Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Bryssel 3. joulukuuta 2010

Uusi puhtaampia ja energiatehokkaampia autoja koskeva verkkosivusto

Euroopan komissio avaa huomenna verkkosivuston, jolta viranomaiset ja ketkä tahansa, joille ympäristö on tärkeä asia, saavat helposti tietoa kaikkein puhtaimmista ja energiatehokkaimmista ajoneuvoista. Tämä Clean Vehicle ‑portaali (http://www.cleanvehicle.eu) tulee tarpeeseen, sillä puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annettu uusi direktiivi1 edellyttää, että joulukuusta 2010 alkaen kaikissa julkisen liikenteen ajoneuvohankinnoissa on otettava huomioon ajoneuvojen energiankulutus sekä hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöt. Portaalista saa tietoa puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja koskevasta EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, sen kautta voi tutustua Euroopan suurimman ajoneuvotietokannan teknisiin tietoihin ja se helpottaa yhteishankintojen tekemistä.

Liikenteestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan kyseinen direktiivi ja verkkosivusto vauhdittavat puhtaiden ja energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönottoa, sillä ne tuovat esiin ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat todelliset kustannukset. ”Ajoneuvon hankintakustannusten lisäksi olisi otettava huomioon myös energiankulutus ja epäpuhtauspäästöt ajoneuvon koko elinkaaren ajalta. Kaikki kustannukset huomioon ottavaa politiikkaa toteutettaessa on johdonmukaista valita puhtaampi vaihtoehto. Tämä verkkosivusto on suureksi avuksi kartoitettaessa puhtaampia ja energiatehokkaampia ajoneuvoja", totesi Siim Kallas.

Direktiivi edellyttää, että julkinen sektori käyttää ostovoimaansa puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen edistämiseen. Tämä on tärkeää pyrittäessä EU:n vuodelle 2020 asettamiin energiatehokkuutta, hiilidioksidipäästöjä ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin tavoitteisiin. Tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä vauhdittaa kehitystä ja investointeja alan teollisuudessa. Tällaisten ajoneuvojen myynnin lisääntyminen auttaa vähentämään kustannuksia mittakaavaetujen kautta ja parantaa vähitellen koko ajoneuvokannan energia- ja ympäristötehokkuutta.

Ajoneuvojen energiankulutuksesta aiheutuvilla kustannuksilla ja ympäristövaikutuksilla on hyvin suuri merkitys niin ajoneuvojen ammatti- kuin yksityiskäyttäjille. Tästä syystä uusi Clean Vehicle -portaali kattaa kaikki ajoneuvot henkilöautoista kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin sekä linja-autoihin. Portaali antaa tietoa erilaisista teknologioista ja eurooppalaisilla markkinoilla myytävien ajoneuvojen energiankulutuksesta ja päästöistä. Se sisältää yleiskatsauksen voimassa oleviin hankintasääntöihin ja kannustinjärjestelmiin, joilla edistetään puhtaiden ja energiatehokaiden ajoneuvojen käyttönottoa jäsenvaltioissa, ja tarjoaa tukea julkisiin yhteishankintoihin.

Clean Vehicle -portaalin kehittämisestä vastasi kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI).

Lisätietoja:

Puhtaita ajoneuvoja koskeva direktiivi:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Clean Vehicle -portaali:

http://www.cleanvehicle.eu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Ks. myös MEMO/10/645

1 :

Direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, EUVL L120,15.5.2009, s. 5.


Side Bar