Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1656

Брюксел, 3 декември 2010 г.

Околна среда: в ЕС влизат в сила нови правила за незаконния дървен материал

В ЕС влязоха в сила нови правила, с които да се предотврати продажбата на незаконен дървен материал на европейския пазар. Законодателството ще подкрепи усилията за спиране на незаконното изсичане, което води до сериозни вреди за околната среда и до загуба на биологично разнообразие и подрива усилията на тези, които се стремят към отговорно управление на горите. Регламентът, предложен първоначално от Комисията през 2008 г., бе приет миналия месец от ЕС и ще се прилага във всички държави-членки от март 2013 г.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „С този регламент ЕС допринася значително за борбата с незаконното изсичане, което не само унищожава природните ресурси, но и засяга хората, които зависят от горите за своето препитание. Това е конкретен принос на ЕС за борбата срещу загубата на биологично разнообразие в световен план. Освен това с него се дава по-голяма сигурност на европейските потребители относно продуктите, които те купуват.“

Добре управляваните гори са важен източник на възобновяеми материали и предоставят голям брой екологични услуги. Незаконното изсичане обаче, насърчавано отчасти от търсенето в ЕС на дървен материал, води до отрицателни последици за дългосрочната устойчивост. С новия регламент ще се забрани продажбата на пазара на ЕС на незаконен дървен материал или изделия от незаконно добит дървен материал.

От операторите в ЕС, които продават дървен материал или изделия от дървен материал за първи път на пазара в ЕС, независимо дали те идват от ЕС или са внесени, ще се изисква да знаят произхода на дървения материал. От операторите ще се изисква да предприемат стъпки, с които да гарантират, че дървеният материал е добит съобразно приложимите закони на държавата, където материалът е добит. Търговците по веригата на доставки в ЕС трябва да водят регистър от кого купуват и на кого продават своя дървен материал или изделия от дървен материал.

Държавите-членки ще носят отговорност за налагането на санкции на тези оператори, които нарушават правилата. Законността на дървения материал се определя в съответствие със законодателството на държавата, където е добит. За съответстващи на изискванията на регламента ще се считат изделията от дървен материал от държави, които са сключили с ЕС споразумения за доброволно партньорство по Споразумението за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал (FLEGT).

Регламентът ще се прилага за широка гама дървен материал и изделия от дървен материал, включително изделия от масивна дървесина, изделия от шперплат и плочи от дървесни частици или влакна, мебели, дървесна маса и хартия.

Въпреки че регламентът вече е в сила, държавите-членки ще го прилагат от 3 март 2013 г.

Контекст

Незаконното изсичане – добив, транспортиране, продажба или закупуване на дървен материал в нарушение на приложимите национални закони – има сериозно отражение върху околната среда. То допринася за процеса на обезлесяване и влошаване на състоянието на горите, на което се дължат около 20 % от световните емисии на CO2 и което застрашава биологичното разнообразие. Освен това незаконното изсичане на горите води до загуба на значителни приходи за правителствата, които иначе биха могли да бъдат използвани за по-добро здравеопазване, образование и други обществени услуги – особено важен въпрос за развиващите се държави, и пречи на осъществяването на устойчиво управление на горите.

За текста на регламента вж.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:BG:NOT

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


Side Bar