Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Bruksela, dnia 3 grudnia 2010 r.

10 mln osób szuka pracy z Europass CV

Według najnowszych danych zebranych przez Komisję Europejską ponad 10 milionów osób szukających pracy korzysta z internetowego formularza życiorysu „Europass”. Europass obejmuje standardowy formularz CV dostępny w 26 językach, pomagając osobom szukającym pracy zaprezentować swoją wiedzę i kwalifikacje pracodawcom w całej Europie i poza jej granicami w sposób przyjazny dla użytkowników. Prawie połowa użytkowników Europass to osoby w wieku poniżej 25 lat.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Europass CV jest praktyczne, popularne i skuteczne. Szczególnie cieszy mnie to, że chętnie korzystają z niego młodzi ludzie; to ważne narzędzie w naszej kampanii „Mobilna młodzież”, która propaguje naukę i pracę za granicą. Jestem przekonana, że liczba jego użytkowników wyniesie niedługo 20 milionów”.

Uruchomiony w 2005 r. Europass był początkowo adresowany do młodych ludzi szukających pracy i możliwości rozwoju za granicą; osoby takie wciąż stanowią główną grupę użytkowników. Prawie połowa użytkowników ma poniżej 25 lat; jedna trzecia wcześniej nie pracowała, a tylko niewielka część ma ponadpięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Z informacji zwrotnych jasno wynika jednak, że coraz więcej osób korzysta z formularza Europass CV, szukając pracy nie tylko za granicą, lecz także we własnym kraju.

Europass zyskał popularność wśród firm i agencji pośrednictwa pracy. Marc Vandeleene, kierownik ds. PR i komunikacji w Manpower Belgium, powiedział: „W warunkach ciągle zmieniającego się rynku pracy, który zyskuje coraz większy wymiar międzynarodowy, Europass CV ułatwia przedsiębiorstwom procesy rekrutacji i zwiększa mobilność pracowników. Na sposób, w jaki kandydat redaguje CV, często ma wpływ kultura jego kraju. To, co jest standardową praktyką w jednym kraju, nie musi być przyjętym zwyczajem w innym. Europass CV rozwiązuje ten problem”.

Program Europass został opracowany dla Komisji przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), które zarządza nim we współpracy z krajowymi centrami Europass. Krajowe centra odgrywają zasadniczą rolę w podnoszeniu świadomości opinii publicznej na temat Europass. Współpracują także ze służbami doradztwa zawodowego i zatrudnienia, pracodawcami i związkami zawodowymi.

Węgierskie i fińskie centra Europass podpisały na przykład umowy z agencjami pośrednictwa pracy w sprawie przyjęcia formatu Europass CV. Inne państwa prawdopodobnie pójdą ich śladem. Ponad 200 niemieckich przedsiębiorstw skontaktowało się z niemieckim centrum Europass w sprawie informacji o CV. W 2009 r. pobrano ponad 600 000 formularzy CV ze strony brytyjskiego centrum Europass, a ze strony włoskiego centrum 200 000.

Aby jeszcze lepiej wykorzystać te wyniki, Komisja bada synergie z portalem kariery naukowej Euraxess i portalem mobilności zawodowej EURES.

Komisja i CEDEFOP wraz z krajowymi centrami Europass rozważają także możliwości udoskonalenia portalu Europass i samego CV. Na przykład brana pod uwagę jest nowa wersja CV adresowana do osób w środkowym okresie kariery zawodowej.

Europass CV stanowi pierwszy krok w kierunku opracowania nowego „europejskiego paszportu umiejętności”, który umożliwi obywatelom lepsze rejestrowanie umiejętności nabytych na przykład podczas staży lub wolontariatu w kraju i za granicą. Podobnie jak Europass CV, paszport umiejętności pomoże osobom szukającym pracy prezentować swoje umiejętności i doświadczenia w bardziej przejrzysty sposób.

Formularz Europass CV jest dostępny w 22 językach urzędowych UE oraz w języku tureckim, chorwackim, norweskim i islandzkim.

Dodatkowe informacje:

Portal Europass, w tym odnośniki do krajowych centrów Europass

Strona Europass w portalu EUROPA, w tym odnośnik do sprawozdania z oceny z 2008 r.

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP)


Side Bar