Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1654

V Bruselu dne 3. prosince 2010

Nová internetová stránka pro vyhledávání ekologických vozidel s nižší spotřebou

Evropská komise uvede zítra do provozu snadno použitelnou internetovou stránku, která pomůže orgánům veřejné moci a všem, komu záleží na ochraně životního prostředí, vybrat nejekologičtější a energeticky nejúspornější vozidla na trhu. Portál ekologických vozidel, který je k dispozici na stránce http://www.cleanvehicle.eu, bude velkým přínosem, protože nová směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel1 vyžaduje, aby při všech nákupech vozidel pro veřejné dopravní služby byly od tohoto měsíce zohledňovány spotřeba energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek. Portál bude poskytovat informace o právních předpisech týkajících se čistých a energeticky účinných vozidel na úrovni EU i všech členských států a rovněž přístup k technickým údajům z největší databáze vozidel v Evropě. Díky této internetové stránce se navíc usnadní i společné zadávání veřejných zakázek.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Směrnice podpoří spolu s internetovou stránkou ekologické a energeticky účinné technologie, protože ukáže skutečné náklady na používání vozidel. Je třeba zvážit nejenom počáteční nákupní cenu vozidla, ale také jeho spotřebu energie a objem emisí znečišťujících látek po celou dobu jeho provozu. Naší politikou je zajímat se o všechny náklady, a proto má smysl zvolit si tu ekologičtější variantu. Tato internetová stránka bude velkým přínosem pro vyhledávání právě těch ekologičtějších a úsporných vozidel.“

Směrnice vyžaduje, aby veřejný sektor využíval svoji kupní sílu ve prospěch ekologických a energeticky úsporných vozidel, a je tudíž „odrazovým můstkem“ pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti energetické účinnosti, emisí CO2 a energií z obnovitelných zdrojů. Cílem je nasměrovat trh na ekologická a energeticky účinná vozidla a podpořit rozvoj a investice v tomto odvětví. Vyšší prodej pomůže díky úsporám z rozsahu snížit náklady a povede k postupnému zvyšování energetického výkonu a ke snižování dopadu na životní prostředí u celého dostupného vozového parku.

Náklady na spotřebu energie i vliv na životní prostředí jsou pro profesionální i soukromé uživatele vozidel mimořádně důležité. Z toho důvodu se nový portál ekologických vozidel zaměřuje na všechna vozidla – od osobních aut přes lehká užitková vozidla a těžká nákladní vozidla až po autobusy. Lze na něm nalézt údaje o rozličných technologiích, o spotřebě energie a emisích vozidel, která jsou na evropských trzích. Poskytuje přehled stávajících předpisů o veřejných zakázkách a motivační programy pro ekologická a energeticky účinná vozidla v jednotlivých členských státech a rovněž nabízí pomoc při společném zadávání veřejných zakázek.

Portál ekologických vozidel vytvořila Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI).

Další informace:

Směrnice o čistých vozidlech:

http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm

Portál ekologických vozidel:

http://www.cleanvehicle.eu

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI):

http://ec.europa.eu/eaci/

Viz také MEMO/10/645

1 :

Směrnice 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009, Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5–12.


Side Bar