Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

Bruxelles, 3 december 2010

10 millioner bruger Europass-cv'et til jobsøgning

Ifølge de seneste tal, som Kommissionen har indsamlet, bruger mere end 10 mio. borgere nu Europass-online-cv'et (et curriculum vitæ i elektronisk format) til at søge job. Med den standardiserede cv-model, som findes på 26 sprog, hjælper Europass jobsøgere med en brugervenlig markedsføring af deres viden og kvalifikationer over for arbejdsgivere i og uden for Europa. Næsten halvdelen af Europass-brugerne er under 25.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, sagde: "Europass-cv'et er praktisk, populært og effektivt. Jeg er navnlig glad for, at de unge har taget det til sig; det er et vigtigt redskab i vores Unge på vej-kampagne, som tilskynder unge til at studere og arbejde i udlandet. Jeg er sikker på, at der om kort tid vil være 20 mio. Europass-brugere."

Europass blev lanceret i 2005 og var oprindeligt rettet mod unge, som søger job og karrieremuligheder i udlandet; denne type brugere er stadig de vigtigste kunder. Næsten halvdelen af Europass-brugerne er under 25; en tredjedel har ingen joberfaring, og kun et mindretal har mere end fem års erfaring.

Det fremgår af den feedback, der er blevet modtaget, at Europass ganske vist bruges til jobsøgning i udlandet, men i stigende grad også til jobsøgning i hjemlandet.

Det har vist sig, at Europass er populært blandt virksomhederne og arbejdsformidlingerne. Marc Vandeleene, PR & Communication Manager for Manpower Belgium, sagde: "På et arbejdsmarked, som er under konstant udvikling og bliver mere og mere internationalt, letter Europass-cv'et rekrutteringsprocessen for virksomhederne og fremmer arbejdstagernes mobilitet. Udformningen af de jobsøgendes cv er ofte påvirket af hjemlandets kultur. Hvad der er standardpraksis i ét land, accepteres ikke nødvendigvis i andre lande. Europass-cv'et løser dette problem."

Europass-ordningen blev udviklet for Kommissionen af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), som forvalter den i partnerskab med nationale Europass-centre. De nationale centre spiller en afgørende rolle med hensyn til at øge offentlighedens kendskab til Europass. De skaber også forbindelser til erhvervsvejledningstjenester, arbejdsformidlinger, arbejdsgivere og fagforeninger.

F.eks. har de ungarske og finske Europass-centre underskrevet aftaler om tilpasning af Europass-cv'ets format med en række rekrutteringsbureauer. En række andre lande forventes at gøre det samme. Mere end 200 tyske virksomheder har henvendt sig til det tyske Europass-center for at få oplysninger om cv'et. I 2009 blev der downloadet mere end 600 000 cv-modeller fra Det Forenede Kongeriges Europass-center og 200 000 fra det italienske center.

Kommissionen undersøger muligheden for eventuelt at opnå synergieffekter med portalen for forskningskarrierer (Euraxess) og portalen for jobmobilitet (Eures) for at udnytte succesen.

Desuden overvejer Kommissionen og Cedefop sammen med de nationale Europass-centre mulighederne for at ajourføre Europass-portalen og cv'et som sådan. F.eks. overvejes en ny version af cv'et, som skal være rettet mod fagfolk midtvejs i karriereforløbet.

Europass-cv'et er et første skridt i retning af udvikling af det nye europæiske kvalifikationspas, som vil give borgerne bedre mulighed for at registrere de kvalifikationer, de har opnået gennem f.eks. praktikophold eller frivilligt arbejde i hjemlandet eller udlandet. I lighed med Europass-cv'et vil kvalifikationspasset hjælpe jobsøgere med at præsentere deres evner og erfaringer på en mere overskuelig måde.

Europass findes på 22 officielle EU-sprog samt tyrkisk, kroatisk, norsk og islandsk.

Yderligere oplysninger:

Europass portal, herunder links til de nationale Europass-centre

Europass-siden på EUROPA, herunder et link til evalueringsrapporten fra 2008

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)


Side Bar