Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Bryssel 3. joulukuuta 2010

Ympäristö: Laitonta puutavaraa koskevat uudet säännöt voimaan koko EU:ssa

Uudet säännöt, joilla pyritään estämään laittoman puutavaran myyntiä Euroopan markkinoilla, ovat tulleet voimaan koko EU:ssa. Näillä säännöillä pystytään puuttumaan tehokkaammin laittomaan puunkorjuuseen, joka aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja, köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta ja haittaa vastuullisen metsänhoidon harjoittamista. Komissio esitti nyt annettavaa asetusta koskevan alustavan ehdotuksen vuonna 2008, EU hyväksyi asetuksen viime kuussa ja sitä aletaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa maaliskuussa 2013.

”Tämän asetuksen myötä EU osallistuu tärkeällä panoksella laittoman puunkorjuun torjuntaan. Sen lisäksi, että laittomassa puunkorjuussa on kyse luonnonvarojen riistosta, se aiheuttaa vahinkoa niille, joiden toimeentulo riippuu metsistä. EU myötävaikuttaa näin konkreettisesti luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuisen köyhtymisen torjuntaan. Asetuksella parannetaan myös eurooppalaisten kuluttajien luottamusta tuotteisiin, joita he ostavat”, sanoi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Hyvin hoidetut metsät ovat tärkeä uusiutuvien materiaalien lähde, ja ne tuottavat myös monia ympäristöpalveluja. Laittomalla puunhakkuulla – joka johtuu osittain suuresta puutavaran kysynnästä EU:ssa – on kuitenkin pitkän aikavälin kestävyyden kannalta kielteisiä seurauksia. Uudella asetuksella kielletään laittoman puutavaran tai laittomasti korjatusta puutavarasta peräisin olevien tuotteiden myynti EU:n markkinoilla.

Puutavaraa ja puutuotteita ensimmäistä kertaa EU:n markkinoilla myyvien EU:n toimijoiden on tiedettävä, mistä niiden myymä puutavara on lähtöisin – riippumatta siitä, onko puutavara peräisin EU:sta vai onko se tuotu EU:hun. Myyjien on varmistettava, että puutavara on korjattu alkuperämaan lakien mukaan. EU:n toimitusketjuun kuuluvien kauppiaiden on pidettävä kirjaa siitä, keneltä niiden puutavara tai puutuote ostettiin ja kenelle se myytiin.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa seuraamusten langettamisesta toimijoille, jotka rikkovat sääntöjä. Laillisuus määritellään suhteessa sen maan lainsäädäntöön, jossa puutavara on korjattu. EU:n kanssa vapaaehtoisia FLEGT-kumppanuussopimuksia (metsälainsäädännön noudattaminen, metsähallinto ja puukauppa) tehneistä maista lähtöisin olevien puutuotteiden katsotaan olevan asetuksen mukaisia.

Asetusta sovelletaan monenlaiseen puutavaraan ja monenlaisiin puutuotteisiin, muun muassa kokopuutuotteisiin, vaneri- ja kartonkituotteisiin, huonekaluihin, massaan ja paperiin.

Vaikka asetus on nyt tullut voimaan, sen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa alkaa 3. maaliskuuta 2013.

Tausta

Laittomalla puunhakkuulla – asiaa koskevien kansallisten lakien vastaisella puun korjuulla, kuljetuksella, myynnillä tai ostolla – on vakavia ympäristövaikutuksia. Se pahentaa metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä. Niiden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia, ja ne uhkaavat myös luonnon monimuotoisuutta. Laiton puunhakkuu aiheuttaa lisäksi hallituksille merkittäviä tulonmenetyksiä ja vähentää siten terveydenhoidon, koulutuksen ja muiden julkisten palvelujen parantamiseen käytettävissä olevia varoja – erityisesti kehitysmaissa. Lisäksi laiton puunhakkuu on esteenä kestävän metsänhoidon harjoittamiselle.

Asetus on saatavilla osoitteessa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar