Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

Bruxelles, den 3. december 2010

Et nyt websted gør opmærksom på grønnere og mere energieffektive køretøjer

Europa-Kommissionen lancerer i morgen et lettilgængeligt websted for at hjælpe offentlige myndigheder og andre miljøinteresserede med at vælge de reneste og mest energieffektive køretøjer på markedet. Portalen om renere køretøjer – der findes på adressen http://www.cleanvehicle.eu – vil være til stor nytte, da et nyt direktiv om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport1 stiller krav om, at der fra denne måned skal tages hensyn til energiforbruget, CO2-emissionerne og forurenende stoffer ved indkøb af køretøjer til kollektiv transport. Webstedet indeholder oplysninger om lovgivningen for renere og mere energieffektive køretøjer på EU-niveau og i alle medlemsstater. Det giver adgang til tekniske data i Europas største database over køretøjer, og det letter fælles indkøb.

Næstformand Siim Kallas med ansvar for transport udtalte: "Direktivet og webstedet vil sætte skub i renere og mere energieffektive teknologier ved at vise de faktiske omkostninger ved at benytte køretøjer. Man bør ikke betragte købsprisen alene, men også tage hensyn til køretøjets energiforbrug i driftslevetiden og dets forurenende udstødning. I tråd med vores politik om at indregne alle omkostninger i prisen giver det god mening at vælge en grønnere løsning. Dette websted vil gøre det meget lettere at finde frem til disse grønnere og mere energieffektive køretøjer."

Direktivet pålægger den offentlige sektor at udnytte dens købekraft til at fremme renere og mere energieffektive køretøjer. Det udgør derved et vigtigt element i bestræbelserne på at opfylde EU's 2020-mål om energieffektivitet, CO2-emissioner og vedvarende energi. Det er målet at fremme markedet for renere og mere energieffektive køretøjer og opmuntre erhvervslivet til at udvikle og investere. Et øget salg vil bidrage til at nedbringe omkostningerne i kraft af stordriftsfordele, og det vil føre til en gradvis forbedring af energi- og miljøpræstationerne i den samlede flåde af køretøjer på markedet.

Erhvervsmæssige og private brugere af køretøjer lægger stor vægt på omkost­ningerne ved energiforbruget og miljøpåvirkningerne. Derfor omfatter den nye portal om renere køretøjer alt fra personbiler, vare- og lastbiler til busser. Den indeholder oplysninger om de forskellige teknologier og om energiforbruget og emissionerne for de køretøjer, som findes på de europæiske markeder. Den giver et overblik over de eksisterende bestemmelser for offentlige indkøb og incitamentordninger angående renere og energieffektive køretøjer i de forskellige medlemsstater og tilbyder at støtte fælles offentlige indkøb.

Udviklingen af portalen om renere køretøjer blev forvaltet af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI).

Yderligere oplysninger:

Direktivet om renere køretøjer:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Portalen om renere køretøjer:

http://www.cleanvehicle.eu

Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Se også MEMO/10/645

1 :

Direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009, EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5-12.


Side Bar