Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Bryssel, 3. joulukuuta 2010

10 miljoonaa ihmistä käyttää Europass-ansioluetteloa työnhaussa

Euroopan komission viimeisimpien tietojen mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä käyttää sähköistä Europass-ansioluetteloa apuna työnhaussa. Yhdenmukainen Europass-ansioluettelomalli on saatavilla 26 kielellä, mikä auttaa työnhakijoita esittelemään tietojaan ja taitojaan ymmärrettävästi työnantajille ympäri Euroopan ja sen ulkopuolellakin. Melkein puolet Europassin käyttäjistä on alle 25-vuotiaita.

”Europass-ansioluettelo on kätevä, helppokäyttöinen ja toimiva”, totesi Androulla Vassiliou, koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari. ”Olen erityisen tyytyväinen siihen, että nuoret ovat ottaneet ansioluettelon omakseen. Se on tärkeä väline Nuoret liikkeellä -aloitteessamme, joka rohkaisee nuoria opiskelemaan ja työskentelemään ulkomailla. Uskon, että pian Europassin käyttäjiä on yli 20 miljoonaa.”

Europass otettiin käyttöön vuonna 2005, ja sen kohteena olivat ulkomailta työmahdollisuuksia etsivät nuoret. He ovat yhä Europassin pääasiallisia käyttäjiä. Melkein puolet Europassin käyttäjistä on alle 25-vuotiaita. Yhdellä kolmasosalla heistä ei ole aikaisempaa työkokemusta, ja vain murto-osalla on yli viiden vuoden työkokemus.

Palautteen perusteella on kuitenkin käynyt selväksi, että Europassia ei käytetä työnhaussa ainoastaan ulkomailla, vaan monet käyttävät sitä yhä enemmän myös omissa kotimaissaan.

Europass on osoittautunut suosituksi työnvälitystoimistoissa. "Europass-ansioluettelo yksinkertaistaa yritysten rekrytointimenettelyjä ja edistää työntekijöiden liikkuvuutta alati muuttuvilla ja kansainvälistyvillä työmarkkinoilla", huomautti Marc Vandeleene, Belgian Manpower-yrityksen tiedotus- ja viestintäpäällikkö. ”Työnhakija laatii yleensä ansioluettelonsa kotimaansa käytäntöjen mukaan. Tietyn maan vakiintunutta tapaa ei välttämättä ymmärretä sen ulkopuolella. Tällaiset ongelmat vältetään Europass-ansioluettelolla.”

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) kehitti Europass-järjestelmän komissiota varten, ja se ylläpitää järjestelmää yhdessä kansallisten Europass-keskusten kanssa. Kansallisten keskusten tärkeä tehtävä on tiedottaa Europassista kansalaisille. Ne tekevät myös yhteistyötä uraohjaus- ja työvoimapalveluiden, työnantajien sekä ammattiyhdistysten kanssa.

Suomen ja Unkarin Europass-keskukset ovat esimerkiksi tehneet sopimuksia Europass-ansioluettelomallin käyttöönotosta työnvälitystoimistojen kanssa. Muiden maiden odotetaan noudattavan tätä esimerkkiä. Yli 200 saksalaista yritystä on pyytänyt tietoja ansioluettelosta Saksan Europass-keskukselta. Vuonna 2009 Ison-Britannian Europass-keskuksen sivuilta ladattiin yli 600 000 ansioluettelomallia ja Italian keskuksen sivuilta yli 200 000 mallia.

Komissio tutkii parhaillaan mahdollisuuksia saattaa Europass-järjestelmä yhteensopivaksi tutkijoiden uraportaalin Euraxess in ja ammatillisen liikkuvuuden portaalin EURES in kanssa, jotta järjestelmästä saataisiin vielä enemmän hyötyä tulevaisuudessa.

Komissio ja Cedefop suunnittelevat kansallisten Europass-keskusten kanssa myös itse Europass-portaalin ja ansioluettelon parantamista. Mietinnän alla on esimerkiksi uusi versio ansioluettelosta työuransa keskivaiheilla oleville työntekijöille.

Europass-ansioluettelo on ensimmäinen vaihe kehitettäessä "eurooppalaista osaamispassia”, johon kansalaiset voivat kirjata esimerkiksi harjoitteluohjelmista tai vapaaehtoistöistä kotimaassa tai ulkomailla hankkimansa taidot. Kuten Europass-ansioluettelokin osaamispassi auttaa työnhakijoita esittämään kykynsä ja kokemuksensa selkeämmin.

Europass on saatavilla 22:lla EU:n virallisella kielellä sekä myös turkiksi, kroatiaksi, norjaksi ja islanniksi.

Lisätietoja:

Europass-portaali, sisältää linkit kansallisten Europass-keskusten sivuille

Europass-sivu EUROPA-portaalissa, sisältää linkin vuoden 2008 arviointikertomukseen

Cedefop


Side Bar