Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1655

V Bruselu dne 3 prosince 2010

10 milionů lidí používá při hledání práce Europass-životopis

Z nejnovějších údajů Evropské komise vyplývá, že při hledání práce dnes již přes 10 milionů osob využívá elektronický životopis Europass (CV). Šablona životopisu je standardizovaná a dostupná v 26 jazycích; prostřednictvím Europassu mohou uchazeči o zaměstnání prezentovat své znalosti a dovednosti v uživatelsky přátelském formátu zaměstnavatelům ze všech evropských zemí i mimo Evropu. Téměř polovina uživatelů Europassu je mladší 25 let.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Europass-životopis je praktický, oblíbený a efektivní. Mám radost zejména z toho, že se ujal u mladých lidí. Je to důležitý nástroj naší iniciativy Mládež v pohybu, která se zaměřuje na podporu studijních a pracovních pobytů v zahraničí. Myslím, že Europass bude brzy mít 20 milionů uživatelů.“

Europass se začal používat v roce 2005 a původně byl určen pro mladé lidi ucházející se o práci a příležitosti v zahraničí. Tato skupina dodnes tvoří nejdůležitější část uživatelů. Skoro polovina uživatelů Europassu je mladší 25 let; z jedné třetiny se jedná o osoby bez předchozí pracovní zkušenosti a jen z menší části o lidi, kteří již pracovali déle než pět let.

Ze zpětné vazby je však evidentní, že kromě hledání práce v zahraničí využívá Europass stále více lidí také tehdy, když se uchází o zaměstnání ve vlastní zemi.

Europass se osvědčil u obchodních a personálních agentur. Marc Vandeleene, manažer PR & komunikace pro belgickou pobočku agentury Manpower, uvedl: „Na neustále proměnlivém a stále více mezinárodním trhu práce usnadňuje Europass-životopis proces náboru zaměstnanců pro společnosti a zlepšuje mobilitu pracovníků. Forma, jakou uchazeč o zaměstnání sestavuje svůj životopis, je často ovlivněna místními zvyklostmi dané země. Postup, který je standardní v jedné zemi, však nutně není přijatelný v jiné. Europass-životopis tento problém řeší.“

Systém Europass byl pro Komisi vytvořen Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), které jej společně s národními středisky Europass spravuje. Národní střediska hrají důležitou úlohu v propagaci Europassu u občanů. Jsou v kontaktu také se službami profesního poradenství a pracovními úřady, zaměstnavateli a odborovými organizacemi.

Maďarské a finské středisko Europass například podepsaly s pracovními agenturami dohody o přijetí formátu Europass-životopisu. Očekává se, že tak učiní také další země. Na německé středisko Europass se pro informace o tomto životopise obrátilo přes 200 německých společností. V roce 2009 bylo z britského střediska Europass staženo více než 600 000 vzorů životopisu a z italského střediska 200 000.

Komise zkoumá možnosti spolupráce s portálem Euraxess zaměřeným na odborný rozvoj vědeckých pracovníků a portálem pracovní mobility EURES, aby bylo možno na tento úspěch navázat.

Komise, CEDEFOP a národní střediska Europass také zvažují možnosti modernizace portálu Europass a samotného Europass-životopisu. Uvažuje se například o nové verzi životopisu určeného pro odborníky uprostřed kariéry.

Europass-životopis představuje první krok k vytvoření nového evropského pasu osobních dovedností, jehož prostřednictvím budou občané moci lépe prezentovat své dovednosti získané v rámci pracovních zkušeností, jako jsou stáže či dobrovolnické aktivity doma nebo v cizině. Stejně jako Europass-životopis umožní i pas osobních dovedností uchazečům o práci přehlednější prezentaci jejich schopností a zkušeností.

Europass existuje ve 22 úředních jazycích EU a také v turečtině, chorvatštině, norštině a islandštině.

Další informace:

Portál Europass, včetně odkazů na národní střediska Europassu

Stránky Europassu na portálu EUROPA, včetně odkazů na hodnotící zprávu za rok 2008

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website