Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Bruselj, 3. decembra 2010

Pravica do poštenega sojenja: vlade držav članic EU podprle zakon, ki osumljencem zagotavlja pravico do obveščenosti v kazenskem postopku

Države članice EU so danes podprle osnutek zakona, ki obtožencem zagotavlja pravico do obveščenosti v kazenskem postopku. Komisija je ta osnutek zakona predlagala pred komaj štirimi meseci (glej IP/10/989). Osumljence kaznivih dejanj bo treba o njihovih pravicah obvestiti v jeziku, ki ga razumejo. Ukrep bo zagotavljal, da bodo države članice Unije vsaki osebi, ki se ji odvzame prostost ali za katero je razpisan evropski sodni nalog za prijetje – European Arrest Warrant – izročile obvestilo o pravicah, v katerem so naštete njene osnovne pravice v kazenskem postopku. Države članice so od Komisije dobile vzorec obvestila, ki bo preveden v 22 jezikov EU. Evropski parlament bo moral zdaj sprejeti odločitev o ukrepu. Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku spada poleg pravice do prevajanja in tolmačenja (glej IP/10/1305 in MEMO/10/351) v sklop ukrepov v zvezi z načelom poštenega sojenja, katerih cilj je povečati zaupanje v enotno pravosodno območje EU.

Ministri za pravosodje EU so z današnjim dogovorom glede obvestila o pravicah storili nadaljnji korak, s katerim se bo osumljencem zagotovilo, da uveljavljajo svoje pravice do poštenega sojenja v kazenskih postopkih v vseh državah članicah EU,“ je izjavila podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zelo sem vesela, da so se vlade EU pri tem pomembnem ukrepu tako hitro odzvale. Prepričana sem, da bo Evropski parlament prav tako hitro ukrepal in sprejel odločitev o tem pomembnem ukrepu ter državljanom zagotovil velike koristi. Resnično gradimo enotno pravosodno območje, s katerim se bo okrepilo medsebojno zaupanje državljanov in pravosodnih organov v vseh 27 državah članicah. Prizadevamo si, da se bodo po vsej EU spoštovali minimalni procesni standardi.“

Ko bo novi ukrep začel veljati, bo zagotavljal, da bodo policija in tožilci osumljence obvestili o njihovih pravicah. Po odvzemu prostosti bodo organi te informacije podali v pisni obliki – v obvestilu o pravicah – napisane v preprostem, razumljivem jeziku. Osumljencem bo to obvestilo ob odvzemu prostosti sistematično izročeno, ne glede na to, ali ga zahtevajo ali ne, po potrebi pa bo tudi prevedeno.

Obvestilo o pravicah bo vsebovalo praktične podrobnosti o pravicah obtoženca:

  • do odvetnika,

  • do obveščenosti o obtožbi in, kadar je ustrezno, do dostopa do spisa,

  • do tolmačenja in prevajanja za tiste, ki ne razumejo jezika postopka,

  • do pravice, da je pred sodišče priveden kmalu po odvzemu prostosti.

Obvestilo o pravicah bo pripomoglo k preprečevanju sodnih zmot in zmanjšanju števila pritožb. V nedavni zadevi so sodišča Združenega kraljestva izvršila portugalski evropski sodni nalog za prijetje britanskega državljana. Za izvršitev sodnega naloga za dvoletno zaporno kazen je bilo potrebnih šest sodnih odločb, tako da je postopek trajal 14 mesecev. Pravici bi bilo zadoščeno hitreje in z manjšimi stroški, če bi bile informacije o obtožbi zagotovljene na začetku kazenskega postopka. Poleg tega bi se izognili nepotrebnim pritožbam.

V EU se vsako leto začne več kot 8 milijonov kazenskih postopkov. Verjetnost, da so državljani ustrezno obveščeni o svojih pravicah ob odvzemu prostosti, se trenutno v državah članicah EU zelo razlikuje, čeprav se je vseh 27 držav zavezalo k spoštovanju pravice do poštenega sojenja iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. V nekaterih državah članicah osumljenci prejmejo le ustne informacije o svojih procesnih pravicah, v drugih pa so pisne informacije tehnične narave, zapletene in se izročijo samo na zahtevo.

Ozadje

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, omogoča, da Unija sprejme ukrepe za okrepitev pravic državljanov EU v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah, zlasti s pravicami posameznikov v kazenskih postopkih.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe sta določeni v členih 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku je drugi korak v vrsti ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih zadevah.

Prvi ukrep, ki osumljencem zagotavlja pravico do prevajanja in tolmačenja, je Svet že potrdil (IP/10/1305). Drugi ukrep – obvestilo o pravicah – je Komisija predlagala julija 2010 (IP/10/989), Svet Evropske unije pa ga je potrdil danes. Naslednji ukrep, ki ga Komisija načrtuje za leto 2011, bo direktiva o pravici do dostopa do odvetnika ter o pravici do komunikacije s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi.

Dodatne informacije

Novinarsko središče generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar