Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Briuselis 2010 m. gruodžio 3 d.

Aplinka. Visoje ES įsigalioja naujos taisyklės, kuriomis siekiama sustabdyti neteisėtą prekybą mediena

Visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai prekybai mediena Europos rinkoje. Naujajame teisės akte numatytos griežtesnės priemonės, kuriomis siekiama sustabdyti neteisėtą medienos ruošą, dėl kurios daroma žala aplinkai, nyksta biologinė įvairovė ir sunku atsakingai tvarkyti miškus. Komisijos 2008 m. pasiūlytas ir praėjusį mėnesį priimtas Europos Sąjungos reglamentas visose valstybėse narėse bus taikomas nuo 2013 m. kovo mėn.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiuo reglamentu Europos Sąjunga labai prisidėjo prie kovos su neteisėta medienos ruoša, alinančia gamtos išteklius ir kenkiančia žmonėms, kuriems miškai – pragyvenimo šaltinis. Šitaip ES konkrečiai prisideda prie biologinės pasaulio įvairovės išsaugojimo. Be to, dėl šio reglamento Europos vartotojai geriau žinos, kokius gaminius perka.“

Tinkamai tvarkomi miškai – svarbus atsinaujinančiųjų žaliavų šaltinis, nuo jų priklauso ir daugelis gamtos ekosistemų funkcijų. Tačiau neteisėta medienos ruoša (iš dalies dėl medienos paklausos Europos Sąjungoje) neigiamai veikia ilgalaikę miškotvarkos darną. Parduoti neteisėtai paruoštą medieną ir jos gaminius Europos Sąjungos rinkoje naujuoju reglamentu bus uždrausta.

ES veiklos vykdytojai, kurie ES kilmės arba importuotą medieną ir jos gaminius ES rinkoje parduoda pirmą kartą, privalės žinoti, iš kur atvežta jų mediena. Jie turės užtikrinti, kad mediena kilmės šalyje būtų ruošiama laikantis atitinkamų teisės aktų. Prekybininkai visoje Europos Sąjungos tiekimo grandinėje turės registruoti, iš ko pirkta jų mediena arba medienos gaminys ir kam jie parduoti.

Už sankcijų taikymą taisykles pažeidusiems veiklos vykdytojams bus atsakingos valstybės narės. Ar mediena paruošta teisėtai, bus nustatoma atsižvelgiant į šalies, kurioje ji paruošta, teisės aktus. Medienos gaminiai iš šalių, su Europos Sąjunga sudariusių miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena savanoriškosios partnerystės susitarimus, bus laikomi atitinkančiais reglamento reikalavimus.

Reglamentas bus taikomas prekybai įvairiomis medienos rūšimis ir jos gaminiais, įskaitant natūraliosios medienos gaminius, fanerą ir plokštes, baldus, celiuliozę ir popierių.

Reglamentas jau įsigaliojo, o valstybėse narėse jis bus taikomas nuo 2013 m. kovo 3 d.

Pagrindiniai faktai

Neteisėta medienos ruoša (medžių kirtimas, transportavimas, medienos pardavimas arba pirkimas pažeidžiant nacionalinius teisės aktus) labai kenkia aplinkai. Dėl šios veiklos pasaulyje naikinami ir alinami miškai, į aplinką išmetama apie 20 proc. bendro CO2 kiekio ir kyla pavojus biologinei įvairovei. Be to, dėl neteisėtos medienos ruošos vyriausybės praranda daug pajamų, kurios galėtų būti išleistos sveikatos apsaugai, švietimui ir kitoms viešosioms paslaugoms gerinti (ši problema ypač aktuali besivystančiose šalyse), ir sunku tvarkyti miškus laikantis darnios miškotvarkos principų.

Reglamentas paskelbtas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Daugiau informacijos pateikta:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar