Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

V Bruseli, 3 december 2010

10 miliónov ľudí používa pri hľadaní práce životopis Europass

Podľa najnovších údajov Európskej komisie vyše 10 miliónov ľudí používa pri hľadaní zamestnania elektronický životopis Europass CV (curriculum vitae). Europass vďaka štandardizovanej predlohe životopisu, ktorá je dostupná v 26 jazykoch, pomáha uchádzačom o zamestnanie praktickým spôsobom prezentovať svoje znalosti a zručnosti zamestnávateľom v celej Európe aj mimo nej. Takmer polovica používateľov Europassu je mladšia ako 25 rokov.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Životopis Europass je praktický, populárny a efektívny. Obzvlášť ma teší, že sa ujal u mladých ľudí – je to dôležitý nástroj našej kampane Mládež v pohybe, ktorá povzbudzuje ľudí k štúdiu a práci v zahraničí. Myslím si, že čoskoro bude mať Europass 20 miliónov používateľov.“

Europass sa začal používať v roku 2005 a pôvodne bol určený pre mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu a príležitosti v zahraničí. Do tejto skupiny stále patrí väčšina jeho používateľov. Takmer polovica používateľov Europassu je mladšia ako 25 rokov, jedna tretina ešte nemá prax a iba malá časť používateľov má viac ako 5 rokov praxe.

Zo spätnej väzby je však jasné, že okrem hľadania práce v zahraničí čoraz viac ľudí využíva životopis Europass, aj keď sa uchádza o pozíciu vo svojej krajine.

Europass sa stal populárnym aj u obchodných a pracovných agentúr. Marc Vandeleene, manažér pre PR a komunikáciu spoločnosti Manpower Belgicko, uviedol: „Na trhu práce, ktorý sa neustále mení a naberá čoraz viac medzinárodný charakter, životopis Europass uľahčuje firmám proces prijímania zamestnancov a zlepšuje mobilitu pracovníkov. Spôsob, akým uchádzači napíšu svoj životopis, často závisí od kultúrnych zvyklostí v ich krajine. Čo je bežnou praxou v jednej krajine, nemusí byť vždy prijateľné v inej krajine. Životopis Europass tento problém vyrieši.“

Projekt Europass pre Komisiu navrhlo Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ktoré ho riadi v partnerstve s národnými strediskami Europass. Národné strediská zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia verejnosti o Europasse. Taktiež úzko spolupracujú s centrami profesijného poradenstva a zamestnanosti, so zamestnávateľmi a s odborovými zväzmi.

Maďarské a fínske stredisko Europass napríklad podpísali dohodu s personálnymi agentúrami o zavedení životopisov vo formáte Europass. Očakáva sa, že ostatné krajiny budú nasledovať tento trend. V Nemecku sa už vyše 200 firiem obrátilo na stredisko Europass so žiadosťou o informácie ohľadom životopisu. V roku 2009 bolo z webstránky strediska Europass v Spojenom kráľovstve stiahnutých viac ako 600 000 predlôh životopisu a z talianskeho strediska Europass 200 000 predlôh.

Komisia skúma efektívne spolupôsobenie s portálom pre kariéru v oblasti výskumu Euraxess a s portálom pre pracovnú mobilitu EURES, aby mohla stavať na tomto úspechu.

Komisia a Cedefop spolu s národnými strediskami Europass tiež hľadajú možnosti ako vylepšiť portál Europass aj samotný životopis. Uvažuje sa napríklad nad novou verziou životopisu, ktorá by bola určená pre odborníkov s praxou.

Životopis Europass je prvým krokom k vyvinutiu nového „európskeho pasu zručností“, ktorý umožní občanom lepšie zaznamenať zručnosti nadobudnuté praxou, ako napr. stážami alebo dobrovoľníckou činnosťou doma či v zahraničí. Podobne ako životopis Europass, aj pas zručností pomôže uchádzačom o zamestnanie jasnejšie prezentovať svoje schopnosti a skúsenosti.

Europass je dostupný v 22 oficiálnych jazykoch EÚ a ďalej v turečtine, chorvátčine, nórčine a islandčine.

Viac informácií môžete nájsť na týchto webových stránkach:

Portál Europass, vrátane odkazov na národné strediská Europass

Stránka Europassu na portáli EUROPA, vrátane odkazu na hodnotiacu správu z roku 2008

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)


Side Bar