Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Briuselis, 2010 m. gruodžio 3 d.

Nauja interneto svetainė, padėsianti rasti ekologiškesnių ir ekonomiškesnių transporto priemonių

Rytoj Europos Komisija pristatys paprastą naudoti interneto svetainę, kurios paskirtis – padėti valdžios institucijoms ir kiekvienam, kam rūpi aplinka, pasirinkti netaršiausią ir efektyviausiai energiją vartojančią transporto priemonę. Netaršių transporto priemonių portalas http://www.cleanvehicle.eu bus labai naudingas, nes pagal naująją direktyvą dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias transporto priemones1 jau nuo šio mėnesio perkant transporto priemones, kuriomis bus teikiamos vežimo viešuoju transportu paslaugos, reikalaujama atsižvelgti į energijos suvartojimą, išmetamo CO2 ir kitų teršalų kiekį. Portale pateikiama informacija apie ES lygmens ir visų valstybių narių teisės aktus dėl netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių, taip pat suteikiama galimybė naudotis didžiausios Europoje transporto priemonių duomenų bazės techniniais duomenimis ir sudaromos palankesnės sąlygos vykdyti bendrus viešuosius pirkimus.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Šios direktyvos ir interneto svetainės tikslas – skatinti naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias technologijas informuojant apie realias išlaidas, patiriamas naudojant transporto priemonę. Turėtų būti atsižvelgiama ne tik į pradines pirkimo išlaidas, bet ir į tai, kiek per transporto priemonės eksploatavimo laiką bus suvartota energijos ir išmesta teršalų. Vadovaujantis mūsų politika atsižvelgti į visas išlaidas logiška rinktis ekologiškesnį variantą. Šioje interneto svetainėje kaip tik ir bus galima rasti tokių ekologiškesnių ir ekonomiškesnių transporto priemonių.“

Pagal direktyvą reikalaujama, kad viešasis sektorius savo perkamąją galią panaudotų taip, kad būtų skatinamos netaršios ir efektyviai energiją vartojančios transporto priemonės. Tai labai svarbus teisės aktas, kurį įgyvendinant padedama siekti energijos vartojimo efektyvumo, išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių ES 2020 m. tikslų. Siekiama plėtoti netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinką ir skatinti pramonės atstovus jas toliau tobulinti ir į jas investuoti. Pardavus daugiau tokių transporto priemonių, dėl masto ekonomijos bus galima sumažinti išlaidas ir palaipsniui pagerinti viso transporto priemonių parko su energiniu našumu ir poveikiu aplinkai susijusias eksploatacines savybes.

Visiems transporto priemonių naudotojams – tiek profesionalams, tiek mėgėjams – labai svarbios suvartotos energijos išlaidos ir transporto priemonių daromas poveikis aplinkai. Todėl į netaršių transporto priemonių portalą įtraukta viskas: nuo lengvųjų automobilių, lengvųjų ir sunkiasvorių krovininių transporto priemonių iki autobusų. Portale pateikiama informacija apie įvairias technologijas, taip pat apie Europos rinkose parduodamų transporto priemonių energinį našumą ir išmetamų teršalų kiekį.

Apžvelgiamos skirtingose valstybėse narėse galiojančios viešųjų pirkimų taisyklės ir skatinimo pirkti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias transporto priemones schemos, taip pat siūloma pagalba vykdantiesiems bendrus viešuosius pirkimus.

Netaršių transporto priemonių portalo kūrimas patikėtas Konkurencingumo ir inovacijų vykdomajai agentūrai (EACI).

Daugiau informacijos

Direktyva dėl netaršių transporto priemonių

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Netaršių transporto priemonių portalas

http://www.cleanvehicle.eu

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)

http://ec.europa.eu/eaci/

Žr. dar MEMO/10/645

1 :

2009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/33/EB, OL L120, 2009 5 15, p. 5–12.


Side Bar