Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

V Bruselu dne 3. prosince 2010

Životní prostředí: V celé EU začíná platit nový předpis o nezákonné těžbě dřeva

V celé Evropské unii vstupují v platnost nová pravidla, která mají zabránit prodeji nezákonně vytěženého dřeva na evropském trhu. Nový právní předpis posílí snahy o zastavení nezákonné těžby dřeva, která způsobuje závažné škody na životním prostředí a úbytek biologické rozmanitosti a zároveň podkopává úsilí těch, kdo se snaží o odpovědné hospodaření v lesích. Nařízení, které Komise navrhla poprvé v roce 2008, přijala EU minulý měsíc a ve všech členských státech se začne používat od března 2013.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Tímto nařízením přispěje EU významným způsobem k boji proti nezákonné těžbě dřeva, která nejenom ničí přírodní zdroje, ale má také negativní dopad na ty, jejichž živobytí je na lesích závislé. Jde o konkrétní příspěvek EU k boji proti celosvětovému úbytku biologické rozmanitosti. Díky němu budou mít evropští spotřebitelé větší důvěru k produktům, které kupují.“

Lesy, v nichž se správně hospodaří, představují významný zdroj obnovitelných materiálů a také poskytují řadu environmentálních služeb. Nezákonná těžba dřeva, která v EU z části vyplývá z poptávky po dřevu, však má negativní důsledky pro dlouhodobou udržitelnost. Nové nařízení zakazuje prodej nezákonně vytěženého dřeva nebo výrobků z tohoto dřeva na trhu v EU.

Hospodářské subjekty, které prodávají dřevo a dřevařské výrobky na trhu v EU poprvé – ať už pochází z EU, nebo z dovozu – budou muset znát původ dřeva. Budou muset zajistit, aby se dřevo těžilo podle příslušných zákonů země původu vytěženého dřeva. Obchodníci v dodavatelském řetězci v celé EU budou muset vést záznamy o tom, od koho dřevo nebo dřevařský výrobek nakoupili a komu je prodali.

Členské státy pak budou odpovídat za uplatňování sankcí vůči těm hospodářským subjektům, které tato pravidla poruší. Zákonnost je dána odkazem na právní předpisy země, kde se dřevo vytěžilo. Dřevařské výrobky pocházející ze zemí, které uzavřely dobrovolnou partnerskou dohodu s EU o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT), budou považovány za výrobky splňující toto nařízení.

Nařízení se bude vztahovat na různé druhy dřeva a dřevařských výrobků, včetně výrobků z masivního materiálu, překližky, desek, nábytku, buničiny a papíru.

I když nařízení již vstoupilo v platnost, začne se ve všech členských státech uplatňovat od 3. března 2013.

Souvislosti

Nezákonná těžba dřeva – těžba sama, přeprava, prodej nebo nákup, kterými se porušuje platné vnitrostátní právo – s sebou nese závažné důsledky pro životní prostředí. Přispívá k procesu odlesňování a znehodnocování lesa, které stojí asi za 20 % celosvětových emisí CO2 a ohrožuje biologickou rozmanitost. Kvůli nezákonné těžbě vlády rovněž přicházejí o značné sumy peněz z příjmů, které by jinak mohly věnovat na lepší zdravotní péči, vzdělávání a další veřejné služby – což se týká zejména rozvojových zemí – a nezákonná těžba podkopává i udržitelné lesní hospodářství.

Znění nařízení naleznete na internetové stránce:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:CS:NOT

Další podrobnosti jsou k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar