Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Bruxelles, 3 decembrie 2010

Mediu: Noi norme privind lemnul recoltat ilegal intră în vigoare în întreaga Uniune Europeană

În întreaga UE au intrat în vigoare noi norme care au ca scop prevenirea vânzării de lemn recoltat ilegal pe piața europeană. Această legislație va consolida eforturile de stopare a exploatării ilegale a pădurilor, care dăunează serios mediului, provoacă declinul biodiversității și subminează eforturile celor care încearcă să gestioneze pădurile în mod responsabil. Regulamentul de care este vorba, propus inițial de Comisie în 2008, a fost adoptat de UE luna trecută și se va aplica în toate statele membre începând din martie 2013.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: „Cu acest regulament, UE aduce o contribuție importantă la lupta împotriva exploatării ilegale a pădurilor, care nu numai că are un efect devastator asupra resurselor naturale, ci îi afectează și pe cei care depind de păduri pentru a-și duce traiul. Astfel, UE contribuie în mod concret la lupta care se duce la nivel global împotriva declinului biodiversității. De asemenea, regulamentul va da consumatorilor europeni mai multă încredere în produsele pe care le cumpără.”

Pădurile bine gestionate sunt o importantă sursă regenerabilă de materiale și, de asemenea, furnizează multe servicii de mediu. Exploatarea ilegală a pădurilor – în parte datorată cererii de lemn din UE – are însă consecințe negative pentru durabilitatea pe termen lung. Noul regulament va interzice vânzarea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal sau a produselor obținute din lemn recoltat ilegal.

Operatorii din UE care vând pentru prima dată lemn și produse din lemn pe piața UE – indiferent dacă acestea sunt din UE sau importate – vor trebui să știe de unde provine lemnul pe care îl folosesc. Aceștia vor trebui să ia măsuri pentru a se asigura că lemnul a fost recoltat în conformitate cu legislația relevantă din țara de recoltare. Comercianții din lanțul de aprovizionare din cadrul UE vor trebui să țină evidențe pentru a ști de la cine a fost cumpărat lemnul sau produsul din lemn pe care îl comercializează și cui i-a fost vândut.

Statele membre vor fi responsabile cu aplicarea de sancțiuni operatorilor care încalcă normele. Legalitatea este definită prin trimitere la legislația țării în care a fost recoltat lemnul. Se va considera că produsele din lemn care provin din țări ce au încheiat cu UE acorduri voluntare de parteneriat privind aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) respectă regulamentul.

Acesta se va aplica unei game largi de lemn și produse din lemn, inclusiv produse din lemn masiv, produse din placaj și PAL, mobilă, pastă de hârtie și hârtie.

Cu toate că regulamentul a intrat deja în vigoare, data aplicării sale în toate statele membre va fi 3 martie 2013.

Context

Exploatarea ilegală a pădurilor – recoltarea, transportul, vânzarea sau cumpărarea de lemn cu încălcarea legislației naționale aplicabile – are efecte grave asupra mediului. Ea contribuie la procesul de defrișare și de degradare a pădurilor, responsabil pentru circa 20% din emisiile globale de CO2, și reprezintă o amenințare la adresa biodiversității. De asemenea, exploatarea ilegală a pădurilor înseamnă pierderi semnificative de venituri pentru administrațiile naționale, care ar fi putut fi altfel folosite la îmbunătățirea serviciilor de sănătate, a educației și a altor servicii publice – un aspect în special important pentru țările în curs de dezvoltare - și subminează implementarea unei gestionări durabile a pădurilor.

Textul regulamentului se găsește la adresa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Pentru detalii suplimentare, accesați:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar