Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Brüssel, 3. detsember 2010

Uus veebileht aitab kindlaks teha, millised sõidukid on keskkonnahoidlikumad ja tõhusamad

Euroopa Komisjon avab homme uue kasutajasõbraliku veebilehe, et aidata riigiasutustel ja kõikidel, kes keskkonnast hoolivad, valida saadaolevatest sõidukitest kõige keskkonnasõbralikumad ja energiatõhusamad. Keskkonnasõbraliku sõiduki portaal – mis asub aadressil http://www.cleanvehicle.eu – on suureks abiks, kuna uue direktiiviga keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamise kohta1 nõutakse, et alates käesolevast kuust võetaks kõikide ühistransporditeenuse osutamiseks kasutatavate sõidukite ostmisel arvesse energiatarbimist, süsinikdioksiidi ja muude saasteainete heitkoguseid. See veebileht annab teavet keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid käsitlevate õigusaktide kohta ELi tasandil ja igas liikmesriigis; võimaldab ligipääsu Euroopa suurima sõidukite andmebaasi tehnilistele andmetele ning hõlbustab ühishanget.

Asepresident Siim Kallas, kes vastutab transpordivaldkonna eest, sõnas: „See direktiiv ja veebileht annavad tõuke keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa tehnoloogia arengule, näidates sõidukite kasutamise tegelikku kulu. Arvesse ei tuleks võtta mitte ainult algset ostuhinda, vaid ka sõiduki kasutusiga hõlmavat energiatarbimist ja saasteainete heitkogust. Kooskõlas meie poliitikaga arvestada kõiki kulusid on mõttekas valida keskkonnahoidlikum tee. See veebileht aitab oluliselt neid keskkonnahoidlikumaid ja tõhusamaid sõidukeid kindlaks teha.”

Nimetatud direktiiviga nõutakse, et avalik sektor kasutaks oma ostujõudu keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamiseks. See on tähtis samm ELi 2020. aasta enegiatõhususe, CO2 heitkoguste ja taastuvenergiaga seotud eesmärkide saavutamise suunas. Eesmärgiks on edendada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite turgu ning hoogustada tööstuse arengut ja investeeringuid. Suurenenud müük aitab tänu mastaabisäästudele vähendada kulusid ja selle tulemusel parandada järk-järgult kogu olemasoleva sõidukipargi energia- ja keskkonnatõhusust.

Sõidukite energiatarbimise ja keskkonnamõju kulu on väga oluline nende kutsealasel eesmärgil ning eraisikutest kasutajate jaoks. Sellepärast hõlmab uus keskkonnasõbraliku sõiduki portaal kõike alates sõiduautodest, väike- ja raskeveokitest kuni bussideni välja. Sealt saab teavet erinevate tehnoloogiate ja Euroopa turgudel saadaolevate sõidukite energiatarbimise ning heite kohta. See annab ka ülevaate erinevates liikmesriikides kehtivatest keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hanke-eeskirjadest ning toetuskavadest ja toetab ühist riigihanget.

Keskkonnasõbraliku sõiduki portaali arendamist juhtis Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI).

Lisateave:

Keskkonnasõbraliku sõiduki direktiiv:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Keskkonnasõbraliku sõiduki portaal:

http://www.cleanvehicle.eu

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Vt ka MEMO MEMO/10/645

1 :

Direktiiv 2009/33/EÜ, 23. aprill 2009, ELT L120, 15.5.2009, lk 5–12.


Side Bar