Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Brussel, 3 december 2010

Nieuwe website over groenere en efficiëntere voertuigen

De Europese Commissie lanceert morgen een gebruiksvriendelijke website om overheidsinstanties en iedereen die om het milieu geeft te helpen bij de keuze voor de schoonste en energiezuinigste voertuigen die momenteel beschikbaar zijn. De Clean Vehicle Portal (toegankelijk via http://www.cleanvehicle.eu) zal van groot nut zijn, aangezien een nieuwe richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen1 vereist dat bij alle aankopen van voertuigen voor openbare vervoersdiensten rekening wordt gehouden met energieverbruik, CO2-emissies en verontreinigende emissies. De website biedt informatie over de wetgeving voor schone en energiezuinige voertuigen op EU-niveau en in alle lidstaten afzonderlijk, biedt toegang tot technische gegevens in de grootste voertuigdatabank van Europa en maakt de gezamenlijke inkoop gemakkelijker.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei: "Deze richtlijn en website zullen een stimulans vormen voor schone en energiezuinige technologieën, omdat ze de echte kosten van het gebruik van voertuigen laten zien. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de aankoopprijs, maar ook met het energieverbruik en de verontreinigende emissies tijdens de levensduur van het voertuig. In overeenstemming met ons beleid om alle kosten in te calculeren, is het logisch om voor de groenere optie te gaan. Deze website is een uitstekend hulpmiddel bij het vinden van deze groenere en energiezuinigere voertuigen."

De richtlijn vereist dat de publieke sector zijn inkoopkracht gebruikt ter promotie van schone en energiezuinige voertuigen. Daarmee vormt de richtlijn een belangrijke eerste stap voor het halen van de EU 2020-doelstellingen inzake energie-efficiëntie, CO2-emissies en hernieuwbare energie. Doel van de richtlijn is de markt voor schone en energiezuinige voertuigen en investeringen door de industrie te stimuleren. Een toename van de verkoop zal ervoor zorgen dat de kosten lager worden door schaalvoordelen. Dit zal geleidelijk tot betere energie- en milieuprestaties van het totale beschikbare wagenpark leiden.

De kosten van energieverbruik en het milieu-effect van voertuigen zijn van groot belang voor professionele en particuliere gebruikers. Daarom komt op de Clean Vehicle Portal alles aan bod, van personenauto's, liche en zware bedrijfsvoertuigen tot bussen. Er wordt informatie geboden over de verschillende technologieën en over het energieverbruik en de emissies van de voertuigen die beschikbaar zijn op de Europese markten. Ook wordt er een overzicht gegeven van de bestaande inkoopvoorschriften en stimuleringsregelingen voor schone en energiezuinige voertuigen in de verschillende lidstaten. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden voor een gezamenlijke overheidsinkoop.

De ontwikkeling van de Clean Vehicle Portal werd beheerd door het Uitvoerend agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI).

Meer informatie:

Richtlijn inzake schone voertuigen:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Clean Vehicle Portal:

http://www.cleanvehicle.eu

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Zie ook MEMO/10/645

1 :

Richtlijn 2009/33/EG van 23 april 2009, PB L 120 van 15.5.2009, blz. 5-12.


Side Bar