Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Brusel 3. decembra 2010

Nová webová stránka pomôže identifikovať ekologickejšie a energeticky úspornejšie vozidlá

Európska komisia zajtra uvedie do prevádzky jednoducho použiteľnú webovú stránku, ktorá má verejným orgánom a všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí, pomôcť pri výbere najekologickejších a z energetického hľadiska najefektívnejších vozidiel. Portál ekologických vozidiel – dostupný na adrese http://www.cleanvehicle.eu – bude predstavovať veľkú pomoc aj preto, lebo podľa novej smernice o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy1 sa vyžaduje, aby sa od tohto mesiaca pri každom nákupe vozidiel verejnej cestnej dopravy zohľadňovala ich spotreba energie a objem emisií CO2 a znečisťujúcich látok. Stránka poskytuje informácie o právnych predpisoch regulujúcich ekologické a energeticky efektívne vozidlá na úrovni EÚ a členských štátov, zabezpečuje prístup k technickým údajom v najväčšej európskej databáze o vozidlách a uľahčuje spoločné verejné obstarávanie.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy vyhlásil: „Smernica a webová stránka, ktorá bude uvádzať skutočné náklady na využívanie vozidiel, posilní ekologické a energeticky efektívne technológie. Nemali by sme totiž zohľadňovať len kúpnu cenu vozidiel, ale aj ich spotrebu energie a objem znečisťujúcich emisií počas životnosti. V súlade s našou politikou zohľadniť pri cene všetky náklady je logické rozhodnúť sa pre ekologickejšiu možnosť. Táto webová stránka bude predstavovať veľkú pomoc pri zisťovaní, ktoré vozidlá sú ekologickejšie a energeticky efektívnejšie.“

V smernici sa verejnému sektoru ukladá povinnosť využiť svoju kúpnu silu na podporu čistých a energeticky efektívnych vozidiel. Preto predstavuje dôležitý odrazový mostík pri dosahovaní cieľov, ktoré si EÚ vytýčila do roku 2020 v oblasti energetickej efektívnosti, objemu emisií CO2 a obnoviteľných energií. Jej zámerom je stimulovať trh s čistými a energeticky efektívnymi vozidlami a podnietiť rozvoj a investície tohto odvetvia. Zvýšený objem predaja pomôže znížiť náklady vďaka úsporám z rozsahu a bude mať za následok postupné zníženie spotreby energie a vplyvu na životné prostredie celého dostupného vozového parku.

Náklady na spotrebu energie a vplyv vozidiel na životné prostredie sú mimoriadne dôležité pre profesionálnych, ako aj pre súkromných vodičov. Preto nový portál ekologických vozidiel obsahuje všetko: od osobných automobilov, cez dodávky a ťažké nákladné vozidlá až po autobusy. Poskytuje informácie o rozličných technológiách, o spotrebe energie a objeme emisií vozidiel na európskom trhu. Ponúka prehľad platných pravidiel verejného obstarávania a schém na stimuláciu využívania ekologických a energeticky efektívnych vozidiel v jednotlivých členských štátoch, a rovnako aj podporu pri spoločnom verejnom obstarávaní.

Vytváranie portálu ekologických vozidiel riadil Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI).

Ďalšie informácie:

Smernica o ekologických vozidlách:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Portál ekologických vozidiel:

http://www.cleanvehicle.eu

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Pozri tiež MEMO/10/645

1 :

Smernica 2009/33/ES z 23. apríla 2009, Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2009, s. 5-12.


Side Bar