Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

V Bruselu dne 3 prosince 2010

10 milionů lidí používá při hledání práce Europass-životopis

Z nejnovějších údajů Evropské komise vyplývá, že při hledání práce dnes již přes 10 milionů osob využívá elektronický životopis Europass (CV). Šablona životopisu je standardizovaná a dostupná v 26 jazycích; prostřednictvím Europassu mohou uchazeči o zaměstnání prezentovat své znalosti a dovednosti v uživatelsky přátelském formátu zaměstnavatelům ze všech evropských zemí i mimo Evropu. Téměř polovina uživatelů Europassu je mladší 25 let.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Europass-životopis je praktický, oblíbený a efektivní. Mám radost zejména z toho, že se ujal u mladých lidí. Je to důležitý nástroj naší iniciativy Mládež v pohybu, která se zaměřuje na podporu studijních a pracovních pobytů v zahraničí. Myslím, že Europass bude brzy mít 20 milionů uživatelů.“

Europass se začal používat v roce 2005 a původně byl určen pro mladé lidi ucházející se o práci a příležitosti v zahraničí. Tato skupina dodnes tvoří nejdůležitější část uživatelů. Skoro polovina uživatelů Europassu je mladší 25 let; z jedné třetiny se jedná o osoby bez předchozí pracovní zkušenosti a jen z menší části o lidi, kteří již pracovali déle než pět let.

Ze zpětné vazby je však evidentní, že kromě hledání práce v zahraničí využívá Europass stále více lidí také tehdy, když se uchází o zaměstnání ve vlastní zemi.

Europass se osvědčil u obchodních a personálních agentur. Marc Vandeleene, manažer PR & komunikace pro belgickou pobočku agentury Manpower, uvedl: „Na neustále proměnlivém a stále více mezinárodním trhu práce usnadňuje Europass-životopis proces náboru zaměstnanců pro společnosti a zlepšuje mobilitu pracovníků. Forma, jakou uchazeč o zaměstnání sestavuje svůj životopis, je často ovlivněna místními zvyklostmi dané země. Postup, který je standardní v jedné zemi, však nutně není přijatelný v jiné. Europass-životopis tento problém řeší.“

Systém Europass byl pro Komisi vytvořen Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), které jej společně s národními středisky Europass spravuje. Národní střediska hrají důležitou úlohu v propagaci Europassu u občanů. Jsou v kontaktu také se službami profesního poradenství a pracovními úřady, zaměstnavateli a odborovými organizacemi.

Maďarské a finské středisko Europass například podepsaly s pracovními agenturami dohody o přijetí formátu Europass-životopisu. Očekává se, že tak učiní také další země. Na německé středisko Europass se pro informace o tomto životopise obrátilo přes 200 německých společností. V roce 2009 bylo z britského střediska Europass staženo více než 600 000 vzorů životopisu a z italského střediska 200 000.

Komise zkoumá možnosti spolupráce s portálem Euraxess zaměřeným na odborný rozvoj vědeckých pracovníků a portálem pracovní mobility EURES, aby bylo možno na tento úspěch navázat.

Komise, CEDEFOP a národní střediska Europass také zvažují možnosti modernizace portálu Europass a samotného Europass-životopisu. Uvažuje se například o nové verzi životopisu určeného pro odborníky uprostřed kariéry.

Europass-životopis představuje první krok k vytvoření nového evropského pasu osobních dovedností, jehož prostřednictvím budou občané moci lépe prezentovat své dovednosti získané v rámci pracovních zkušeností, jako jsou stáže či dobrovolnické aktivity doma nebo v cizině. Stejně jako Europass-životopis umožní i pas osobních dovedností uchazečům o práci přehlednější prezentaci jejich schopností a zkušeností.

Europass existuje ve 22 úředních jazycích EU a také v turečtině, chorvatštině, norštině a islandštině.

Další informace:

Portál Europass, včetně odkazů na národní střediska Europassu

Stránky Europassu na portálu EUROPA, včetně odkazů na hodnotící zprávu za rok 2008

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)


Side Bar