela uporabljati 3. marca 2013.

Ozadje

Nezakonita sečnja – posek, prevoz, prodaja ali nakup lesa, ki kršijo veljavne nacionalne zakone – ima resne okoljske posledice. Prispeva k procesu krčenja in propadanja gozdov, ki je odgovoren za okoli 20 % svetovnih emisij CO2 in ogroža biotsko raznovrstnost. Nezakonita sečnja vlade stane tudi veliko denarja zaradi izgubljenih prihodkov, ki bi jih drugače lahko uporabile za boljše zdravstveno varstvo, izobraževanje in druge javne storitve, ki so zlasti problematične v državah v razvoju. Poleg tega nezakonita sečnja spodkopava izvajanje trajnostnega upravljanja gozdnih površin.

Besedilo uredbe najdete na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:SL:NOT

Podrobnosti so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar