Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Brüsszel, 2010. december 3.

Környezetvédelem: új uniós szintű szabályozás az illegális fakitermelés megakadályozására

Új uniós szabályozás lép életbe annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az illegálisan kitermelt fa európai piacokon történő értékesítése. A jogszabály támogatja a komoly környezeti károkért, a biológiai sokféleség csökkenéséért, valamint az ésszerű erdőgazdálkodást célzó erőfeszítések gyengüléséért felelős illegális fakitermelés megállítására tett törekvéseket. Az EU a múlt hónapban fogadta el azt a rendeletet, amelyre a Bizottság 2008-ban tett először javaslatot; alkalmazása 2013 márciusától lesz kötelező a tagállamokban.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „E rendelet révén az EU jelentős mértékben támogatja az illegális fakitermelés elleni küzdelmet; az ilyen jellegű tevékenység nemcsak kizsákmányolja a természeti erőforrásokat, de hatással van azokra is, akiknek az erdő a megélhetést jelenti. Ez konkrét hozzájárulást jelent az EU részéről a biológiai sokféleség világszerte tapasztalt csökkenésével szemben folytatott küzdelemhez. Emellett a rendelet gondoskodik arról, hogy az európai fogyasztók nagyobb bizalommal viseltessenek az általuk vásárolt termékek iránt."

A helyes erdőgazdálkodási gyakorlatnak köszönhetően az erdők újrahasznosítható anyagok fontos forrását jelentik és számos környezeti szolgáltatást biztosítanak. A fa iránti uniós kereslet által is vezérelt illegális fakitermelés azonban negatívan befolyásolja a hosszú távú fenntarthatóságot. Az új rendelet tiltja az illegális fakitermelésből származó fa, illetve az abból előállított termékek uniós piacon történő értékesítését.

A fát és fatermékeket elsőként európai uniós piaci forgalomba bocsátó uniós piaci szereplőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy honnan származik az általuk eladásra kínált – uniós eredetű vagy importált – fa. Meg kell győződniük arról, hogy a fa kitermelése a kitermelés helye szerinti ország vonatkozó jogszabályaival összhangban történt. Az uniós ellátási láncban részt vevő kereskedőknek nyilvántartást kell vezetniük azokról a piaci szereplőkről, akiktől a fát vagy fatermékeket vásárolták és akiknek eladták azokat.

A tagállamok felelőssége lesz szankciókat alkalmazni azon gazdasági szereplőkkel szemben, akik nem tartják be a szabályokat. A jogszerűséget a fa kitermelésének helye szerinti ország jogszabályai határozzák meg. A rendeletnek megfelelő fatermékeknek minősülnek az azon országokból származó fatermékek, amelyek önkéntes partnerségi megállapodást kötöttek az EU-val az erdészeti jogszabályok végrehajtása, erdészeti irányítás és erdészeti termékek kereskedelme (FLEGT) kapcsán.

A rendelet a fa és fatermékek széles körére alkalmazandó, beleértve a szilárd fából előállított termékeket, a rétegelt lemezeket és lapokat, a bútorokat, a papíripari rostanyagot és a papírt.

Bár a rendelet már hatályba lépett, alkalmazásának időpontja valamennyi tagállam esetében 2010. március 3.

Előzmények

Az illegális fakitermelés – a fának az alkalmazandó nemzeti jogszabályokat sértő kitermelése, szállítása, eladása vagy vétele – komoly hatással van a környezetre. Hozzájárul az erdőirtás és erdőpusztulás folyamatához, amely a világ CO2-kibocsátásának mintegy 20%-áért felelős, valamint veszélyezteti a biológiai sokféleséget. Az illegális fakitermelés a bevételkiesés miatt jelentős költségeket jelent a kormányok számára is, amelyek ezt a pénzt az egészségügy, az oktatás és más közszolgáltatások javítására – vagyis a fejlődő országok számára különösen is fontos ügyekre – fordíthatnák. Ezenkívül gátolja a fenntartható erdőgazdálkodást is.

A rendelet szövegét lásd az alábbi oldalon:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:HU:NOT

További részletek az alábbi oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar