Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Bryssel den 3 december 2010

Tio miljoner människor använder Europass-meritförteckning för att söka jobb

Över tio miljoner människor använder nu en Europass-meritförteckning (även kallad Europass-cv) online för att söka jobb, enligt de senaste uppgifter som Europeiska kommissionen sammanställt. Genom att erbjuda en standardiserad meritförteckningsmall på 26 språk hjälper Europass arbetssökande att på ett användarvänligt sätt marknadsföra sina kunskaper och färdigheter för arbetsgivare både i och utanför Europa. Nästan hälften av dem som använder Europass är under 25 år.

– Europass-meritförteckningen är praktisk, populär och effektiv. Jag är särskilt glad över att den har gått hem hos unga människor. Den är ett viktigt inslag i vår kampanj Unga på väg, som syftar till att uppmuntra till studier och arbete utomlands. Jag tvivlar inte på att det snart kommer att finnas 20 miljoner användare av Europass, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Europass lanserades 2005 och riktades ursprungligen till unga människor som söker jobb och andra möjligheter utomlands, och de utgör fortfarande den största användargruppen. Nästan hälften av dem som använder Europass är under 25 år, en tredjedel har ingen arbetslivserfarenhet och bara en minoritet har mer än fem års erfarenhet.

De synpunkter som lämnats visar dock tydligt att många inte bara använder Europass för att söka jobb utomlands utan också i allt större utsträckning när de söker jobb i hemlandet.

Europass är populärt hos företag och arbetsförmedlingar: – På en arbetsmarknad i ständig förändring och som blir allt mer internationell underlättar Europass-meritförteckningen rekryteringsprocessen för företagen och förbättrar arbetstagarnas rörlighet. Vid utformningen av sitt cv följer en arbetssökande ofta traditionerna i hemlandet, men det som är brukligt i ett land fungerar inte nödvändigtvis i ett annat. Europass-meritförteckningen löser detta problem, säger Marc Vandeleene, pr- och kommunikationsansvarig på Manpower Belgium.

Europass utvecklades för kommissionen av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), som sköter förvaltningen i samarbete med de nationella Europass-centrumen. De nationella centrumen spelar en avgörande roll för att öka allmänhetens kännedom om Europass. De har också kontakt med yrkesvägledningstjänster, arbetsförmedlingar, arbetsgivare och fackföreningar.

Europass-centrumen i Ungern och Finland har t.ex. ingått avtal med rekryteringsföretag om att använda Europass-meritförteckningens format. Andra länder väntas följa efter. Över 200 tyska företag har kontaktat det tyska Europass-centrumet för att få information om meritförteckningen. Under 2009 laddades mer än 600 000 meritförteckningsmallar ner från det brittiska Europass-centrumet och 200 000 från det italienska centrumet.

Kommissionen håller på att undersöka möjligheterna till samverkan med portalen för forskarkarriärer Euraxess och portalen för rörlighet i arbetslivet Eures för att ytterligare förstärka denna framgång.

Tillsammans med de nationella Europass-centrumen undersöker kommissionen och Cedefop också olika alternativ för att uppgradera Europass-portalen och själva meritförteckningen. Bland annat överväger man en ny version av meritförteckningen för personer som befinner sig mitt i karriären.

Europass-meritförteckningen är det första steget mot det nya ”europeiska färdighetspasset”, som kommer att göra det lättare för människor att dokumentera färdigheter som de skaffat sig genom t.ex. praktikperioder eller volontärarbete hemma eller utomlands. I likhet med Europass-meritförteckningen kommer färdighetspasset att hjälpa arbetssökande att presentera sina färdigheter och erfarenheter på ett tydligare sätt.

Europass finns tillgängligt på 22 officiella EU-språk samt isländska, kroatiska, norska och turkiska.

Vill du veta mer?

Europass-portalen med bl.a. länkar till de nationella Europass-centrumen

Europass-sidan på Europa med bl.a. en länk till utvärderingsrapporten från 2008

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)


Side Bar