Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Brüssel, 3 detsember 2010

10 miljonit inimest kasutab tööotsinguteks Europassi CV-d

Üle 10 miljoni inimese kasutab töö leidmiseks veebipõhist elulookirjeldust „Europassi CV”, ilmneb Euroopa Komisjoni koostatud hiljutistest arvudest. Europass võimaldab kasutada standarditud elulookirjelduse vormi, mis on kättesaadav 26 keeles, ning aitab nii tööotsijail tutvustada oma teadmisi ja oskusi kasutajasõbralikult tööandjatele kõikjal Euroopas ja kaugemalgi. Peaaegu pooled Europassi kasutajad on alla 25-aastased.

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: „Europassi CV on praktiline, popp ja tõhus. Eriti on mul hea meel, et noored on selle omaks võtnud. See on oluline vahend meie Noorte liikuvuse kampaanias, mis julgustab välismaale õppima ja tööle minema. Usun, et ei lähe kaua, kuni Europassi kasutajate arv on tõusnud 20 miljonini.“

Europass algatati aastal 2005 ja algselt oli see mõeldud noortele, kes otsisid välismaal tööd ja uusi võimalusi. Noored on endiselt Europassi peamised kasutajad. Peaaegu pooled kasutajaist on alla 25-aastased, kolmandikul pole varasemat töökogemust ning üsna vähe on neid, kellel on töökogemust üle viie aasta.

Tagasiside põhjal on aga ka selge, et Europassi ei kasutata mitte ainult töökoha leidmiseks välismaal, vaid üha rohkem ka oma riigis tööle kandideerimiseks.

Europass on osutunud populaarseks ka ettevõtetes ja tööhõivetalitustes. Firma Manpower Belgium suhtekorraldus- ja kommunikatsioonijuht Marc Vandeleene ütles: Pidevalt muutuval tööturul, mis on üha rahvusvahelisem, lihtsustab Europassi CV firmadel töötajate värbamist ja parandab töötajate liikuvust. See, kuidas kandidaat oma elulookirjelduse koostab, sõltub sageli tema kodumaa kohalikest tavadest: mis ühes riigis on tavaks, ei tarvitse teises riigis olla sobilik. Just selle probleemi lahendabki Europassi CV.”

Europassi töötas Euroopa Komisjoni jaoks välja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), kes seda ka haldab koostöös liikmesriikide Europassi keskustega. Riiklikel keskustel on otsustav roll Europassi tutvustamisel üldsusele. Samuti peavad nad sidet karjäärinõustamis- ja tööhõivetalituste, tööandjate ja ametiühingutega.

Näiteks Ungari ja Soome Europassi keskused on allkirjastanud kokkuleppe värbamisagentuuridega, et võtta kasutusele Europassi CV vorm. Seda eeskuju järgivad ilmselt varsti ka teised riigid. Saksa Europassi keskusse on pöördunud CV kohta info saamiseks üle 200 Saksamaa ettevõtte. Aastal 2009 laaditi Ühendkuningriigi Europassi keskusest CV blanketti alla rohkem kui 600 000 korda ning Itaalia keskusest üle 200 000 korra.

Et seda edu ära kasutada, uurib komisjon koostoimet teaduskarjääriportaaliga Euraxess ning tööalase liikuvuse portaaliga EURES.

Koos riikide Europassi keskustega kaaluvad komisjon ja Cedefop ka võimalusi, kuidas Europassi portaali ja CV-d ennast täiendada. Näiteks on kaalumisel uus elulookirjelduse mall karjääriredelil juba mingil määral edasi liikunud spetsialistidele.

Europassi CV on esimene samm uue „Euroopa oskuste passi” väljatöötamise suunas, mis võimaldab kodanikel paremini kirja panna oskusi, mis on omandatud kogemustega, nagu näiteks praktikandina või kodu- või välismaal tehtud vabatahtlikul tööl. Nagu Europassi CV, nii ka oskuste pass aitab tööotsijail oma oskusi ja kogemusi selgemini esitada.

Europass on kättesaadav 22 ELi ametlikus keeles ning lisaks ka türgi, horvaadi, norra ja islandi keeles.

Lisateave:

Europassi portaal, k.a lingid riikide Europassi keskustele

Europassi veebileht EUROPA portaalis, k.a link 2008. aasta hindamisaruandele

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)


Side Bar