Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Bruselj, 3. decembra 2010

Novo spletišče za pomoč pri prepoznavanju okolju prijaznejših in učinkovitejših vozil

Evropska komisija bo jutri aktivirala uporabniku prijazno spletišče, s katerim si bodo javni organi in vsi, ki skrbijo za okolje, lahko pomagali pri izbiri najčistejših in najbolj energetsko učinkovitih vozil na trgu. Portal o čistih vozilih, ki bo na voljo na http://www.cleanvehicle.eu, bo v veliko pomoč, saj nova direktiva o čistih in energetsko učinkovitih vozilih1 določa, da se od tega meseca dalje pri nakupu vseh vozil za javni prevoz upoštevajo poraba energije ter emisije CO2 in onesnaževal. Ta direktiva zagotavlja informacije o zakonodaji o čistih in energetsko učinkovitih vozilih na ravni EU in v vseh državah članicah. Omogoča tudi dostop do tehničnih podatkov v največji podatkovni bazi o vozilih v Evropi in olajšuje skupna javna naročila.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Ta direktiva in spletišče bosta s prikazovanjem pravih stroškov uporabe vozil spodbudila čiste in energetsko učinkovite tehnologije. Poleg začetnih nakupnih stroškov je treba upoštevati tudi porabo energije ter emisije onesnaževal, ki nastanejo v celotni življenjski dobi vozila. V skladu s politiko o vključitvi vseh stroškov v ceno je logična okolju prijaznejša izbira. To spletišče bo v veliko pomoč pri prepoznavanju teh okolju prijaznejših in učinkovitejših vozil.“

Direktiva določa, da mora javni sektor svojo kupno moč uporabiti za spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil. Direktiva je zato pomemben mejnik pri doseganju ciljev EU o energetski učinkovitosti, emisijah CO2 in obnovljivih virih energije do leta 2020. Njen namen je spodbujati trg čistih in energetsko učinkovitih vozil ter spodbujati industrijo k naložbam v nadaljnji razvoj. S povečano prodajo se bodo zaradi ekonomije obsega zmanjšali stroški, kar bo vplivalo na postopno izboljšanje energetske in okoljske učinkovitosti celotnega razpoložljivega voznega parka.

Stroški porabe energije in okoljski vpliv vozil so za profesionalne in zasebne uporabnike zelo pomembni. Zato novi portal o čistih vozilih zajema vsa vozila, od osebnih avtomobilov, lahkih in težkih gospodarskih vozil ter avtobusov. Zagotavlja informacije o različnih tehnologijah, porabi energije in emisijah vozil, ki so na voljo na evropskih trgih. Ponuja pregled obstoječih pravil za oddajo javnih naročil in spodbujevalnih shem za čista in energetsko učinkovita vozila v različnih državah članicah ter ponuja podporo pri skupnih javnih naročilih.

Razvoj portala o čistih vozilih je upravljala Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI).

Dodatne informacije:

Direktiva o čistih vozilih:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Portal o čistih vozilih:

http://www.cleanvehicle.eu

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Glej tudi MEMO/10/645

1 :

Direktiva 2009/33/ES z dne 23. aprila 2009, UL L 120, 15.5.2009, str. 5–12.


Side Bar