Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Βρυξέλλες, 3 Δεκέμβριος 2010

10 εκατομμύρια χρησιμοποιούν το ΒΣ Europass για αναζήτηση εργασίας

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον το ΒΣ «Europass» στο διαδίκτυο (βιογραφικό σημείωμα) για να τους βοηθήσει να βρουν θέση εργασίας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσφέροντας ένα τυποποιημένο υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, διαθέσιμο σε 26 γλώσσες, το Europass βοηθά τα άτομα που αναζητούν εργασία να παρουσιάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη σε εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Σχεδόν οι μισοί χρήστες του Europass έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία δήλωσε: «Το ΒΣ Europass είναι πρακτικό, δημοφιλές και αποτελεσματικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έγινε αποδεκτό από τους νέους· είναι ένα σημαντικό μέσο στην εκστρατεία μας Νεολαία σε κίνηση, που ενθαρρύνει τις σπουδές και την εργασία στο εξωτερικό. Νομίζω ότι πολύ σύντομα οι χρήστες του Europass θα φτάσουν τα 20 εκατομμύρια.»

Το Europass ξεκίνησε το 2005 και αρχικά απευθυνόταν στους νέους που αναζητούν εργασία και ευκαιρίες στο εξωτερικό· αυτοί οι χρήστες εξακολουθούν να είναι οι κύριοι πελάτες του. Σχεδόν οι μισοί χρήστες του Europass είναι κάτω των 25 ετών· το ένα τρίτο δεν έχει καμία εμπειρία εργασίας και μόνο λίγοι έχουν εμπειρία άνω των 5 ετών.

Ωστόσο, είναι σαφές από τα στοιχεία που λαμβάνουμε ότι, εκτός από τη χρήση του Europass για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, πολλοί χρησιμοποιούν το ΒΣ για να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας και στην ίδια τη χώρα τους.

Το Europass έχει καταστεί δημοφιλές στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο κ. Marc Vandeleene, διευθυντής δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας της Manpower Belgium, δήλωσε: «Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, η οποία καθίσταται όλο και πιο διεθνής, το ΒΣ Europass διευκολύνει τις διαδικασίες πρόσληψης για τις εταιρείες και βελτιώνει την κινητικότητα των εργαζομένων. Ο τρόπος με τον οποίο ένας υποψήφιος συμπληρώνει το ΒΣ του επηρεάζεται συχνά από την κουλτούρα της χώρας του. Η πάγια πρακτική σε μια χώρα δεν είναι κατ’ ανάγκη ο αποδεκτός τρόπος σε κάποιαν άλλη. Το ΒΣ Europass λύνει το πρόβλημα αυτό.»

Το σύστημα Europass αναπτύχθηκε για την Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το οποίο και το διαχειρίζεται σε σύμπραξη με τα εθνικά κέντρα Europass. Τα εθνικά κέντρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για το Europass. Συνδέονται επίσης με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και υπηρεσίες απασχόλησης, εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τα ουγγρικά και φινλανδικά κέντρα Europass, παραδείγματος χάριν, υπέγραψαν συμφωνίες με υπηρεσίες πρόσληψης για την υιοθέτηση του μορφότυπου του ΒΣ Europass. Αναμένεται ότι και άλλες χώρες θα τις μιμηθούν. Περισσότερες από 200 γερμανικές εταιρείες έχουν προσεγγίσει το γερμανικό κέντρο Europass για ενημέρωση σχετικά με το ΒΣ. Το 2009 περισσότερα από 600 000 υποδείγματα ΒΣ μεταφορτώθηκαν από το κέντρο Europass του ΗΒ και 200 000 από το αντίστοιχο ιταλικό κέντρο.

Η Επιτροπή διερευνά τις συνέργιες με την πύλη αναζήτησης σταδιοδρομίας Euraxess και την πύλη επαγγελματικής κινητικότητας EURES για την αξιοποίηση αυτής της επιτυχίας.

Από κοινού με τα εθνικά κέντρα Europass, η Επιτροπή και το Cedefop εξετάζουν επίσης επιλογές για την αναβάθμιση της πύλης Europass και του ίδιου του ΒΣ. Παραδείγματος χάριν, εξετάζεται μια νέα έκδοση του ΒΣ που στοχεύει σε επαγγελματίες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους.

Το ΒΣ Europass είναι ένα πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη του νέου «Ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων», που θα επιτρέψει στους πολίτες να καταγράφουν καλύτερα τις δεξιότητες που απέκτησαν μέσω σχετικής εμπειρίας, όπως π.χ. πρακτική άσκηση ή εθελοντική εργασία στη χώρα τους η στο εξωτερικό. Όπως και το ΒΣ Europass, το διαβατήριο δεξιοτήτων θα βοηθήσει τα άτομα που αναζητούν εργασία να παρουσιάσουν ευκρινέστερα τις ικανότητες και την πείρα τους.

Το Europass είναι διαθέσιμο σε 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και στα τουρκικά, κροατικά, νορβηγικά και ισλανδικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Europass portal, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων με τα εθνικά κέντρα Europass

Europass page on EUROPA, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου με την έκθεση αξιολόγησης 2008

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)


Side Bar